O mnie

Sam o sobie

Mam 33 lata i od pokoleń związany jestem z Iwoniczem. To tutaj dorastałem, stąd pochodzi moja rodzina. Mam starszego brata i wspaniałych rodziców, na których zawsze mogę liczyć. Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej. Uzyskałem tytuł mgr inż. na specjalności technologia ropy i gazu. Okres studiów to także czas poważnego zaangażowania się w życie społeczne. W wyborach samorządowych w 2014 r. z powodzeniem ubiegałem się o mandat radnego, zostając najmłodszym w historii gminy radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Dzięki swojej aktywnej działalności w wielu obszarach zyskałem miano lokalnego animatora życia społecznego oraz popularyzatora Iwonicza (organizowałem m.in. Orszak Trzech Króli, Dzień Żołnierzy Niezłomnych, Rocznicę Zbrodni Katyńskiej, spotkania z ciekawymi ludźmi). Bezpośrednio po studiach podjąłem pracę w Rafinerii w Jaśle na stanowisku specjalisty ds. rozwoju, później pełnomocnika zarządu ds. strategii i rozwoju. W 2017 roku ukończyłem studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym. W 2018 r. uzyskałem mandat radnego Rady Powiatu Krośnieńskiego uzyskując rekordowe 1064 głosy, za co w tym miejscu z serca dziękuję. Moja działalność została zauważona i otrzymałem propozycję pracy w centralnych instytucjach państwowych w Warszawie (Kancelaria Sejmu, Główny Inspektorat Pracy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Sens pracy w stolicy widziałem w tym, że mogłem bardzo prężnie i skutecznie wspierać szereg przedsięwzięć, inwestycji i projektów realizowanych na Podkarpaciu, szczególnie zaś w powiecie krośnieńskim i gminie Iwonicz-Zdrój. Lata te wykorzystałem maksymalnie, zdobywając bezcenne doświadczenie, liczne kontakty, budując relacje i poszukując sojuszników w zabieganiu o środki finansowe dla naszej Małej Ojczyzny.

Wykształcenie, działalność naukowa i zawodowa

Wyróżniony absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie; profil z rozszerzonym zakresem chemii, fizyki i biologii. Ukończył studia I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera na kierunku Technologia Chemiczna i specjalności Technologia Ropy i Gazu. Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej było „Badanie działania depresatorów w olejach napędowych z różnych rop”, natomiast pracy dyplomowej magisterskiej „Badanie wpływu zawartości komponentów tlenowych na lotność benzyn”. Stypendysta Rektora Politechniki Krakowskiej. W 2012 roku z powodzeniem podejmował praktykę zawodową w Laboratorium Nowych Technologii Chemicznych Zakładu Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, opracowując raport zatytułowany „Badania nad wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego do rozdzielania emulsji woda – ropa naftowa”. W 2013 roku praktykował w technologicznym Laboratorium Środków Smarowych Zakładu Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. W 2014 roku odbył staż zawodowy w grupie kapitałowej zrzeszającej spółki naftowe Flukar Sp. z o.o. oraz Rafineria w Jaśle Sp. z o.o.

Autor popularno-naukowych artykułów pt. „O iwonickim przemyśle naftowym” (Wiek Nafty, 2014, 3: 10-12) oraz „Wybrane zagadnienia z początków rozwoju przemysłu rafineryjnego” (Wiek Nafty, 2015, 1: 36–40) opublikowanych w prestiżowym kwartalniku branżowym „Wiek Nafty” wydawanym przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W styczniu 2015 roku pomyślnie przeszedł wszystkie etapy kwalifikacji do projektu „Kompetencje startem do kariery inżyniera” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które stanowi agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu odbył staż w Biurze Technologii w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, wziął udział w zagranicznej wizycie studyjnej w Wiedniu oraz w szkoleniach i warsztatach z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania jakością, uzyskując stosowne certyfikaty. W lipcu 2015 r. przyjęty w poczet Członków Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego: Oddział w Krośnie, Koło Zakładowe ORLEN Południe S.A. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Rafinerii w Jaśle, gdzie pracował na stanowisku specjalisty ds. rozwoju produktu, specjalisty ds. procesu technologicznego, zastępcy koordynatora projektu ds. technicznych. Obecnie pełnomocnik zarządu ds. strategi i rozwoju. W dniu 10 marca 2016 roku uczestniczył jako delegat w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie. Wcześniej, tj. w trakcie studiów na Politechnice Krakowskiej, sympatyzował z krakowskim oddziałem SITPNiG. Reprezentował pracodawcę podczas międzynarodowych konferencji, targów i spotkań branżowych. Uczestniczył w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Środki Smarowe 2015 w Krynicy-Zdrój, w XIII Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską” w Kościelisku (2016 r.) oraz w Kongresie 590 w Jasionce k. Rzeszowa (2016 r.). W dniach 27-28 stycznia 2017 roku wziął aktywny udział w Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie zorganizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Podczas panelu poświęconego innowacjom wygłosił referat pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania podwójnie modyfikowanej emulsji asfaltowej i jej wpływ na osiągnięcie korzystnych efektów środowiskowych”. Wygłosił referat podczas Forum Naukowo-Gospodarczego Chemika EXPO 2017 w Szczecinie. W dniach 20-21 września 2017 uczestniczył w konferencji LIFE Platform Meeting w Atenach.

Działalność samorządowa i polityczna

W wyborach samorządowych 2014 z powodzeniem ubiegał się o mandat radnego VII kadencji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Decyzją Rady Miejskiej został powołany w skład Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Po wyborze nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju złożył rezygnację z udziału w pracach Komisji Oświaty. Decyzją większości radnych wybrany na członka Komisji Rewizyjnej oraz wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Z dniem 20 listopada 2015 roku podjął pracę w Kancelarii Sejmu obejmując stanowisko Asystenta Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2018 roku pracował w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy w Warszawie, a od 2021 roku w Gabinecie Politycznym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełniąc funkcję Doradcy Wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego.

Działalność medialna

W okresie studiów na Politechnice Krakowskiej był pomysłodawcą i Redaktorem Naczelnym miesięcznika „Głos Krakowa Niezależnego”, wydawanego od 10 sierpnia 2012 roku. Współtwórca społeczno-kulturalnego portalu „Kraków Niezależny” i informacyjnego portalu miejskiego „Wawelski Gród”. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce społeczno-politycznej i kilku wywiadów z cyklu „Rozmowy z Krakowianami”. W tym samym czasie publikował w miesięczniku samorządowym „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój” i w miesięczniku parafialnym „Nasza Wspólnota”.

Działalność społeczna i kulturalna

We współpracy z Fundacją „Orszak Trzech Króli” dnia 6 stycznia 2015 roku zorganizował pierwszy Iwonicki Orszak Trzech Króli, gromadząc blisko pół tysiąca mieszkańców Iwonicza i gości przebywających na kuracji w Uzdrowisku. Wydarzenie doczekało się czterech edycji. Jako popularyzator wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, wraz z Zespołem Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego, dnia 1 marca 2015 roku zorganizował w Iwoniczu obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i wystawę poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Wraz z parafią pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu-Zdroju, dnia 8 lipca 2015 roku zorganizował obchody 72. rocznicy „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, zapraszając do Iwonicza-Zdroju ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Pomysłodawca i organizator Konkursu „Warto być Polakiem”, którego pierwsza edycja zakończyła się udziałem 120 uczniów z terenu powiatu krośnieńskiego. Druga edycja Konkursu odbyła się pod Patronatem Honorowym Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, prof. dra hab. Wojciecha Fałkowskiego.