Moja Drużyna

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

Karol Szurlej. Okręg nr 1 Iwonicz-Zdrój

Urodziłem się w Rzeszowie w 1991 roku. Od 32 lat mieszkam w Iwoniczu Zdroju. Jestem szczęśliwym mężem, tatą dwójki dzieci. W roku 2011 ukończyłem Technikum z tytułem technika informatyka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Miejscu Piastowym. W roku 2015 ukończyłem studia inżynierskie: kierunek Informatyka, specjalizacja: Sieciowe Systemy Informatyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Doświadczenie zawodowe zacząłem zbierać jako praktykant Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie oraz w Urzędzie Statystycznym w Krośnie. Po praktykach udałem się na staż w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie na stanowisku informatyk. Po stażu zostałem zatrudniony na stanowisku referent w ZSP nr 3 oraz laborant w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii przy ZSP nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, gdzie zajmowałem się pełnym wsparciem informatycznych dla wszystkich pracowników administracyjnych oraz nauczycieli. Dodatkowo byłem odpowiedzialny za realizację zamówień publicznych, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji, bieżącą współpracą z innymi komórkami organizacyjnymi, wsparcie przy koordynacji kontaktów z firmami zewnętrznymi. W 2017 roku podjąłem pracę w grupie Eurocash S.A. na stanowisku Regionalny Specjalista IT – głównym zadaniem było wsparcie informatyczne pracowników Grupy Eurocash w lokalizacjach terenowych (Centra Dystrybucji, biura terenowe, hurtownie, magazyny przeładunkowe). Od 2021 roku do chwili obecnej pracuję na stanowisku Specjalista IT w spółce Innowacyjna Platforma Handlu – zajmuje się obsługą informatyczną dla sklepów franczyzowych. Moim hobby jest kolarstwo górskie oraz motoryzacja.

Halina Józefczyk-Habrat. Okręg nr 2 Iwonicz-Zdrój

Jestem iwoniczanką nie tylko z urodzenia, ale też z zamiłowania. Przez 35 lat pracowałam w Iwonickim Gastronomiku, gdzie przez 25 lat kierowałam internatem. Nie bałam się podejmować trudnych zadań i wyzwań, zwłaszcza w pracy z młodzieżą, która była pełna młodzieńczego buntu, ale też ciekawości świata, natomiast praca z wychowankami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami stanowiła dla mnie niekończącą się przygodę w odkrywaniu ludzkiej różnorodności. Wprowadzałam nowatorskie metody nauczania i wychowania, które przynosiły wymierne rezultaty i do dzisiaj utrzymuję kontakty ze swoimi byłymi uczniami i wychowankami. Jestem osobą o szerokich zainteresowaniach i ciekawości świata, która mobilizuje mnie do ciągłej aktywności. Zawodowo zajmowałam się psychologią, resocjalizacją i komunikacją społeczną, prywatnie zgłębiałam wiedzę z zakresu filozofii, zielarstwa i medycyny niekonwencjonalnej. Fascynuję się również historią regionalną, zwłaszcza tą związaną z Iwoniczem-Zdrojem i okolicznymi miejscowościami. Od kilkunastu lat aktywnie działam w Stowarzyszeniu Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, gdzie obecnie kolejną kadencję pełnię funkcję prezesa. Moim celem jest promowanie gminy i Iwonicza-Zdroju jako atrakcyjnego miejsca do życia i wypoczynku a moje działania są doceniane i zauważane przez tych, którym dobro naszej gminy leży na sercu. Z przyjemnością nawiązuję współpracę z różnymi osobami i organizacjami, dzieląc się z nimi moim doświadczeniem i kompetencjami. Emerytura nie oznacza dla mnie końca aktywności, wręcz przeciwnie. To czas ogromnego rozwoju w wielu dziedzinach. Podejmuję kolejne wyzwania i uczę się nowych rzeczy. Jestem otwarta na zmiany i ciekawe doświadczenia. Moje dzieci uważają, że jestem chora na Iwonicz – i wyjątkowo się z nimi zgadzam, bo Iwonicz to moja miłość, pasja i życie.

Andrzej Madej. Okręg nr 3 Iwonicz

Jestem mieszkańcem Iwonicza, szczęśliwym mężem i ojcem. W wyborach samorządowych w 2018 roku zostałem radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Prowadzę działalność gospodarczą. Udzielam się w pracy społecznej, należę do Stowarzyszenia Aktywny Beskid, które działa na rzecz budowy tras rowerowych. Organizuję rajdy piesze, rowerowe oraz na nartach biegowych na terenie Beskidu Niskiego.

Michał Łoś. Okręg nr 4 Iwonicz

Jestem mieszkańcem Iwonicza, mam 52 lata i nie należę do partii politycznej, jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Posiadam zawodowe wykształcenie; ukończyłem Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie na profilu mechanik pojazdów samochodowych. Moja 35-letnia praca zawodowa jest związana z transportem. Obecnie pracuję jako kierowca autobusu w prywatnej firmie transportowej. Moje obserwacje z pracy zawodowej chciałbym wykorzystać w propozycjach dotyczących poprawy sytuacji komunikacyjno-parkingowej w naszej gminie. Leży mi na sercu także poprawa ogólnego wizerunku gminy. Swój wolny czas poświęcam na majsterkowanie i prace artystyczne.

Krzysztof Lorens. Okręg nr 5 Iwonicz

Mam 47 lat, pochodzę z Krościenka Wyżnego.  Jestem żonaty i od 17 lat mieszkam w Iwoniczu. Posiadam wykształcenie średnie. Od ponad 20 lat pracuję w firmie BLACK RED WHITE S.A. Obecnie zajmuję stanowisko kierownika operacyjnego ds. sprzedaży internetowej. Obsługuję sprzedaż e-commerce na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. W ramach specyfiki swojej pracy, dużo podróżuję i zauważam rzeczy które należy w naszej gminie poprawić, ale również zbudować na nowo. Zawsze interesowały mnie sprawy społeczne, chciałbym się im poświęcić, dzieląc się swoim doświadczeniem i pomysłami. Działając na rzecz rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój chciałbym tu wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe. Prywatnie utożsamiam się ze środowiskami prawicowo-patriotycznymi, moje przewodnie hasło to „Bóg Honor i Ojczyzna”. Chciałbym współpracować ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro wspólne, mianowicie nasza Mała Ojczyzna, nasz wspólny dom – Gmina Iwonicz-Zdrój. Chciałbym aby każdy z nas mieszkańców, mógł być dumny z zamieszkiwania w naszej miejscowości. Moje zainteresowania to wędrówki pieszo-rowerowe, narty, kino, muzyka, majsterkowanie,  projektowanie i aranżacje wnętrz.

Józef Sowiński. Okręg nr 6 Iwonicz

Jestem mieszkańcem Iwonicza. Pracuję w samorządzie od 2007 roku. Obecnie jestem zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego. Pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju II kadencji oraz członka Zarządu Gminy. Przez szereg lat byłem zastępcą redaktora naczelnego, a później redaktorem naczelnym miesięcznika samorządowego „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój”. W latach 2014 – 2018 zostałem wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, aktualnie pełnię funkcję radnego i zasiadam w komisji budżetu i finansów. Zostałem odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotym medalem za długoletnią służbę w samorządzie.

Maria Kandefer-Nycz. Okręg nr 7 Iwonicz

Mam 39 lat. Pracę zawodową i społeczną łączę z wychowaniem 11-letniego syna. Posiadam wykształcenie wyższe. Pracuję jako dyrektor i nauczyciel przedszkola, które zostało utworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej miejscowości. Od trzech kadencji jestem Przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu. Od wielu lat staram się angażować w życie iwonickiej społeczności, m.in. poprzez organizację imprez okolicznościowych mających na celu integrację środowiska lokalnego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się otwarte pikniki rodzinne. Ze względu na pracę w przedszkolu, współpracuję z instytucjami działającymi lokalnie: Stowarzyszeniem Oświatowym „Razem to skutecznie”, Uzdrowiskiem Iwonicz S.A., OSP Iwonicz, Biblioteką Publiczną, Klubem Sportowym LKS Iwonka Iwonicz, Parafią pw. Wszystkich Świętych, Policją, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Pozyskiwałam środki zewnętrzne, m.in. poprzez udział wspólnie z dziećmi w programie Familiada, emitowanym w ogólnopolskiej telewizji, równocześnie reklamując naszą gminę i produkty uzdrowiskowe.  Mając wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, moim celem nadrzędnym będzie podejmowanie działań, we współpracy ze szkołami i przedszkolami, zmierzających do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Moją pasją jest muzyka. Jako rodowita Iwoniczanka pragnę z pełną energią dbać o rozwój i promocję naszej miejscowości oraz z całym zaangażowaniem pracować dla dobra mieszkańców naszej gminy. Jestem niezależna w swoich poglądach.

Krzysztof Prajsnar. Okręg nr 8 Iwonicz

Mam 38 lat i jestem mieszkańcem Iwonicza. Moje zaangażowanie zawodowe ukierunkowane jest na turystykę oraz aktywność wspierającą młodych ludzi. Współdziałałem na rzecz lokalnej społeczności w Stowarzyszeniu Przyjaciół Iwonicza-Zdroju a obecnie w branży kultury, propagując zdrowy styl życia idąc z duchem czasu, przekazując informacje o historii gminy, promując lokalnych przedsiębiorców oraz  lokalne wydarzenia. Wrażliwy na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość artysta i humanista aktywny społecznie. Jako radny i patriota będę reprezentował mieszkańców, mierząc się z ich potrzebami, towarzysząc w trudnościach, promując wartości rodzinne i chrześcijańskie, wspierając włodarzy oraz ich inicjatywy infrastrukturalne. Będę kontynuował swoją obecną aktywność medialną, zrzeszającą mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój oraz promującą jej sołectwa. Moje lata młodości związane były z aktywnością sportową w ramach klubu narciarskiego w dyscyplinie skoków narciarskich, które z czasem zamieniłem na rower oraz z muzyką, co w tym przypadku miało swój finał w postaci studiów w Londynie. Ukończyłem liceum w zakresie ochrony środowiska oraz prywatne szkoły w kolejności: projektowanie wnętrz, projektowanie ogrodów, zarządzanie, turystyka i rekreacja oraz posiadam uprawnienia pilota i rezydenta w turystyce. Doświadczenie oraz edukacja pozwoliły mi na pracę m.in. w roli tłumacza, kinooperatora czy też nauczyciela muzyki za pośrednictwem własnej prywatnej szkoły. Mam świadomość ogromu potrzeb i zmian w gminie, o czym informuje mnie coraz więcej mieszkańców. Powierzony mi głos będę traktował jako zobowiązanie i misję społeczną. Chciałbym aby miejscowość w której mieszkam, była postrzegana jako czysta, piękna i atrakcyjna lokalizacja, tętniąca aktywnością młodych ludzi, stwarzająca warunki prozdrowotne oraz warunki do rozwoju sportu, kultury i nauki.

Paulina Domaradzka. Okręg nr 9 Lubatowa

Jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki nastolatków. Rodzinę zawsze stawiam na pierwszym miejscu. Lubatowa to moja rodzinna miejscowość, tutaj się wychowałam,  mieszkam i jestem zauroczona jej krajobrazem i historią. Ukończyłam filologię polską, terapię pedagogiczną, oligofrenopedagogikę i terapię osób ze spektrum autyzmu. Obecnie jestem nauczycielem współorganizującym proces kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej w Dukli oraz terapeutą dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (SPE). Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i mobilizacji do twórczych i kreatywnych pomysłów, dlatego staram się wykorzystywać innowacyjne metody edukacyjne i terapeutyczne. Organizuję i współorganizuję akcje społeczne, edukacyjne, charytatywne zarówno na płaszczyźnie szkolnej oraz jako członek i sekretarz Towarzystwa Miłośników Lubatowej. Pełnię funkcję Radnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju VIII kadencji (2018-2024). Jestem współautorem tekstów do publikacji „Spacerem przez Lubatowę”, współautorem i korektorem tekstów „IV i V Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa” oraz współorganizatorem biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”. Hobbistycznie prowadzę stronę na facebooku  „W domowym zaciszu”. W wolnej chwili czytam książki lub spaceruję po górkach. Lubię kontakt z ludźmi i działam na rzecz  lokalnej społeczności.

Marcin Zając. Okręg nr 10 Lubatowa

Jestem mieszkańcem Lubatowej, mam 43 lata, wraz z żoną mamy dwoje dzieci. Posiadam wyższe wykształcenie, jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Obecnie pracuję jako dyplomowany nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. W latach 2014-2018 byłem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, pracowałem jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej oraz w Komisji Rozwoju Gminy w latach 2018-2024. Jestem działaczem związkowym, aktualnie przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gminie Iwonicz-Zdrój. Zostałem wybrany również na członka zarządu Komisji Międzyzakładowej oraz Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie.

Jolanta Zięba. Okręg nr 11 Lubatowa

Od urodzenia mieszkam w Lubatowej. Jestem  żoną i matką trójki dzieci, z wykształcenia magistrem matematyki, pracownikiem Szkoły Podstawowej  w Lubatowej z ponad 25-letnim stażem. Całym sercem jestem oddana pracy na rzecz młodzieży, co jest widoczne w praktyce nauczania, jak również w organizacji wielu zielonych szkół, wycieczek szkolnych, nocy w szkole, ognisk i akcji patriotycznych. Pozyskanie środków finansowych z projektu „Równać Szanse” oraz Narodowego Banku Polskiego dowodzi mojego zaangażowania w inicjatywy wspierające rozwój społeczności młodzieży, a także pozytywnych zmian w obszarze edukacji i rozwoju społeczności lokalnej.

Konrad Kowalski. Okręg nr 12 Lubatowa

Od urodzenia mieszkam w Lubatowej. Mam 44 lata. Jestem żonaty i mam dwójkę dorosłych dzieci. Obecnie jestem Radnym w Gminie Iwonicz-Zdrój. Na co dzień działam w Związku Zawodowym „Solidarność” w firmie BWI Poland Krosno, piastuję tam funkcję przewodniczącego Związku. Interesuję się polityką i sportem. Bóg, Honor, Ojczyzna to wartości, z którymi się utożsamiam. Dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy jest dla mnie najważniejsze.

Łukasz Zając. Okręg nr 13 Lubatowa

Mam 43 lata, jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Od urodzenia związany jestem z Lubatową, nie należę do partii politycznej. Interesuję się sportem, kulturą i muzyką. Dwukrotnie uczestniczyłem w rozrywkowym programie telewizyjnym „Szansa na Sukces”, a co weekend, wraz z moim zespołem muzycznym „Optymiści”, bawimy gości na przyjęciach weselnych. Muzyczny gen odziedziczyły po mnie obie córki, wyśpiewując najważniejsze nagrody w konkursach wokalnych na szczeblu powiatowym. Syn od lat osiąga sukcesy w piłce nożnej, obecnie jako zawodnik „Stali Mielec”, drużyny grającej w Ekstraklasie. Od 2017 roku razem z żoną prowadzimy kwiaciarnię w naszej piękniej miejscowości. Jesteśmy zwykłymi, normalnymi ludźmi. Podobnie jak mój Zespół, jesteśmy optymistami!

Sławomir Kolak. Okręg nr 14 Lubatówka

Mam 39 lat. Od urodzenia mieszkam w Lubatówce i zawsze bliskie były mi tematy społeczne. Jestem kawalerem. Interesuję się polityką i sportem, szczególnie siatkówką. Ukończyłem zasadniczą szkołę zawodową w Krośnie. Moją pierwszą pracą była praca w piekarni, w której przepracowałem 10 lat, następnie pracowałem w hucie szkła w Iwoniczu i Krośnie. Obecnie jestem zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu na stanowisku kucharza. Znam problemy naszej miejscowości i gminy. Jako radny chciałbym służyć mieszkańcom dla dobra i rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Piotr Aszklar. Okręg nr 15 Lubatówka

Mieszkam i pracuję w Lubatówce. Mam żonę i  czwórkę dzieci. Mieszkamy w domu jednorodzinnym usytuowanym pod adresem 73A, który w naszym posiadaniu jest od kilku pokoleń. Obecnie jestem Radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Z wykształcenia jestem inżynierem, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Eksploatacja i Konstrukcje Maszyn. Pracowałem jako zaopatrzeniowiec i sprzedawca w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym/Bar u Bryczki w Lubatówce, później w Krośnie jako operator wprowadzania danych w firmie Mikrotech a następnie przez 14 lat jako operator numerycznej wycinarki laserowej w firmie SiP. Dalszą przyszłość związałem z branżą ubezpieczeniową, pracując jako pośrednik ubezpieczeniowy w dużych firmach. Pracę etatową zakończyłem w 2020 r. Wtedy założyłem własną działalność gospodarczą jako pośrednik ubezpieczeniowy, która trwa i dynamicznie się rozwija. Moje biuro stacjonarne mieści się na początku miejscowości Lubatówka w budynku handlowo-usługowym nad sklepem Delikatesy Centrum. Dzięki temu jako Radny jestem dostępny dla wszystkich mieszkańców w biurze przez pięć dni w tygodniu bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Zapraszam, chętnie pomogę!