Publikacje

• Nieradka G., Badania nad otrzymywaniem nanowłókien polimerowych metodą elektrospinningu, Chemia i Biznes, 2017, 5: 56-58

• Nieradka G., Produkcja innowacyjnych emulsji asfaltowych. Ryzyka i szanse rozwoju, Drogownictwo, 2017, 7-8: 267-270

• Nieradka G., Podwójnie modyfikowana emulsja asfaltowa – innowacje i korzyści, Autostrady, 2016, 10: 24-27

• Nieradka G., Emulsje asfaltowe modyfikowane nanostrukturami z polimerów odpadowych innowacją w drogownictwie i szansą dla środowiska naturalnego, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, 2016, 5,6 (216): 4-7

• Nieradka G., Wybrane zagadnienia z początków rozwoju przemysłu rafineryjnego, Wiek Nafty, 2015, 1: 36–40

• Nieradka G., O iwonickim przemyśle naftowym, Wiek Nafty, 2014, 3: 10-12

• Nieradka G., Jeden Iwonicz – cztery spojrzenia, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno 2014