Warto być Polakiem

Konkurs ma na celu przypomnienie młodym Polakom postaci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wzbudzenie zainteresowania jego życiem i dokonaniami. Dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ze względu na szeroki przedział wiekowy nagrody dla laureatów przyznawane są w trzech kategoriach odpowiadających wymienionym wyżej etapom kształcenia. Formuła konkursu jest bardzo szeroka i pozwala uczestnikom na interpretację zadanego tematu przy wykorzystaniu wybranej techniki: plakat, poezja, wypracowanie, prezentacja multimedialna.

logo-konkursuPage1

Page2

Page3

Page4