Tag: Ochotnicza Straż Pożarna

Odrestaurowano zabytkowy wóz strażacki w Iwoniczu

Dzięki staraniom druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu, liczący ponad 100 lat zabytkowy, konny wóz strażacki został odrestaurowany i odpowiednio wyeksponowany ? odtąd będzie godnie przypominał o wieloletniej tradycji straży ogniowej w Iwoniczu. Brawo! ? fot. Janusz Litwin, źródło: krosno112.pl

Ze strażakami ochotnikami w Gminie Bukowsko

W sobotę 1 lutego 2020 r. Grzegorz Nieradka uczestniczył w spotkaniach sprawozdawczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolanach (OSP KSRG Nadolany) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórzanach (OSP Nagórzany) w Gminie Bukowsko, w powiecie sanockim. Była to doskonała okazja do pogratulowania Druhom Ochotnikom ich bezinteresownego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Grzegorz Nieradka podziękował Wójtowi Gminy Bukowsko Markowi Bańkowskiemu oraz Prezesom jednostek OSP za zaproszenie i wyróżnienie w postaci pięknego pamiątkowego grawertonu. Zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie dla ich pracy.