Miesiąc: marzec 2015

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Iwoniczu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w wyjątkowo uroczysty sposób został uczczony przez społeczność Iwonicza.

Społeczne obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, w której uczestniczyło kilkuset mieszkańców i gości. Patriotyczne kazanie wygłosił proboszcz iwonickiej parafii, ks. dziekan Kazimierz Giera. Mnóstwo miejsca poświęcił rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, a przypominając heroiczne życie bohatera zaznaczył, że od 2010 roku Pilecki jest patronem Zespołu Szkół w Iwoniczu. Po zakończeniu Eucharystii na placu przykościelnym uformowany został biało-czerwony Marsz Pamięci. Przy dźwiękach marsza w wykonaniu Orkiestry Dętej z Iwonicza ponad stu mieszkańców i gości przemaszerowało z polskimi flagami i biało-czerwonymi chorągiewkami do sali Domu Ludowego.

Grzegorz Nieradka powitał licznie zebranych uczestników słowami:

– Spotykamy się w iwonickim Domu Ludowym, budowanym rękami naszych rodziców i dziadków, aby uczcić bohaterów, których antypolska władza komunistyczna skazała na zapomnienie. Na mocy haniebnych umów i politycznej poprawności zapomniało o nich również wielu współczesnych polskich polityków. Dopiero Prezydent Lech Kaczyński podjął daleko idące starania o przywrócenie pamięci o prawdziwych bohaterach. To Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zawdzięczamy ustawę, uchwaloną przez sejm w lutym 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy, którzy zdecydowali się dać zbrojny opór sowietyzacji Polski.

Następnie poproszono zebranych o powstanie i odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek polskiego Hymnu Narodowego. Po tej najbardziej podniosłej chwili zapowiedziany został występ uczniów Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu. Młodzież w niezwykle wzruszającym spektaklu słowno-muzycznym przypomniała losy bohaterów podziemia antykomunistycznego. Przypomniano m.in. postać Danuty Siedzikówny „Inki” i rotmistrza Witolda Pileckiego. Następnie głos zabrał wicedyrektor Zespołu Szkół, Leszek Zajdel, który przytoczył uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego, która w 2010 roku podjęła jednogłośnie decyzję o nadaniu Iwonickiemu Zespołowi Szkół imienia Witolda Pileckiego.

Kolejnym elementem obchodów był wykład Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotra Babinetza pt. „Podziemie antykomunistyczne po 1944 roku w powiecie krośnieńskim”. Po wysłuchaniu wykładu organizatorzy zaprosili uczestników do zwiedzenia wystawy poświęconej pamięci Witolda Pileckiego. Wśród zebranych byli iwoniccy kapłani, ks. Rafał Szmik i ks. Zbigniew Kurko oraz dziekan dekanatu rymanowskiego, ks. Kazimierzem Giera. Nie zabrakło Prezesa Akcji Katolickiej, Pani Janiny Gadzały oraz  przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych, w tym Pana Józefa Szałajdy. Liczną reprezentację stanowili radni Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, w tym przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bogdan Ryznar, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej, Marcin Zając oraz radny Waldemar Niemczyk. Głos zabrał także Stanisław Kenar, radny powiatu krośnieńskiego, który podzielił się historią dotyczącą losów jego ojca. Mimo zaproszenia na obchodach nie pojawił się burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj. Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, o czym świadczy mnóstwo relacji tekstowych i fotorelacji dostępnych w Internecie. Organizatorami społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obok radnego Grzegorza Nieradki, była Parafia pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu oraz Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu.