Kategoria: Rada Powiatu Krośnieńskiego

Nowa pracownia petrochemiczna w Zespole Szkół w Miejscu Piastowym

W piątkowe popołudnie, 29 listopada 2019 r. razem z wicemarszałkiem województwa podkarpackiego i wicestarostą krośnieńskim Grzegorz Nieradka zwiedził nową pracownię petrochemiczną ufundowaną w Michalickim Zespole Szkół w Miejscu Piastowym przez ORLEN Południe. To dobry przykład współpracy edukacji i biznesu 👩‍🏫

Iwonicz-Zdrój uczcił swojego bohatera

Piękna i wzruszająca uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci kpt. Eugeniusza Werensa ps. „Pik” odbyła się w piątek przed południem w Iwoniczu-Zdroju. Podczas krótkiego wystąpienia poprzedzającego odsłonięcie tablicy poświęconej niezłomnemu kapitanowi, współtwórcy i obrońcy Rzeczypospolitej Iwonickiej, Grzegorz Nieradka zwrócił się do uczestników, w tym córki i wnuków bohatera ze słowami uznania dla jego postawy 🇵🇱 Podziękował również Pani Halinie Józefczyk-Habrat i Stowarzyszeniu Przyjaciół Iwonicza-Zdroju za organizację tego wydarzenia.

Remont drogi powiatowej 1976R w Iwoniczu

Dobre informacje dla mieszkańców Iwonicza już wkrótce popłyną z Ministerstwa Infrastruktury 👍 Wnioski o dofinansowanie złożone przez Powiat Krośnieński zostały wysoko ocenione, stąd możemy liczyć m.in. na poprawę infrastruktury drogowej, w tym remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz. Kolejny etap zakłada kompleksowy remont drogi na odcinku Iwonicz-Rogi #DotrzymujemySłowa #PiS #PowiatKrośnieński 🇵🇱

Rocznica zbrodni w Lesie Grabińskim

Uroczystą Mszą Świętą oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem zamordowanych mieszkańców Lubatowej uczczono 75. rocznicę bestialskiego mordu dokonanego przez SS-Galizien na żołnierzach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Lesie Grabińskim w Iwoniczu #Pamiętamy 🇵🇱

VI Zjazd Lubatowian

W sobotę, 15 czerwca 2019 r. Towarzystwo Miłośników Lubatowej zorganizowało VI Zjazd Lubatowian. To niezwykłe w skali regionu wydarzenie, w którym biorą udział nie tylko mieszkańcy wsi, ale ci wszyscy, którzy opuścili przed laty rodzinną miejscowość pozostając w różnych częściach Polski i Świata. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja V Księgi Jubileuszowej.

– Dziękuję Zarządowi Towarzystwa za zaproszenie i wszystkie prowadzone społecznie przedsięwzięcia! – napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku Grzegorz Nieradka, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu Krośnieńskiego 🇵🇱

Premierowi Wolnej Polski Janowi Olszewskiemu

Nie sposób nie wspomnieć dziś Premiera Jana Olszewskiego (1930-2019). Wybitny Mąż Stanu, który w chwili odwołania utworzonego przez niego pierwszego niekomunistycznego Rządu miał tylko jedno pragnienie: móc popatrzeć ludziom w oczy. To nazwał swoim osiągnięciem, to jest jego testament, który codziennie powinniśmy wypełniać… Niech odpoczywa w pokoju.

W piątek, 15 lutego 2019 roku w przeddzień pogrzebu śp. Premiera Jana Olszewskiego, Grzegorz Nieradka – radny powiatu krośnieńskiego i doradca Głównego Inspektora Pracy złożył wpis do księgi kondolencyjnej wyłożonej w dniach żałoby narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Móc popatrzeć ludziom w oczy”
Premierowi Wolnej Polski, wybitnemu Mężowi Stanu i obrońcy opozycji demokratycznej w czasach komunizmu, z wdzięcznością za pozostawiony testament życia
– Grzegorz Nieradka –

Uroczyste spotkanie Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Krośnieńskiego

W dniu 27 stycznia 2019 r. odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Krośnieńskiego. Wzięło w nim udział blisko 300 działaczy ze wszystkich 10 gmin wchodzących w skład powiatu.

Podczas spotkania organizator Starosta Jan Pelczar powitał zebranych gości, m.in. Wicewojewodę Podkarpackiego Lucynę Podhalicz, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza, Wójtów i Burmistrzów, Członka Prezydium i Skarbnika Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Nieradkę oraz dyrektorów licznych instytucji państwowych.

Po modlitwie i poświęceniu opłatków uczestnicy składali sobie noworoczne życzenia, po czym wszyscy zasiedli do przygotowanego poczęstunku.

kkkk

kkkkk

Spotkanie noworoczne Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Sanockiego

W sobotę, 19 stycznia 2019 r. w miejscowości Pobiedno w Gminie Bukowsko odbyło się uroczyste spotkanie noworoczno-opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu sanockiego.

Na zaproszenie Starosty Sanockiego Stanisława Chęcia, Wójta Gminy Bukowsko Marka Bańkowskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku Kazimierza Węgrzyna w spotkaniu uczestniczył Grzegorz Nieradka – koordynator podkarpackich struktur Prawa i Sprawiedliwości.

sch

mb

12

Otwarcie wystawy numizmatyczno-historycznej w Iwoniczu-Zdroju

Dnia 2 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju zorganizowało uroczyste otwarcie wystawy numizmatyczno-historycznej, aby upamiętnić w ten sposób 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na wystawie w kościele pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych zaprezentowano kilkaset eksponatów z różnych epok, poświęconych tematyce walk o niepodległość. Zbiory Zbigniewa Więcka, Janusza Habrata oraz Anny i Jacka Grocholskich podziwiać można do dnia 22 grudnia 2018 roku.

2

1

3

Wystawa10