Miesiąc: listopad 2014

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Iwonicz-Zdrój

Przed kilkoma dniami przeżywaliśmy podniosłą uroczystość 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To najważniejsze w historii Rzeczypospolitej wydarzenie nie nastąpiło w ciągu jednego dnia lecz było długotrwałym, stopniowym procesem, na który złożyło się wiele czynników.

Dzień 11 listopada to symboliczny moment przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach zaborów, powstańczych zmagań, hekatomby krwi i cierpień pięciu pokoleń Polaków Najjaśniejsza Rzeczpospolita wybiła się na Niepodległość.

W naszej Gminie główne uroczystości odbyły się w Iwoniczu-Zdroju. Patriotyczne spotkanie rozpoczął o godz. 14.30 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Bartłomiej Bykowski. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz-Zdrój, Pan Paweł Pernal. Następnie uczestnicy modlili się za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi, którą poprowadził proboszcz parafii pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, ks. Bogdan Nitka. W dalszej części uroczystości liczne delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Rzeczpospolitą Iwonicką. Władze samorządowe reprezentowała delegacja w składzie: Pan Paweł Pernal – burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, Pan Wiesław Polek – wiceburmistrz oraz Pan Bogdan Dmytrak – przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Władze powiatu krośnieńskiego reprezentowali radni: Dorota Tomasiewicz i Stanisław Kenar. W imieniu Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” kwiaty składali: Pan Rajmund Boczar – prezes i Pan Marek Bliżycki – wiceprezes. Pan Janusz Michalak i Pan Jan Nycz złożyli kwiaty w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju. Nie zabrakło również przedstawicieli Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości reprezentowanego przez Panią Sabinę Nycz, Pana Grzegorza Nieradkę i Pana Henryka Jonarskiego, którzy złożyli pod tablicą biało-czerwony wieniec z napisem „Niepodległej Rzeczypospolitej”. Wiązanki kwiatów składali także harcerze ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubatowej oraz Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu. W imieniu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju kwiaty składała Pani Halina Józefczyk-Habrat.

Uroczystość uświetnił udział kilku pocztów sztandarowych reprezentujących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkoły z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój. Po złożeniu kwiatów Pan Bartłomiej Bykowski zaprosił uczestników spotkania, aby przy dźwiękach marsza udali się do kościoła parafialnego, gdzie sprawowana miała być uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyzny. Rozpoczęła się ona odśpiewaniem Roty i procesyjnym wejściem kapłana wraz ze służbą liturgiczną. Mszy Świętej przewodniczył ks. proboszcz Bogdan Nitka. Wygłosił on również patriotyczne kazanie, za które został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie Eucharystii odśpiewano wszystkie zwrotki hymnu „Boże coś Polskę…” po czym uczestnicy udali się do sali kina „Wczasowicz”. Ostatnim punktem obchodów była część artystyczna przygotowana przez uczniów szkół z terenu Gminy. Tę część uroczystości poprowadziła Pani Dorota Sokołowska-Świstak z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pani Halina Józefczyk-Habrat ze Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju. Nastąpiło także rozdanie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu poświęconego Rzeczypospolitej Iwonickiej. Na koniec nastąpiła projekcja fabularyzowanego dokumentu pt. „Rzeczpospolita Iwonicka – warto wiedzieć, trzeba zobaczyć”.

W parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu z okazji 11 listopada odprawiona została o godz. 17.00 Msza Święta w intencji Ojczyny i odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Podobnie w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Lubatowej mieszkańcy zebrali się w świątyni, aby podczas Mszy Świętej i uroczystej adoracji dziękować Bogu za wolną i suwerenną Polskę i modlić się o pomyślność dla Ojczyzny.