Miesiąc: luty 2017

Noworoczne spotkanie Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie

W niedzielę, 29 stycznia 2017 roku blisko 250 działaczy Prawa i Sprawiedliwości z Krosna i powiatu krośnieńskiego przybyło na noworoczne spotkanie zorganizowane przez lokalne struktury partii. Wśród uczestników, obok gospodarzy Posła Piotra Babinetza i Pełnomocnika Jana Pelczara, znaleźli się politycy, samorządowcy i działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Stowarzyszeń. W spotkaniu uczestniczył Skarbnik Zarządu Okręgowego PiS Grzegorz Nieradka. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 w domu weselnym „Dwa Serca” w Krośnie. Organizatorzy powitali zebranych gości, po czym kapłani pobłogosławili opłatki. Nastąpił czas składania życzeń, po którym wzniesiono toast. Nie zabrakło również tradycyjnych potraw oraz śpiewu kolęd w wykonaniu zaproszonego zespołu. Spotkanie stało się okazją do wzmocnienia wzajemnych relacji oraz wymiany doświadczeń z działalności społecznej.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Spotkanie polityków PiS z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim w Rzeszowie

W sobotę, 28 stycznia 2017 roku o godz. 18.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie politycy i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości przybyli na spotkanie z Premierem Jarosławem Kaczyńskim. W spotkaniu wziął także udział Grzegorz Nieradka. 

Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości towarzyszyli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który poprowadził spotkanie, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Sejmu RP Joachim Brudziński, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Poseł Beata Mazurek oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego działacze z Podkarpacia w kilku turach zadawali pytania szefowi partii rządzącej. Głównym tematem były zbliżające się wybory samorządowe i proponowane zmiany w ordynacji wyborczej.

????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

DSC_0317

Grzegorz Nieradka panelistą X Forum Europa-Ukraina

W dniach 27-28 stycznia 2017 roku w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się niezwykle prestiżowe wydarzenie jakim było X Forum Europa – Ukraina. W tegorocznym, jubileuszowym Forum Grzegorz Nieradka, reprezentując firmę FLUKAR, zaprezentował referat pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania podwójnie modyfikowanej emulsji asfaltowej. Jej wpływ na osiągnięcie korzystnych efektów środowiskowych”. 

W wydarzeniu wzięło udział blisko tysiąc uczestników z 26 państw świata. Na Forum składało się ponad 40 wydarzeń – debat, wykładów i prezentacji raportów.

W konferencji wzięło udział blisko tysiąc gości, z których połowa to goście z zagranicy, w tym ponad 250 osób – z Ukrainy.

W X Forum Europa – Ukraina uczestniczyli m.in.  przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, biznesmeni i eksperci z Ukrainy, Polski, krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Podczas Forum odbyły się dwie sesje plenarne, prezentacje, a także ponad 35 dyskusji panelowych ujętych w czterech ścieżkach programowych: biznes i gospodarka, integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz społeczeństwo.

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym X Forum były pierwsze Targi Wschodnie, w których wzięło udział prawie 70 wystawców z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Węgier.

P1090873

DSC06380_DxO

P1090881

źródło: www.rwj.com.pl

Radni uchwalili budżet Gminy Iwonicz-Zdrój na 2017 rok

W dniu 26 stycznia 2017 roku podczas XXXIII Sesji Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju przyjęła budżet na 2017 rok. Dochody Gminy zaplanowano na kwotę 40 880 684 zł, wydatki na kwotę 42 699 496 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to kwota 4 600 000. To kolejny rok, gdzie w budżecie nie zaplanowano środków zewnętrznych (unijnych). 

Poniżej wykaz głównych wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok uchwalonych w budżecie:

– Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej Iwonicz – Iwonicz-Zdrój 1 500 000 (całkowity koszt inwestycji razem z dotacją unijną o którą wystąpiło Starostwo Powiatowe w Krośnie to 5,8 mln. zł)
– Budowa Remizy OSP w Iwoniczu 1 375 000
– Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa 670 000
– Drogi publiczne gminne (przebudowa i modernizacja) 1 678 580
– Modernizacja obiektu Kościoła w Iwoniczu 100 000
– Oświetlenie ulic, placów i dróg 105 900
– Zakup zamiatarki do ZGK 60 000
– Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży (dotacja dla klubów sportowych i stypendia sportowe) 140 000
– Remont i doposażenie Domu Ludowego w Lubatowej 28 382

Więcej szczegółów o uchwale budżetowej na rok 2017 na stronie BIP Gminy Iwonicz-Zdrój.

Fot. Radosław Sowiński

3

6

5

Noworoczne spotkanie opłatkowe środowisk patriotycznych w Rzeszowie

W sobotę, 21 stycznia 2017 roku, w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński zorganizował noworoczne spotkanie opłatkowe środowisk prawicowych i patriotycznych. Część oficjalną uroczystości poprowadził Grzegorz Nieradka i Natalia Mierzwa-Sowa.

Przed spotkaniem w Filharmonii sprawowana była uroczysta Msza Święta przy Palcu Farnym w Rzeszowie. Punktualnie o godz. 12.00 od wprowadzenia sztandarów i odśpiewania Polskiego Hymnu Narodowego rozpoczęła się oficjalna część spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele parlamentu na czele z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, eurodeputowani, przedstawiciele rządu, samorządowcy na czele z Marszałkiem Województwa Władysławem Ortylem, kombatanci, związkowcy, kapłani i zaproszeni goście. W sali Filharmonii zgromadziło się blisko tysiąc osób.

Na początku obecni na uroczystości kapłani dokonali poświęcenia opłatków, po czym głos zabrał Marszałek Sejmu RP i gospodarz spotkania Marek Kuchciński. Następnie głos zabierali: Senator RP Janina Sagatowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Po oficjalnych wystąpieniach prowadzący zaprosili na koncert trzech zespołów.

Jako pierwszy wystąpił Katedralny Chór Chłopięco-Męski „PueriCantoresResovienses” pod dyrekcją Marcina Florczaka oraz kierownika chóru – Stanisława Żyrackiego. Następnie świąteczny i patriotyczny repertuar zaprezentował Młodzieżowy Zespół Wokalny Soul wraz z założycielką i dyrygentem Moniką Brewczak. Jako ostatni wystąpił Zespół Muzyczny Folk-Band z gminy Nowa Sarzyna. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, po czym wszyscy uczestnicy udali się do Foyer, gdzie nastąpiło łamanie się opłatkiem, indywidualne składanie życzeń oraz możliwość skosztowania przygotowanych potraw.

1

2

6

DSC_5608

DSC_5688

DSC_5764

DSC_5789

DSC_5798

DSC_5835

DSC_5846

Spotkanie opłatkowe w Jedliczu

We wtorek, 17 stycznia 2017 roku, na zaproszenie Zygmunta Ginalskiego,  Pełnomocnika Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Jedlicze, Grzegorz Nieradka wziął udział w noworocznym spotkaniu opłatkowym.

Uroczyste spotkanie poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana w kościele parafialnym w Jedliczu. Po Eucharystii uczestnicy spotkania udali się do sali, gdzie po modlitwie nastąpiło łamanie się opłatkiem. Przygotowana również gorący poczęstunek. Część artystyczną przygotował ludowy zespół muzyczny „Jarzębina”. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: Senator RP Alicja Zając oraz Posłowie na Sejm RP Piotr Babinetz, Stanisław Piotrowicz i Bogdan Rzońca.

DSC_0141

„Pokój i Dobro”. Pod takim hasłem Orszak Trzech Króli po raz trzeci przeszedł ulicami Iwonicza

Orszak Trzech Króli trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Dnia 6 stycznia 2017 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego, parafianie, mieszkańcy Iwonicza i goście udali się wraz z Trzema Królami w drogę, aby oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 od sprawowania Mszy Świętej, przed rozpoczęciem której kapłani wraz ze służbą liturgiczną dokonali procesyjnego wprowadzenia Trzech Króli do prezbiterium. W tym roku wyjątkowość tego momentu podkreśliło równoczesne wprowadzenie dziecka wraz z rodzicami i chrzestnymi, które podczas Mszy Świętej otrzymało sakrament Chrztu Świętego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Krzysztof Majder w asyście ks. wikariusza Sebastiana Muchy. Homilię wygłosił ks. prałat Kazimierz Piotrowski, który podkreślił znaczenie poszukiwania Chrystusa w aspekcie długiej i trudnej drogi, którą przebyli Mędrcy ze Wschodu.

Po uroczystym błogosławieństwie i odmówieniu modlitwy do Świętego Michała Archanioła uczestnicy Eucharystii zgromadzili się na placu przykościelnym. Tam dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży rozdały wszystkim uczestnikom orszakowe gadżety. W tym roku, oprócz koron i pięknie wydanych śpiewników opatrzonych listem Pary Prezydenckiej, każdy otrzymał również kolorowe chorągiewki symbolizujące Trzech Króli, którym tradycja nadała europejskie, azjatyckie i afrykańskie pochodzenie. Ministranci natomiast rozdali prasę katolicką i gazety misyjne przygotowane i przekazane organizatorom Orszaku przez Episkopat Polski.

Punktualnie o godz. 12.00, Grzegorz Nieradka – koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli – rozpoczął plenerową część spotkania od modlitwy „Anioł Pański…” prosząc zebranych o łączność z Ojcem Świętym Papieżem Franciszkiem, który w tej samej chwili podczas spotkania z wiernymi w Watykanie przekazał słowa pozdrowienia dla uczestników Orszaku w Polsce. Iwoniczanie włączyli się w tę modlitwę polecając intencje Ojca Świętego, Misji Świętych oraz pokoju na świecie.

Po wspólnej modlitwie na czoło formowanego Orszaku wysunęła się Gwiazda Betlejemska. Została ona utworzona przez kilkadziesiąt młodych wolontariuszek, uczennic Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, które w specjalnie uszytych czapeczkach-gwizdkach, stanowiły promyczki Gwiazdy, która miała doprowadzić Trzech Króli do Świętej Rodziny. Ta niezwykła koncepcja „żywej gwiazdy” została przygotowana przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu przy szczególnym zaangażowaniu Siostry Dyrektor, Matki Przełożonej i Siostry Benedykty. Tuż za Betlejemską Gwiazdą podążali Trzej Królowie. W tym roku w role Mędrców ze Wschodu wcielili się Panowie Stanisław Kenar, Wojciech Winiarski oraz Janusz Mendrala. Bogato zdobione, królewskie kostiumy zostały przygotowane przez Panią krawcową z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Felicjanek przy zaangażowaniu posługujących tam Sióstr. Królewski Orszak natomiast utworzyło około trzystu parafian, mieszkańców i gości Iwonicza i Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy mimo przenikliwego mrozu, przy śpiewie kolęd radośnie udali się na spotkanie z nowonarodzonym Zbawicielem. Ze względu na warunki atmosferyczna trasa Orszaku została skrócona i wiodła z kościoła parafialnego ulicą Długą w kierunku mostu Ossolińskiego i dalej ulicą Zagrodniki do sali Domu Ludowego. Tam na przybywający Orszak czekała już Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza na czele z kapelmistrzem Jakubem Wojtowiczem. Muzycy powitali królewski orszak dźwiękami marsza, a następnie zaprezentowali krótki koncert kolęd.

Na scenie oczekiwała już Święta Rodzina, w rolę której w tym roku wcielili się Państwo Gabriela i Hubert Krupowie wraz z dzieckiem. Gwiazda Betlejemska, idąca dotąd przed Królami, „zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię”. Wówczas prowadzący spotkanie: Karolina Skotnicka i Grzegorz Nieradka, zapowiedzieli scenę oddania pokłonu i złożenia darów, przybliżając ich symbolikę. Dary, które Trzej Królowie przynieśli Jezusowi, to złoto – symbol władzy królewskiej przynależnej Chrystusowi na ziemi. Miał je wręczyć Melchior, który według tradycji kojarzony jest z Europą. Kacper przyniósł mirrę będącą symbolem człowieczeństwa i męczeńskiej śmierci Jezusa. Tradycja podaje, że przybył z Afryki, dlatego w ikonografii przedstawiany jest jako osoba czarnoskóra. Baltazar miał przybyć z Azji, być może Indii, i ofiarował dzieciątku kadzidło – symbol boskości. Scenę złożenia darów i oddania pokłonu Dzieciątku Jezus licznie zebrani uczestnicy nagrodzili brawami.

Po tym podniosłym momencie prowadzący spotkanie powitali wszystkich zebranych przypominając, że III Iwonicki Orszak Trzech Króli odbywa się pod Patronatem Honorowym J.E. Księdza Arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego, Pana Jana Juszczaka Starosty Krośnieńskiego oraz Pana Józefa Sowińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Karolina Skotnicka i Grzegorz Nieradka odczytali listy Honorowych Patronów skierowane do uczestników, po czym przypomnieli słowa wiersza ks. Erazma Skórnickiego – świątobliwego proboszcza Iwonicza, którego treść przybliżamy raz jeszcze:

Z Bożym Narodzeniem (ks. Erazm Skórnicki)

(1) Cała Polska się raduje, że Syn Boży dziś zstępuje, w ciało obleczony.

Kolędują na przemiany wolne nasze wszystkie stany.

(2) Naród wolny już od wroga, śpieszmy witać Pana Boga i o dobro prosić.

Bowiem całkiem dobrze czuje, że czart w koło wciąż nurtuje, niemoralność głosi.

(3) Witaj Jezu ukochany, śpiewa głośno lud zebrany, a Pan Jezus słucha.

Miłosierne lato zsyła, by się Polska w nim obmyła i nabrała ducha.

(4) Duch na straży niechaj stoi, wroga, czarta się nie boi, tylko z Bogiem działa.

Bóg pomoże i osłoni, a od złego już obroni jako dusze ciała.

Po oficjalnym wprowadzeniu na scenę zostali zaproszeni uczniowie Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, którzy przygotowali program artystyczny. Ciekawy młodzieżowy przekaz, odbiegający znacznie od tradycyjnego występu jasełkowego, został entuzjastycznie przyjęty przez widownię, a uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Jak co roku zaprezentowali się również podopieczni Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, którzy przygotowali wzruszający program muzyczny. W roli solisty wystąpił mieszkaniec DPS Sławek, a chór stanowiło kilkanaście innych osób – również mieszkańców i pracowników. Włączająca się spontanicznie we wspólne kolędowanie publiczność każdy utwór nagradzała prawdziwymi owacjami.

Po części artystycznej spotkania Organizatorzy złożyli słowa podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w organizację trzeciej edycji Iwonickiego Orszaku. Przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy o wręczenie których poproszono księdza proboszcza Kazimierza Gierę. Skierował On do organizatorów i uczestników słowa wdzięczności i przekazał życzenia. Wśród wyróżnionych znaleźli się Państwo Gabriela i Hubert Krupowie, którzy wystąpili w roli Świętej Rodziny, Pan Stanisław Kenar, który wystąpił w roli Króla Kacpra, Pan Wojciech Winiarski, który wystąpił w roli Króla Melchiora, Pan Janusz Mendrala, który wcielił się w rolę Króla Baltazara, Siostra Halina Kucia – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Iwoniczu, Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, Siostra Benedykta, która przygotowała dzieci do przemarszu z Gwiazdą Betlejemską, Ksiądz Krzysztof Majder, przygotowujący młodzież gimnazjalną do występu jasełkowego, Ksiądz Sebastian Mucha, opiekuna Służby Liturgicznej Ołtarza, która zapewniła nagłośnienie, Pani Zofia Kielar, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu, które przygotowało tradycyjny już Orszakowy żurek, Gminna Orkiestra Dęta w Iwoniczu oraz Ruch Apostolstwa Młodzieży.

Organizatorzy przekazali również słowa wdzięczności sponsorom, którzy materialnie wsparli organizację tegorocznego Orszaku. Wśród sponsorów znalazły się Delikatesy „Zielony Koszyk”, które ufundowały produkty niezbędne do przygotowania gorącego poczęstunku, Piekarnia „Fiejdasz” w Iwoniczu, która ufundowała pieczywo, Hotel Krosno Nafta, który opracował graficznie i wydrukował plakaty, Firma Handlowo-Usługowa Pol-Bud Paweł Zajdel oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Moment podziękowań stał się także doskonałą okazją do wręczenia odznak „Przyjaciela Orszaku Trzech Króli”, które koordynator nadał Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Gierze, Siostrze Dyrektor Halinie Kuci, Matce Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Siostrze Benedykcie, Dyrektorowi DPS Tomaszowi Półchłopkowi, Przewodniczącemu Rady Józefowi Sowińskiemu oraz Panu Bogdanowi Skotnickiemu. Po nadaniu odznaczeń głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i zarazem Honorowy Patron III edycji Iwonickiego Orszaku Trzech Króli. Pan Przewodniczący Józef Sowiński, dziękując za wyróżnienie, wyraził wdzięczność Organizatorom za trud poniesiony podczas przygotowania tak dużej uroczystości. Zwrócił się również do mieszkańców i gości przekazując w imieniu swoim i radnych noworoczne życzenia. Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Grzegorz Nieradka przekazał na ręce Siostry Benedykty sześć biletów do kina na film „Józef i Maryja”, którego premiera odbyła się w dniu 6 stycznia 2017 roku, a w kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju przewidziana jest w dniach 10-11 stycznia. Tym miłym akcentem prowadzący spotkanie zaprosili wszystkich zebranych do skosztowania orszakowego żurku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu i zakończyli oficjalną część spotkania.

Zdjęcia z Trzeciego Iwonickiego Orszaku Trzech Króli 2017

III Iwonicki Orszak Trzech Króli pod Patronatem Honorowym Ks. Abpa Adama Szala

Dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywany Świętem Trzech Króli, stanowi bardzo ważny punkt w kalendarzu liturgicznym. Uroczystość zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Tego dnia Kościół na całym świecie wspomina  wydarzenie opisane w Ewangelii wg Św. Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu, nazywani również Królami lub Magami,  wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Mesjaszowi.

Piękną tradycją w przeżywaniu tego wielkiego święta są organizowane w całej Polsce barwne korowody, nazywane Orszakiem Trzech Króli. Organizacja orszaku jest oddolną inicjatywą, w którą włączają się parafie, wspólnoty modlitewne, rodziny, grupy dzieci i młodzieży oraz liczne  stowarzyszenia. W nadchodzącym 2017 roku Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami ponad pięciuset  polskich miejscowości. Wśród nich po raz trzeci znajdzie się również Iwonicz.

Orszak Trzech Króli w Iwoniczu został dostrzeżony i wyróżniony przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Adama Szala Metropolitę Przemyskiego, który objął to niezwykle ważne dla iwonickiej parafii wydarzenie Patronatem Honorowym. III Iwonicki Orszak Trzech Króli otrzymał także Honorowy Patronat Starosty Krośnieńskiego Pana Jana Juszczaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, Pana Józefa Sowińskiego.   

Ks. Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu i Grzegorz Nieradka, Koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli mają zaszczyt zaprosić wszystkich Parafian i Gości do wzięcia udziału w obchodach Święta Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia 2017 roku w Iwoniczu.

Program uroczystości:

godz. 11.00 – Msza Święta z udziałem uczestników Orszaku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, modlitwa Anioła Pański w duchowej łączności z Ojcem Świętym Papieżem Franciszkiem,

godz. 12.00 – formowanie Orszaku na placu przykościelnym, rozdanie orszakowych koron, śpiewników i chorągiewek,

godz. 12.15 – wymarsz z Trzema Królami z placu przykościelnego z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej w Iwoniczu, przejście ulicami Iwonicza (Długa, Zadwór, Zagrodniki), śpiew kolęd

godz. 13.15 – spotkanie w Domu Ludowym, występ jasełkowy w wykonaniu uczniów Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu oraz podopiecznych DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ciepły poczęstunek

14.45 – wręczenie pamiątkowych dyplomów i zakończenie spotkania

Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają korony, śpiewniki, chorągiewki i pamiątkowe naklejki. Podczas Orszaku rozdanych zostanie także kilkaset gazet misyjnych przygotowanych przez Episkopat Polski.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!