„Pokój i Dobro”. Pod takim hasłem Orszak Trzech Króli po raz trzeci przeszedł ulicami Iwonicza

Orszak Trzech Króli trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Dnia 6 stycznia 2017 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego, parafianie, mieszkańcy Iwonicza i goście udali się wraz z Trzema Królami w drogę, aby oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 od sprawowania Mszy Świętej, przed rozpoczęciem której kapłani wraz ze służbą liturgiczną dokonali procesyjnego wprowadzenia Trzech Króli do prezbiterium. W tym roku wyjątkowość tego momentu podkreśliło równoczesne wprowadzenie dziecka wraz z rodzicami i chrzestnymi, które podczas Mszy Świętej otrzymało sakrament Chrztu Świętego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Krzysztof Majder w asyście ks. wikariusza Sebastiana Muchy. Homilię wygłosił ks. prałat Kazimierz Piotrowski, który podkreślił znaczenie poszukiwania Chrystusa w aspekcie długiej i trudnej drogi, którą przebyli Mędrcy ze Wschodu.

Po uroczystym błogosławieństwie i odmówieniu modlitwy do Świętego Michała Archanioła uczestnicy Eucharystii zgromadzili się na placu przykościelnym. Tam dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży rozdały wszystkim uczestnikom orszakowe gadżety. W tym roku, oprócz koron i pięknie wydanych śpiewników opatrzonych listem Pary Prezydenckiej, każdy otrzymał również kolorowe chorągiewki symbolizujące Trzech Króli, którym tradycja nadała europejskie, azjatyckie i afrykańskie pochodzenie. Ministranci natomiast rozdali prasę katolicką i gazety misyjne przygotowane i przekazane organizatorom Orszaku przez Episkopat Polski.

Punktualnie o godz. 12.00, Grzegorz Nieradka – koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli – rozpoczął plenerową część spotkania od modlitwy „Anioł Pański…” prosząc zebranych o łączność z Ojcem Świętym Papieżem Franciszkiem, który w tej samej chwili podczas spotkania z wiernymi w Watykanie przekazał słowa pozdrowienia dla uczestników Orszaku w Polsce. Iwoniczanie włączyli się w tę modlitwę polecając intencje Ojca Świętego, Misji Świętych oraz pokoju na świecie.

Po wspólnej modlitwie na czoło formowanego Orszaku wysunęła się Gwiazda Betlejemska. Została ona utworzona przez kilkadziesiąt młodych wolontariuszek, uczennic Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, które w specjalnie uszytych czapeczkach-gwizdkach, stanowiły promyczki Gwiazdy, która miała doprowadzić Trzech Króli do Świętej Rodziny. Ta niezwykła koncepcja „żywej gwiazdy” została przygotowana przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu przy szczególnym zaangażowaniu Siostry Dyrektor, Matki Przełożonej i Siostry Benedykty. Tuż za Betlejemską Gwiazdą podążali Trzej Królowie. W tym roku w role Mędrców ze Wschodu wcielili się Panowie Stanisław Kenar, Wojciech Winiarski oraz Janusz Mendrala. Bogato zdobione, królewskie kostiumy zostały przygotowane przez Panią krawcową z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Felicjanek przy zaangażowaniu posługujących tam Sióstr. Królewski Orszak natomiast utworzyło około trzystu parafian, mieszkańców i gości Iwonicza i Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy mimo przenikliwego mrozu, przy śpiewie kolęd radośnie udali się na spotkanie z nowonarodzonym Zbawicielem. Ze względu na warunki atmosferyczna trasa Orszaku została skrócona i wiodła z kościoła parafialnego ulicą Długą w kierunku mostu Ossolińskiego i dalej ulicą Zagrodniki do sali Domu Ludowego. Tam na przybywający Orszak czekała już Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza na czele z kapelmistrzem Jakubem Wojtowiczem. Muzycy powitali królewski orszak dźwiękami marsza, a następnie zaprezentowali krótki koncert kolęd.

Na scenie oczekiwała już Święta Rodzina, w rolę której w tym roku wcielili się Państwo Gabriela i Hubert Krupowie wraz z dzieckiem. Gwiazda Betlejemska, idąca dotąd przed Królami, „zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię”. Wówczas prowadzący spotkanie: Karolina Skotnicka i Grzegorz Nieradka, zapowiedzieli scenę oddania pokłonu i złożenia darów, przybliżając ich symbolikę. Dary, które Trzej Królowie przynieśli Jezusowi, to złoto – symbol władzy królewskiej przynależnej Chrystusowi na ziemi. Miał je wręczyć Melchior, który według tradycji kojarzony jest z Europą. Kacper przyniósł mirrę będącą symbolem człowieczeństwa i męczeńskiej śmierci Jezusa. Tradycja podaje, że przybył z Afryki, dlatego w ikonografii przedstawiany jest jako osoba czarnoskóra. Baltazar miał przybyć z Azji, być może Indii, i ofiarował dzieciątku kadzidło – symbol boskości. Scenę złożenia darów i oddania pokłonu Dzieciątku Jezus licznie zebrani uczestnicy nagrodzili brawami.

Po tym podniosłym momencie prowadzący spotkanie powitali wszystkich zebranych przypominając, że III Iwonicki Orszak Trzech Króli odbywa się pod Patronatem Honorowym J.E. Księdza Arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego, Pana Jana Juszczaka Starosty Krośnieńskiego oraz Pana Józefa Sowińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Karolina Skotnicka i Grzegorz Nieradka odczytali listy Honorowych Patronów skierowane do uczestników, po czym przypomnieli słowa wiersza ks. Erazma Skórnickiego – świątobliwego proboszcza Iwonicza, którego treść przybliżamy raz jeszcze:

Z Bożym Narodzeniem (ks. Erazm Skórnicki)

(1) Cała Polska się raduje, że Syn Boży dziś zstępuje, w ciało obleczony.

Kolędują na przemiany wolne nasze wszystkie stany.

(2) Naród wolny już od wroga, śpieszmy witać Pana Boga i o dobro prosić.

Bowiem całkiem dobrze czuje, że czart w koło wciąż nurtuje, niemoralność głosi.

(3) Witaj Jezu ukochany, śpiewa głośno lud zebrany, a Pan Jezus słucha.

Miłosierne lato zsyła, by się Polska w nim obmyła i nabrała ducha.

(4) Duch na straży niechaj stoi, wroga, czarta się nie boi, tylko z Bogiem działa.

Bóg pomoże i osłoni, a od złego już obroni jako dusze ciała.

Po oficjalnym wprowadzeniu na scenę zostali zaproszeni uczniowie Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, którzy przygotowali program artystyczny. Ciekawy młodzieżowy przekaz, odbiegający znacznie od tradycyjnego występu jasełkowego, został entuzjastycznie przyjęty przez widownię, a uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Jak co roku zaprezentowali się również podopieczni Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, którzy przygotowali wzruszający program muzyczny. W roli solisty wystąpił mieszkaniec DPS Sławek, a chór stanowiło kilkanaście innych osób – również mieszkańców i pracowników. Włączająca się spontanicznie we wspólne kolędowanie publiczność każdy utwór nagradzała prawdziwymi owacjami.

Po części artystycznej spotkania Organizatorzy złożyli słowa podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w organizację trzeciej edycji Iwonickiego Orszaku. Przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy o wręczenie których poproszono księdza proboszcza Kazimierza Gierę. Skierował On do organizatorów i uczestników słowa wdzięczności i przekazał życzenia. Wśród wyróżnionych znaleźli się Państwo Gabriela i Hubert Krupowie, którzy wystąpili w roli Świętej Rodziny, Pan Stanisław Kenar, który wystąpił w roli Króla Kacpra, Pan Wojciech Winiarski, który wystąpił w roli Króla Melchiora, Pan Janusz Mendrala, który wcielił się w rolę Króla Baltazara, Siostra Halina Kucia – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Iwoniczu, Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, Siostra Benedykta, która przygotowała dzieci do przemarszu z Gwiazdą Betlejemską, Ksiądz Krzysztof Majder, przygotowujący młodzież gimnazjalną do występu jasełkowego, Ksiądz Sebastian Mucha, opiekuna Służby Liturgicznej Ołtarza, która zapewniła nagłośnienie, Pani Zofia Kielar, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu, które przygotowało tradycyjny już Orszakowy żurek, Gminna Orkiestra Dęta w Iwoniczu oraz Ruch Apostolstwa Młodzieży.

Organizatorzy przekazali również słowa wdzięczności sponsorom, którzy materialnie wsparli organizację tegorocznego Orszaku. Wśród sponsorów znalazły się Delikatesy „Zielony Koszyk”, które ufundowały produkty niezbędne do przygotowania gorącego poczęstunku, Piekarnia „Fiejdasz” w Iwoniczu, która ufundowała pieczywo, Hotel Krosno Nafta, który opracował graficznie i wydrukował plakaty, Firma Handlowo-Usługowa Pol-Bud Paweł Zajdel oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Moment podziękowań stał się także doskonałą okazją do wręczenia odznak „Przyjaciela Orszaku Trzech Króli”, które koordynator nadał Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Gierze, Siostrze Dyrektor Halinie Kuci, Matce Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Siostrze Benedykcie, Dyrektorowi DPS Tomaszowi Półchłopkowi, Przewodniczącemu Rady Józefowi Sowińskiemu oraz Panu Bogdanowi Skotnickiemu. Po nadaniu odznaczeń głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i zarazem Honorowy Patron III edycji Iwonickiego Orszaku Trzech Króli. Pan Przewodniczący Józef Sowiński, dziękując za wyróżnienie, wyraził wdzięczność Organizatorom za trud poniesiony podczas przygotowania tak dużej uroczystości. Zwrócił się również do mieszkańców i gości przekazując w imieniu swoim i radnych noworoczne życzenia. Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Grzegorz Nieradka przekazał na ręce Siostry Benedykty sześć biletów do kina na film „Józef i Maryja”, którego premiera odbyła się w dniu 6 stycznia 2017 roku, a w kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju przewidziana jest w dniach 10-11 stycznia. Tym miłym akcentem prowadzący spotkanie zaprosili wszystkich zebranych do skosztowania orszakowego żurku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu i zakończyli oficjalną część spotkania.

Zdjęcia z Trzeciego Iwonickiego Orszaku Trzech Króli 2017