Miesiąc: styczeń 2020

Konferencja na Politechnice Świętokrzyskiej

Grzegorz Nieradka uczestniczył w konferencji podsumowująca akcję upowszechniającą radiokomunikację. W imieniu Głównego Inspektora Pracy pogratulował nagrodzonym krótkofalowcom i podziękował Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Kielcach, Polskiemu Związkowi Krótkofalowców oraz Politechnice Świętokrzyskiej za zaproszenie i możliwość bliższego poznania tej interesującej dziedziny.

Spotkanie noworoczne PiS w Sanoku

Na zaproszenie pełnomocnika powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku oraz Starosty Sanockiego Grzegorz Nieradka uczestniczył w spotkaniu noworocznym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz zaangażowanie w przebieg jesiennej kampanii parlamentarnej. Podkreślił wartość wspólnej pracy na rzecz budowy pomyślności Ojczyzny oraz złożył wszystkim zebranym świąteczne i noworoczne życzenia.

Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy

W dniu dzisiejszym odbyło posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Parlamentarzyści wysłuchali informacji Państwowej Inspekcji Pracy na temat narastających zagrożeń dla zdrowia pracowników z tytułu narażenia na substancje rakotwórcze i mutagenne. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Nieradka, doradca Głównego Inspektora Pracy.

Pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej

W niedzielę, 12 stycznia 2020 r. parlamentarzyści, samorzadowcy i przedstawiciele instytucji państwowych uczcili pamięć Ofiar katastrofy smoleńskiej składając kwiaty pod rzeszowskim pomnikiem upamiętniającym tę największą tragedię w powojennej historii Polski #Pamiętamy ?? 

fot. M.Olejnik