Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy

W dniu dzisiejszym odbyło posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Parlamentarzyści wysłuchali informacji Państwowej Inspekcji Pracy na temat narastających zagrożeń dla zdrowia pracowników z tytułu narażenia na substancje rakotwórcze i mutagenne. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Nieradka, doradca Głównego Inspektora Pracy.