Miesiąc: marzec 2016

Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko”

Światowy Festiwal Sztuki w Krośnie zorganizowany przez Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko” 

Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w zakresie pożytku publicznego i mającym na celu: 
– rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających wszelką działalność pożytku publicznego w tym opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi i biednymi.

– wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wymienionych wyżej działalności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc materialną i rzeczową udzielaną chorym, niepełnosprawnym w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,

2. promocję i organizację wolontariatu, systematyczny nabór i szkolenie wolontariuszy,

3. podejmowanie oraz wspieranie różnych form pracy szkoleniowej i edukacyjnej wśród służb medycznych oraz pozamedycznych – w szczególności wśród wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia,

4. działalność wydawniczą,

5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zagrożeniom cywilizacyjnym i środowiskowym, szczególnie wpływającym na powstawanie uzależnienia od nikotyny i alkoholu,

6. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i wolontariuszy,

7. współpracę o osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w wyżej wymienionych dziedzinach,

8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

11. promocję zdrowia.

Zarząd Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”
Prezes Zarządu: Kamila Bogacka-Brożyna
Wiceprezes Zarządu: Marian Żuk
Członek Zarządu: Waldemar Lenius
Komisja Rewizyjna:
Andrzej Wilczyński, Zofia Małek, Dorota Chilik

W działalność Stowarzyszenia angażują się także wolontariusze, m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”:

PBS Oddział Krosno – Numer Rachunku: 62 8642 1171 2017 7101 6085 0001

Wzrasta prestiż Konkursu „Warto być Polakiem”. Wsparcie Kancelarii Prezydenta RP

Wzrasta prestiż Konkursu „Warto być Polakiem”. Patronat Honorowy Senator RP Alicji Zając, wsparcie rzeczowe Posła na Sejm RP Piotra Babinetza oraz włączenie się Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Instytutu Pamięci Narodowej i Wydawnictwa Arcana w ufundowanie nagród dla laureatów i uczestników to nie tylko wielki sukces Organizatora konkursu, ale dowód na uznanie najważniejszych instytucji w Państwie dla samej inicjatywy. Patronat medialny nad konkursem objął portal terazKrosno.pl 

Uczniom Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Średnich oraz Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Katechetom przypominamy o trwającym w powiecie krośnieńskim Konkursie „Warto być Polakiem”. Konkurs rozpoczął się 4 marca 2016 r. i potrwa do 4 kwietnia 2016 r. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi dnia 10 kwietnia 2016 r. o godz. 16.15 w sali widowiskowo-kinowej przy ul. Plac Dietla 2 w Iwoniczu-Zdroju.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. W skład Komisji wchodzą:

Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Komisji Konkursowej „Warto być Polakiem” i organizator konkursu

Ks. Bogdan Nitka – Członek Komisji Konkursowej

Józef Sowiński – Członek Komisji Konkursowej

Kontakt z organizatorem: 

e-mail: kontakt@grzegorznieradka.pl

tel. kom. 728-285-238

„Warto być Polakiem”. Konkurs poświęcony pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Od 11 marca trwa konkurs „Warto być Polakiem” dedykowany uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Alicja Zając, Senator RP i wdowa po śp. Stanisławie Zającu, który zginął w Tragedii Smoleńskiej. 
Tematem i myślą przewodnią konkursu są słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „Warto być Polakiem; warto by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu, są także Waszym i moim drogowskazem”. Interpretację tych słów należy przedstawić w dowolnej formie artystycznej: rysunek, plakat, grafika komputerowa, wiersz, wypracowanie, prezentacja multimedialna i inne.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs trwa od 11.03.2016 r. do 04.04.2016 r.
2. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia.
4. Tematem i myślą przewodnią konkursu są słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „Warto być Polakiem; warto by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu, są także Waszym i moim drogowskazem”. Ich interpretację należy przedstawić w dowolnej formie artystycznej: rysunek, plakat, grafika komputerowa, wiersz, wypracowanie, prezentacja multimedialna i inne.
5. Organizator i jego najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu, która zostanie opublikowana w lokalnych mediach.
7. W konkursie powołana została Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
– Przewodniczący Komisji Konkursowej:
Grzegorz Nieradka – radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju; organizator
– Członkowie Komisji Konkursowej:
Józef Sowiński – przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
Ks. Bogdan Nitka – proboszcz parafii pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 6 kwietnia 2016 roku.
9. Nagrody dla Laureatów zostaną wręczone podczas Obchodów VI Rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju (sala Kina „Wczasowicz”, ul. Plac Dietla 2. Godz. 16.15).
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

– Zwracamy się z wielką prośbą do dyrektorów oraz nauczycieli o zachęcenie i pomoc uczniom w przygotowaniu prac konkursowych. O wsparcie prosimy również rodziców i szkolnych katechetów. Dla uczestników i laureatów konkursu przygotowaliśmy cenne nagrody, które zostaną rozdane dnia 10 kwietnia 2016 roku w sali Kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju podczas uroczystych obchodów VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej. Życzę powodzenia i do zobaczenia na uroczystym rozdaniu nagród! 
Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Komisji Konkursowej „Warto być Polakiem”
tel. 728-285-238
e-mail: kontakt@grzegorznieradka.pl 

Patronat medialny: terazKrosno.pl 

Obchody VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju

Szanowni Mieszkańcy Gminy Iwonicz-Zdrój!  

Za niespełna miesiąc przeżywać będziemy bolesną rocznicę Tragedii Smoleńskiej. Po raz szósty pochylimy czoła przed najlepszymi Synami Rzeczypospolitej na czele z Prezydentem RP, prof. Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, którzy w sobotni poranek, 10 kwietnia 2010 roku wyruszyli w swoją ostatnią podróż. Choć Ich misja zakończyła się tragicznie, wydała wielkie owoce. Śmierć Prezydenta Rzeczypospolitej w Smoleńsku odsłoniła bowiem prawdę o skrywanym przez 70 lat sowieckim ludobójstwie w Katyniu. Wyrażając swoją wdzięczność za życie 96 naszych rodaków i chcąc oddać im należy szacunek Społeczny Komitet Obchodów VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach patriotycznych w naszej Gminie.

PROGRAM

Niedziela, 10.04.2016

godz. 15.00 – Msza Święta w kościele pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju w intencji Ojczyny oraz wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej na czele z Prezydentem RP, prof. Lechem Kaczyńskim

godz. 16.15 – Uroczystość patriotyczna w sali Kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju (ul. Plac Dietla 2) z udziałem uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

godz. 17.00 – rozdanie nagród dla laureatów konkursu „Warto być Polakiem” poświęconego pamięci Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego

godz. 17.15 – projekcja filmu „Prezydent” w reżyserii Joanny Lichockiej i Jarosława Rybickiego.

Uroczystość rozpoczniemy wspólnym odśpiewaniem wszystkich zwrotek polskiego Hymnu Narodowego oraz Apelem Pamięci, w trakcie którego odczytamy nazwiska poległych.

Dla każdego z uczestników uroczystości (mieszkańców, kuracjuszy, gości) Organizatorzy przewidzieli patriotyczny upominek.

Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju

plakat -Obchody Tragedii Smoleńskiej

Wyróżnienie dla Iwonicza podczas Ogólnopolskiej Gali Fundacji „Orszak Trzech Króli”

Grzegorz Nieradka i Piotr Giertych podczas Warszawskiej Gali Fundacji Orszak Trzech Króli  

W sobotę, 5 marca 2016 roku w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Fundację Orszak Trzech Króli, w której wzięło udział ponad stu koordynatorów Orszaku z całej Polski. Gościem Honorowym spotkania był Metropolita Warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. 

Przybyłych gości powitała Katarzyna Dorosz, Prezes Fundacji Orszak Trzech Króli, która podziękowała obecnym za ich zaangażowanie, zwracając uwagę na fakt, że to dzięki wspólnej pracy udało się zgromadzić wokół idei Orszaku ponad 400 miejscowości w całej Polsce i kilkanaście na świecie. Następnie o głos poproszony został ks. kard. Kazimierz Nycz, któremu uczestnicy gali spontanicznie zaśpiewali tradycyjne „Sto lat” z okazji obchodzonych dzień wcześniej imienin. Metropolita Warszawski podziękował za życzenia i przywitał zebranych podkreślając wyjątkowe znaczenie miejsca, w którym się znajdują. W ciepłych słowach odniósł się do Zarządu Fundacji oraz koordynatorów w całej Polsce, prosząc o nieustawanie w pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o Ewangelię. Wyraził przekonanie, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu ludzi świeckich i osób duchownych w ideę Orszaku Trzech Króli, można być pewnym, że budowana jest na solidnych fundamentach. Na zakończenie swojego wystąpienia kard. Nycz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

W dalszej części uroczystości Organizatorzy zaprezentowali plany Fundacji na kolejne lata, po czym przedstawiciele wybranych miejscowości podzielili się swoimi doświadczeniami z organizacji Orszaku Trzech Króli. Następnie słowo do zebranych wygłosił Piotr Giertych, który stanął u początków idei Orszaku organizując w 2009 roku pierwszy w Polsce, warszawski Orszak Trzech Króli. W Gali uczestniczyli również Kawalerowie Orderu Św. Stanisława na czele z Przeorem Stefanem Kukowskim i Wielkim Mistrzem Janem Zbigniewem hr. Potockim, którzy nadali swoje najwyższe odznaczenie Fundacji Orszak Trzech Króli, dekorując nim Prezes Katarzynę Dorosz.

Po tym uroczystym i podniosłym akcencie nastąpiła ceremonia wręczenia dyplomów. W dowód uznania za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego, a także realizacji zadań wyznaczonych przez Fundację Orszak Trzech Króli dyplom otrzymał Grzegorz Nieradka, koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli. To wielkie wyróżnienie podczas ogólnopolskiej Gali pokazuje, że warto jest pracować społecznie.

Jpeg

Grzegorz Nieradka podczas ceremonii rozdania dyplomów dla koordynatorów Orszaku Trzech Króli w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich 

Jpeg

Grzegorz Nieradka w towarzystwie Wielkiego Mistrza Jana hr. Potockiego oraz Kawalerów Orderu Św. Stanisława 

CCI20160306

Wyróżnienie dla Iwonicza podpisane przez Katarzynę Dorosz, Prezes Fundacji Orszak Trzech Króli 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Iwoniczu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe poświęcone żołnierzom podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzięki inicjatywie, którą w 2010 roku podjął ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Lech Kaczyński. Fragment uzasadnienia do prezydenckiego projektu ustawy mówi m.in., że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.  

Ofiara „Żołnierzy Wyklętych” została godnie uczczona również w Iwoniczu, gdzie Koło Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz Parafia pw. Wszystkich Świętych zorganizowały obchody tego ważnego święta.  Dnia 1 marca 2016 roku, o godz. 16.40 przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pomnikiem Ofiar I i II wojny światowej i Tragedii Smoleńskiej na nowym cmentarzu w Iwoniczu odbyła się patriotyczna uroczystość. Przybyłych mieszkańców i gości powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, p. Józef Sowiński, który odniósł się do charakteru święta przypominając tragiczne losy tych, których władza komunistyczna skazała na śmierć i zapomnienie.

4

Następnie iwoniccy kapłani, w tym ks. proboszcz Kazimierz Giera i ks. prałat Kazimierz Piotrowski, poprowadzili modlitwę w intencji żyjących i poległych żołnierzy drugiej konspiracji dzieląc się z uczestnikami wspomnieniami i refleksją nad losem tych, którzy stawili zbrojny opór sowietyzacji Polski.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ks. prałat Kazimierz Piotrowski i ks. proboszcz Kazimierz Giera

Następnie zebrani odśpiewali wszystkie cztery zwrotki Polskiego Hymnu Narodowego. Po tej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, a Sejmik Województwa Podkarpackiego Wiceprzewodnicząca Sejmiku Dorota Chilik, którzy  złożyli wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Ofiar I i II wojny światowej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Dorota Chilik i Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz

Kolejną delegację stanowiła Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju wraz z mieszkańcami. W skład delegacji weszli: Przewodniczący Józef Sowiński, Radny Bogdan Ryznar i p. Jan Łapuszewski jako przedstawiciel mieszkańców Gminy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Delegacja Radnych i Mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój

Kwiaty i znicze w imieniu Koła Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwonicz-Zdrój złożyli: Radny Grzegorz Nieradka, Sekretarz Koła Bogdan Skotnicki i Wicedyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wiesław Polek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prawo i Sprawiedliwość w Gminie Iwonicz-Zdrój

W uroczystości wzięła udział p. Renata Zając, Przewodnicząca Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Ares” w Lubatowej wraz z córką reprezentującą Harcerzy.

Dalsza część obchodów odbyła się w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych, gdzie sprawowana była Msza Święta w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prałat Kazimierz Piotrowski, który w słowie wstępnym przypomniał o tym, jak ważną datą dla tożsamości Polaków jest dzień 1 marca.

21

Homilię natomiast wygłosił rekolekcjonista z Sanoka, a Modlitwę Wiernych poprowadził lektor Piotr Głowa. We Mszy Świętej wzięło udział ponad stu mieszkańców Iwonicza i gości.

23

24

Na zakończenie Eucharystii w postawie stojącej odśpiewany został Hymn „Boże coś Polskę”.

Zdjęcia: Karolina Skotnicka, Andrzej Brzana

Pełna fotorelacja z uroczystości na portalu terazKrosno.pl