Miesiąc: luty 2020

Grzegorz Nieradka spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Iwoniczu

W ramach oddolnej inicjatywy, podjętej wspólnie z Panem Józefem Krupą – wielkim przyjacielem Iwonicza, który od wielu lat mieszka w USA – Grzegorz Nieradka przekazał ponad 1️⃣0️⃣0️⃣ książek swojego autorstwa na rzecz szkół i bibliotek publicznych działających na terenie Iwonicza ?? Pan Józef ufundował cały nakład, aby przybliżyć uczniom lokalną historię. Zdjęcie przedstawia spotkanie Grzegorza Nieradki w Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, do którego doszło dzięki uprzejmości dyrekcji i wychowawców.

Książki dla Szkolnego Koła Historycznego

Grzegorz Nieradka przekazał na ręce dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju kilkanaście egzemplarzy swojej książki pt. „W obronie wiary i wolności. Iwonicz w dobie Konfederacji Barskiej”. Dyrektor Jan Barsznica, dziękując zapewnił, że część książek trafi do szkolnej biblioteki, pozostałe stanowić zaś będą nagrody dla uczniów zrzeszonych w Szkolnym Kole Historycznym.

Projekt ścieżki rowerowej w Iwoniczu zaakceptowany przez Starostwo

W kampanii wyborczej 2018 r. Grzegorz Nieradka zaprezentował Dobry Program dla Iwonicza. Punkt pierwszy brzmiał: „Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 1976R na odcinku Iwonicz-Rogi wraz z systemem odwodnienia i budową ścieżki rowerowej”. Rok później zrodziła się inicjatywa Stowarzyszenia Aktywny Beskid, które przeprowadziło zbiórkę podpisów i złożyło na ręce Starosty Krośnieńskiego postulat budowy ścieżki rowerowej. Efektem wspólnych działań jest decyzja starostwa o modernizacji drogi wraz z budową szlaku pieszo-rowerowego. Razem możemy więcej!

Wizyta delegacji z Uzbekistanu

Wizyta delegacji z Uzbekistanu, której przewodniczyli: Nozim Khusanov, Minister Zatrudnienia i Stosunków Pracy Republiki Uzbekistanu oraz Bakhrom Babaev, Ambasador Republiki Uzbekistanu w Polsce miała miejsce w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszył doradca Grzegorz Nieradka.

Konferencja Związku Rzemiosła Polskiego

W środę, 12 lutego 2020 r. w imieniu Głównego Inspektora Pracy, Grzegorz Nieradka uczestniczył w III Forum Szkół Rzemiosła, którego tematem była nowelizacja prawa oświatowego. Wnętrza Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie wypełnili przedstawiciele Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz reprezentanci Izb, Cechów i Dyrektorzy Szkół Branżowych. Dyskutowano o przyszłości rzemiosła, które potrzebuje dobrze przygotowanych kadr opierających swoje umiejętności zarówno na bazie tradycyjnych technik, jak i nowych, zaawansowanych technologii.

Program budowy 100 obwodnic obejmie Iwonicz

– Coraz bliżej do dwupasmowej drogi łączącej Miejsce Piastowe i Sanok, o której mówiłem w mojej kampanii wyborczej – napisał na Facebooku Grzegorz Nieradka. Rządowy Program Budowy 100 Obwodnic uwzględnia tę inwestycję, dzięki czemu zmniejszy się ruch na niebezpiecznym odcinku drogi krajowej nr 28 biegnącej przez Iwonicz, Klimkówkę i Rymanów. Dwupasmowa droga połączona z S19 stanie się obwodnicą dla Miejsca Piastowego, Iwonicza, Rymanowa, Beska i Zarszyna.

Ze strażakami ochotnikami w Gminie Bukowsko

W sobotę 1 lutego 2020 r. Grzegorz Nieradka uczestniczył w spotkaniach sprawozdawczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolanach (OSP KSRG Nadolany) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórzanach (OSP Nagórzany) w Gminie Bukowsko, w powiecie sanockim. Była to doskonała okazja do pogratulowania Druhom Ochotnikom ich bezinteresownego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Grzegorz Nieradka podziękował Wójtowi Gminy Bukowsko Markowi Bańkowskiemu oraz Prezesom jednostek OSP za zaproszenie i wyróżnienie w postaci pięknego pamiątkowego grawertonu. Zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie dla ich pracy.