Posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senatorowie rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2020 w częściach właściwych zakresowi działania komisji. W posiedzeniu uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, któremu towarzyszył doradca Grzegorz Nieradka.