Tag: Państwowa Inspekcja Pracy

Wizyta delegacji z Uzbekistanu

Wizyta delegacji z Uzbekistanu, której przewodniczyli: Nozim Khusanov, Minister Zatrudnienia i Stosunków Pracy Republiki Uzbekistanu oraz Bakhrom Babaev, Ambasador Republiki Uzbekistanu w Polsce miała miejsce w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszył doradca Grzegorz Nieradka.

Konferencja Związku Rzemiosła Polskiego

W środę, 12 lutego 2020 r. w imieniu Głównego Inspektora Pracy, Grzegorz Nieradka uczestniczył w III Forum Szkół Rzemiosła, którego tematem była nowelizacja prawa oświatowego. Wnętrza Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie wypełnili przedstawiciele Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz reprezentanci Izb, Cechów i Dyrektorzy Szkół Branżowych. Dyskutowano o przyszłości rzemiosła, które potrzebuje dobrze przygotowanych kadr opierających swoje umiejętności zarówno na bazie tradycyjnych technik, jak i nowych, zaawansowanych technologii.

Konferencja na Politechnice Świętokrzyskiej

Grzegorz Nieradka uczestniczył w konferencji podsumowująca akcję upowszechniającą radiokomunikację. W imieniu Głównego Inspektora Pracy pogratulował nagrodzonym krótkofalowcom i podziękował Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Kielcach, Polskiemu Związkowi Krótkofalowców oraz Politechnice Świętokrzyskiej za zaproszenie i możliwość bliższego poznania tej interesującej dziedziny.

Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy

W dniu dzisiejszym odbyło posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Parlamentarzyści wysłuchali informacji Państwowej Inspekcji Pracy na temat narastających zagrożeń dla zdrowia pracowników z tytułu narażenia na substancje rakotwórcze i mutagenne. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Nieradka, doradca Głównego Inspektora Pracy.