Wizyta delegacji z Uzbekistanu

Wizyta delegacji z Uzbekistanu, której przewodniczyli: Nozim Khusanov, Minister Zatrudnienia i Stosunków Pracy Republiki Uzbekistanu oraz Bakhrom Babaev, Ambasador Republiki Uzbekistanu w Polsce miała miejsce w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszył doradca Grzegorz Nieradka.