Projekt ścieżki rowerowej w Iwoniczu zaakceptowany przez Starostwo

W kampanii wyborczej 2018 r. Grzegorz Nieradka zaprezentował Dobry Program dla Iwonicza. Punkt pierwszy brzmiał: „Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 1976R na odcinku Iwonicz-Rogi wraz z systemem odwodnienia i budową ścieżki rowerowej”. Rok później zrodziła się inicjatywa Stowarzyszenia Aktywny Beskid, które przeprowadziło zbiórkę podpisów i złożyło na ręce Starosty Krośnieńskiego postulat budowy ścieżki rowerowej. Efektem wspólnych działań jest decyzja starostwa o modernizacji drogi wraz z budową szlaku pieszo-rowerowego. Razem możemy więcej!