Książki dla Szkolnego Koła Historycznego

Grzegorz Nieradka przekazał na ręce dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju kilkanaście egzemplarzy swojej książki pt. „W obronie wiary i wolności. Iwonicz w dobie Konfederacji Barskiej”. Dyrektor Jan Barsznica, dziękując zapewnił, że część książek trafi do szkolnej biblioteki, pozostałe stanowić zaś będą nagrody dla uczniów zrzeszonych w Szkolnym Kole Historycznym.