Tag: Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości

Powiatowe obchody Święta Niepodległości w Krościenku Wyżnym

Dnia 11 listopada 2017 r. gmina Krościenko Wyżne wraz z powiatem krośnieńskim obchodziła uroczystości związane z 99. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Oficjalne obchody rozpoczęła dziękczynna msza święta o godz. 9.00 za dar wolnej ojczyzny, której przewodniczył ks. Tadeusz Osiński. Homilię wygłosił ks. Wojciech Wiśniowski. Przypomniał wszystkim zebranym, że „Bóg, Honor, Ojczyzna” są drogą prawdziwego Polaka i że słowa te wprowadzane w czyn torowały drogę do wolności. Wspomniał postać ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Po uroczystej mszy świętej na czele z orkiestrą dętą i św. Marcinem na koniu nastąpił przemarsz pod pomnik. Został odśpiewany hymn narodowy i odmówiono modlitwę za poległych. Wójt Gminy Jan Omachel oraz poseł RP Piotr Babinetz wygłosili okolicznościowe przemówienia, wspominając tych wszystkich, których działania doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następnie oddając hołd poległym za ojczyznę liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości reprezentował Grzegorz Nieradka wraz z Klaudią Dembiczak i Weroniką Dembiczak.

1

3

2

Zdjęcia: www.krościenkowyzne.pl

Uroczystości 97. rocznicy Cudu nad Wisłą w Krośnie

Uroczystość Wniebowzięcia NMP i Święto Wojska Polskiego w 97. rocznicę Cudu nad Wisłą jak co roku uczczone zostało na rynku w Krośnie. Po Mszy Świętej z udziałem żołnierzy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na czele delegacji Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości powiatu krośnieńskiego stanął Grzegorz Nieradka – członek Prezydium Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu nr 22. W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci oraz licznie zebrani mieszkańcy Krosna i powiatu krośnieńskiego.

30

33

12

Fot. www.terazkrosno.pl

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

W związku z trwającą nagonką, eskalacją sporu i powielaniem w mediach nieprawdziwego obrazu sytuacji w Sejmie, tj. działaniami wymierzonymi bezpośrednio w autorytet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz przedstawicieli partii rządzącej,  wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich działań i wzywamy liderów partii opozycyjnych, lewicowo-liberalnych mediów i wszystkich grup społecznych zaangażowanych w konflikt do zaprzestania swoich działań i podjęcia dialogu. Jednocześnie wyrażamy swoją solidarność z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim stając w obronie człowieka, który swoim życiem i zaangażowaniem zarówno w działalność opozycyjną w czasach PRL jak i publiczną w wolnej Polsce dowiódł i potwierdził ważność i słuszność niesionych przez siebie wartości budowanych na chrześcijańskim szacunku do każdego człowieka.

Zarzewie sporu, którym rzekomo miało być wykluczenie Posła Michała Szczerby z obrad Sejmu spotkało się z nieadekwatną, wręcz histeryczną reakcją tzw. „opozycji totalnej”. Zajęcie mównicy, uniemożliwienie Marszałkowi prowadzenia obrad i de facto sparaliżowanie posiedzenia musiało spotkać się z reakcją Marszałka Sejmu, który czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń. Wykluczenie Posła z obrad Sejmu jest jedną z sankcji przewidzianych w Regulaminie Sejmu RP. W art. 175 pkt. 5 Regulaminu czytamy: „Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach”. W praktyce parlamentarnej ostatnich 27 lat znane są przypadki wykluczenia Posłów z obrad Sejmu.

Apelujemy także o nieuleganie emocjom i niepowielanie kłamstw jakoby Marszałek Sejmu podjął decyzję ograniczającą wolność mediów w Sejmie RP. Wstępne założenia projektu porządkującego obecność przedstawicieli mediów w gmachu parlamentu, nie stanowiące żadnej wiążącej deklaracji, a tym bardziej formalnej decyzji znów spotkały się z zaplanowaną histerią opozycji i mediów komercyjnych. Należy dodać, że jedyną intencją Marszałka Sejmu było podjęcie starań mających na celu zapewnienie lepszej organizacji pracy dziennikarzy.

W nawiązaniu do okoliczności uchwalenia budżetu państwa apelujemy do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób zaangażowanych w ten polityczny spór o samodzielne zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa i krytyczne spojrzenie na informacje serwowane przez polityków opozycji i niektóre media. Ustawa budżetowa została uchwalona z pełnym poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Regulaminu Sejmu. Natomiast budzenie niepokojów społecznych leży wyłącznie w interesie grup politycznych i środowisk wywodzących się z dawnej nomenklatury partyjnej, które po raz pierwszy od 27 lat realnie tracą wpływy.

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny do złożenia podpisu pod niniejszym Listem Otwartym i wyrażenia w ten sposób swojej solidarności z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

 1. Grzegorz Nieradka– Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 22
 2. Zbigniew Małecki– Radny Powiatu Wadowickiego z PiS, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, szef Klubu Gazety Polskiej Andrychów II
 3. Tomasz Trzciński– pianista, dyrygent i kompozytor
 4. Krzysztof Sitko– redaktor naczelny portalu Pressmania.pl
 5. Małgorzata Klemczak– prawnik, blogerka znana w sieci jako Babcia Gosia, dziennikarka portalu Pressmania.pl
 6. Elżbieta Cygan– działaczka społeczna, przedstawicielka środowisk patriotycznych w Nowej Rudzie, przeciwnina wszelkim aktom łamania praworządności każdej partii, czy ugrupowania
 7. Liliana Borodziuk– polonistka, dziennikarka portalu Pressmania.pl
 8. Michał Siwiec-Cielebon– działacz opozycji antykomunistycznej, historyk, dziennikarz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, Świadek Pamięci,
 9. Cezary Zaniewski– Polak mieszkający w Austrii, felietonista portalu Pressmania.pl
 10. Lucyna Podhalicz – samorządowiec, socjolog (Przemyśl)
 11. Paweł Sikorski – radny Dzielnicy Śródmieście miasta Krosna
 12. Zbigniew Galicki – emeryt (Kraków)
 13. Kamila Bogacka – prezes zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” (Krosno)
 14. Radosław Mrozowicz – Instytut Myśli Schumana (Rzeszów)
 15. Kazimierz Węgrzyn – radny powiatu sanockiego
 16. Barbara Mazan – Rada Polityczna PiS
 17. Wiesław Polek – Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 18. Marcin Józefowicz – Rada Polityczna PiS
 19. Alicja Rostocka – Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 20. Marcin Zając – nauczyciel
 21. Łukasz Radożycki – radny Miasta Sanoka
 22. Andrzej Budzicki – mincerz miasta Sanoka
 23. Edward Jakieła – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
 24. Krzysztof Babinetz – politolog (Krosno)
 25. Alicja Zając – Senator RP
 26. Władysław Stawniczy – Polańczyk-Zdrój
 27. Maria Michałek – Kraków
 28. Jan Wydrzyński – radny miasta Sanoka
 29. Bogusław Faber – emeryt, były policjant
 30. Jerzy Borcz – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 31. Grzegorz Kozik – politolog, z-ca kierownika Tarnobrzeskiego BP ARiMR
 32. Paweł Baran – Dyżurny Ruchu PGE Energia Odnawialna S.A.
 33. Piotr Bąk – radny Gminy Lesko
 34. Janusz Żaczek – radny Gminy Lesko, przewodniczący Klubu PiS
 35. Jarosław Margielski – Przewodniczący Rady Miasta Otwocka
 36. Roman Konieczny – Starosta Sanocki
 37. Tadeusz Pióro – Burmistrz Miasta Sanoka
 38. Stanisław Chęć – Wiceburmistrz Miasta Sanoka
 39. Lidia Lipka – z-ca kierownika Sanockiego BP ARiMR
 40. Stanisław Kenar – radny powiatu krośnieńskiego
 41. Cecylia opiła – nauczyciel, historyk (Kraków)
 42. Janusz Opiła – Akademicki Klub Obywatelski w Krakowie
 43. Adam Kornecki – radny Miasta Sanoka
 44. Wojciech Pruchnicki – rzecznik konsumentów powiatu sanockiego
 45. Jan Folta – właściciel firmy HU Cierń w Zarszynie
 46. Stanisław Markowski – artysta fotografik (Kraków)
 47. Seweryn Myśliwiec – biuro Posła na Sejm Piotra Babinetza
 48. Dominika Ścibior – Puławy
 49. Janusz Sieńczak – podinspektor
 50. Karol Szczepanik – nauczyciel (Krosno)
 51. Kazimierz Korabiński – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 52. Adam Lewek – student
 53. Paweł Pernal – Główny Architekt ICT
 54. Klaudia Dembiczak – uczennica, FM PiS Krosno
 55. Agnieszka Dembiczak – Sołtys wsi Wietrzno
 56. Renata Groyecka – muzykolog (Kraków)
 57. Krzysztof Buczek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i rozwoju Powiatu Krośnieńskiego „Bescidia”
 58. Aleksandra Biernat – PiS, Polańczyk-Zdrój
 59. Mieczysław Burnus
 60. Grzegorz Szydłowski
 61. Andrzej Brzana – radny sołecki
 62. Piotr Głowa – uczeń (Iwonicz)
 63. Sławomir Sławek – rencista
 64. Robert Piotr Radwański – trener tenisa
 65. Marzena Cymerman – nauczyciel
 66. Anna Bazyluk – przedstawiciel handlowy
 67. Anna Mościcka – opiekunka we Włoszech
 68. Czesław Jakubowicz – Związek Piłsudczyków Oddział w Białymstoku
 69. Eugeniusz Rachwał – rolnik
 70. Grażyna Kurbiel – specjalista ds. administracji
 71. Bogdan Ryznar – pracownik banku
 72. Jacek Suluja – Instytut Myśli Schumana Rzeszów, student politologii
 73. Janusz Cecuła – radny powiatu sanockiego
 74. Paweł Hydzik – nauczyciel akademicki
 75. Tadeusz Łopata– Wójt Gminy Lanckorona
 76. Ryszard Majdzik – członek komisji krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”-80
 77. Wiesław Wandycz – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie
 78. Beata Kołcz – Przewodnicząca zarządu NSZZ Solidarność przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu
 79. Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP
 80. Alicja Serwińska – biuro PiS Krosno
 81. Dorota Chilik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 82. Bogumiła Romanowska – radna Miasta Krosna
 83. Robert Romanowski – Krosno
 84. Małgorzata Szybiak – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
 85. Władysław Pudło – dr nauk medycznych (Krosno)
 86. Stanisław Kozielec – były Prezes Rady Powiatowej w Krośnie Podkarpackiej Izby Rolniczej
 87. Mateusz Podkul – Pełnomocnik PiS w Gminie Krościenko Wyżne
 88. Jerzy Sikora– Radny Rady Powiatu Wadowice, członek PiS
 89. Marian Lorek – mgr inż. hutnik, ławnik i kurator sądowy, Krosno
 90. Aldona Merska-Sroka – przedsiębiorca
 91. Andrzej Olesiuk – Starosta Leski
 92. Marek Małecki – Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego
 93. Krystyna Kostka – Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Kraków
 94. Danuta Szarek – pracownik fizyczny, Krosno
 95. Bogusława Szarek – przedsiębiorca
 96. Marian Fidos – Lubczyna

Konferencja prasowa przed Szpitalem Wojewódzkim w Krośnie

W czwartek, 1 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 przed Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Krośnie Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” zorganizowało konferencję prasową, stanowiącą element „Kampanii Społecznej, nad którą przypięłam różową wstążkę„. Kampania stawia sobie za cel zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala.

W konferencji prasowej wzięła udział Pani Kamila Bogacka – organizatorka Kampania Społecznej i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Grzegorz Nieradka – reprezentujący Posła na Sejm RP Piotra Babinetza i krośnieńskie Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, a także Pan Wojciech Jarząb z Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” i dr Piotr Lenik – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie.

Pełna relacja z konferencji prasowej do obejrzenia poniżej:

Debata w Krośnie. Jak (nie)mówić o Polsce za granicą

W niedzielę, 23 października 2016 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się debata „Jak (nie)mówić o Polsce za granicą” w ramach Festiwalu 7 Kultur.

W debacie w roli ekspertów wystąpili prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Marek Jan Chodakiewicz z Institute of World Politics w Waszyngtonie, prof. Piotr Wilczek z Uniwersytetu Warszawskiego. Debatę prowadził prof. Krzysztof Koehler z Uniwersytetu Kardynała Stefania Wyszyńskiego w Warszawie.

Wśród ponad stu uczestników debaty wymienić należy Posła na Sejm RP Piotra Babinetza, wiceprezydenta miasta Krosna, Panią Kamilę Bogacką, Prezes Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Seweryna Myśliwca i Grzegorza Nieradkę koordynujących pracę młodzieżowych struktur Prawa i Sprawiedliwości w mieście Krośnie i powiecie krośnieńskim. Debata była bowiem znakomitą okazją do spotkania się działaczy pracujących w ramach Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.

Fot. Andrzej Brzana

dsc_3452