Tag: Fundacja Orszak Trzech Króli

Wyróżnienie dla Iwonicza podczas Ogólnopolskiej Gali Fundacji „Orszak Trzech Króli”

Grzegorz Nieradka i Piotr Giertych podczas Warszawskiej Gali Fundacji Orszak Trzech Króli  

W sobotę, 5 marca 2016 roku w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Fundację Orszak Trzech Króli, w której wzięło udział ponad stu koordynatorów Orszaku z całej Polski. Gościem Honorowym spotkania był Metropolita Warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. 

Przybyłych gości powitała Katarzyna Dorosz, Prezes Fundacji Orszak Trzech Króli, która podziękowała obecnym za ich zaangażowanie, zwracając uwagę na fakt, że to dzięki wspólnej pracy udało się zgromadzić wokół idei Orszaku ponad 400 miejscowości w całej Polsce i kilkanaście na świecie. Następnie o głos poproszony został ks. kard. Kazimierz Nycz, któremu uczestnicy gali spontanicznie zaśpiewali tradycyjne „Sto lat” z okazji obchodzonych dzień wcześniej imienin. Metropolita Warszawski podziękował za życzenia i przywitał zebranych podkreślając wyjątkowe znaczenie miejsca, w którym się znajdują. W ciepłych słowach odniósł się do Zarządu Fundacji oraz koordynatorów w całej Polsce, prosząc o nieustawanie w pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o Ewangelię. Wyraził przekonanie, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu ludzi świeckich i osób duchownych w ideę Orszaku Trzech Króli, można być pewnym, że budowana jest na solidnych fundamentach. Na zakończenie swojego wystąpienia kard. Nycz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

W dalszej części uroczystości Organizatorzy zaprezentowali plany Fundacji na kolejne lata, po czym przedstawiciele wybranych miejscowości podzielili się swoimi doświadczeniami z organizacji Orszaku Trzech Króli. Następnie słowo do zebranych wygłosił Piotr Giertych, który stanął u początków idei Orszaku organizując w 2009 roku pierwszy w Polsce, warszawski Orszak Trzech Króli. W Gali uczestniczyli również Kawalerowie Orderu Św. Stanisława na czele z Przeorem Stefanem Kukowskim i Wielkim Mistrzem Janem Zbigniewem hr. Potockim, którzy nadali swoje najwyższe odznaczenie Fundacji Orszak Trzech Króli, dekorując nim Prezes Katarzynę Dorosz.

Po tym uroczystym i podniosłym akcencie nastąpiła ceremonia wręczenia dyplomów. W dowód uznania za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego, a także realizacji zadań wyznaczonych przez Fundację Orszak Trzech Króli dyplom otrzymał Grzegorz Nieradka, koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli. To wielkie wyróżnienie podczas ogólnopolskiej Gali pokazuje, że warto jest pracować społecznie.

Jpeg

Grzegorz Nieradka podczas ceremonii rozdania dyplomów dla koordynatorów Orszaku Trzech Króli w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich 

Jpeg

Grzegorz Nieradka w towarzystwie Wielkiego Mistrza Jana hr. Potockiego oraz Kawalerów Orderu Św. Stanisława 

CCI20160306

Wyróżnienie dla Iwonicza podpisane przez Katarzynę Dorosz, Prezes Fundacji Orszak Trzech Króli