Tag: Gender

Gender – zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny

Na zaproszenie Pani Kamili Bogackiej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Grzegorz Nieradka i Bogdan Ryznar, jako przedstawiciele Prezydium Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, wzięli udział w konferencji naukowej „Gender – zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny”. Konferencja odbyła się w Auli Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Słowa powitania do uczestników skierowała Pani Kamila Bogacka. Przedstawiła głównego prelegenta, ks. prof. Dariusza Oko, który wygłosił niezwykle ciekawy wykład na temat ideologii Gender, zwracając uwagę na szereg wypływających z niej zagrożeń dla życia społecznego, ale i duchowego człowieka. Słowa księdza profesora przyjęto gromkimi brawami. Następnie odbył się panel dyskusyjny, każdy mógł zadać pytanie i zabrać głos w sprawach związanych z tematem konferencji. Po podsumowaniu spotkania można było zakupić książki Białego Kruka „Wygaszanie Polski 1989-2015”, „Dyktatura Gender” oraz wywiad-rzekę z ks. prof. Dariuszem Oko pt. „Moje życie”.

W konferencji wzięli również udział Posłowie PiS: Piotr Babinetz, Stanisław Piotrowicz i Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Dorota Chilik, Jerzy Borcz.

Zaproszenie