Tag: Gminna Biblioteka Publiczna w Iwoniczu-Zdroju

Radny Grzegorz Nieradka przeznaczył dietę na zakup książek dla biblioteki

Radny Grzegorz Nieradka swoją dietę z miesiąca czerwca przeznaczył na zakup kilku ekskluzywnie wydanych książek, które przekazał Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwoniczu-Zdroju (filia w Iwoniczu). 

– W ten sposób chciałem nie tylko ubogacić biblioteczny księgozbiór w ekskluzywnie wydane pozycje, ale zwrócić uwagę na fakt niedoinwestowania wszystkich trzech filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniczu-Zdroju – mówi Grzegorz Nieradka.

Wśród książek zakupionych przez radnego znalazły się następujące działa polskiej literatury:

– „Nowele i opowiadania” Marii Konopnickiej,

– „Nowele i opowiadania” Henryka Sienkiewicza,

– „Dzieła wybrane” Jana Kochanowskiego (Fraszki, Pieśni, Psałterz Dawidowy, Treny, Odprawa posłów Greckich),

– „Przestrogi dla Polski” Stanisława Staszica.

Przekazanie książek iwonickiej bibliotece było również okazją do rozmowy z jej pracownikiem. Brak finansowania na odpowiednim poziomie stanowi zasadniczy problem wszystkich filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Grzegorz Nieradka, który pracuje w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej obiecał przedstawić tę sprawę przewodniczącemu celem wystosowania odpowiedniego wniosku do władz Gminy Iwonicz-Zdrój.