Tag: GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego

GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w maju 2015 r. 

Jak podaje GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe zarówno w odniesieniu do maja ub. roku (o 0,7%), jak i do poprzedniego miesiąca (o 0,1%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,7% i była niższa w porównaniu z miesiącem poprzednim, a także z majem 2014 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu rocznym (o 4,0%) oraz w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,5%).

W odniesieniu do maja 2014 r. spadły ceny większości artykułów żywnościowych. Natomiast ceny skupu podstawowych produktów rolnych były niższe niż przed rokiem. W porównaniu z kwietniem br. odnotowano wzrost ceny skupu ziemniaków i żywca drobiowego. W obrocie targowiskowym, w odniesieniu do maja 2014 r., ceny były niższe. W porównaniu z cenami notowanymi w kwietniu br. wzrosły ceny pszenicy, ziemniaków i prosięcia przeznaczonego do dalszego chowu.

Produkcja sprzedana przemysłu była niższa niż przed rokiem (o 0,6%) i niższa w odniesieniu do poprzedniego miesiąca (o 2,7%).

Niższa niż przed rokiem była sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (o 1,6%). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż w maju 2014 r. (o 5,6%).

Sprzedaż detaliczna była wyższa w skali roku (o 6,8%), a zmniejszyła się w skali miesiąca (o 0,9%).

źródło: gospodarkapodkarpacka.pl