Tag: Iwonickie obchody 95. rocznicy Cudu na Wisłą i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

„Wielką rzeczą jest wolność”. Iwonickie obchody 95. rocznicy Cudu nad Wisłą i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dla Polaków nierozerwanie związana jest ze wspomnieniem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, w której Wojsko Polskie odparło wielki pochód ludobójczej Armii Czerwonej, ratując cywilizację zachodnią od zagłady.

Dokładnie 95 lat po tym wydarzeniu, 15 sierpnia 2015 roku, w Iwoniczu odbyła się podniosła uroczystość patriotyczna, której centralnym punktem było odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom I i II wojny światowej, w tym zamordowanym w Katyniu 1940 roku i 96. rodakom na czele z Prezydentem RP, prof. Lechem Kaczyńskim, którzy zmierzali na uroczystość upamiętniającą 70 rocznicę tego wydarzenia, ginąc w tajemniczych okolicznościach pod Smoleńskiem.

Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu od procesyjnego wniesienia dziękczynnego wieńca dożynkowego przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Giera, asystował ks. Bogdan Nitka, proboszcz parafii pw. Świętego Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju oraz ks. Zbigniew Kurko, wikariusz. Słowo Boże odczytała p. Elżbieta Janas i p. Józef Szałajda, a okolicznościową homilię wygłosił ks. prałat Kazimierz Piotrowski. Delegacja na czele z sołtysem Waldemarem Niemczykiem ofiarowała dary ołtarza w postaci chleba, wina i bukietu kwiatów. Przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię nastąpił obrzęd poświęcenia plonów ziemi: ziół, kwiatów i owoców. Na zakończenie wspólnie odśpiewano hymn „Boże coś Polskę…”. Po Mszy Świętej nastąpiło przejście na nowy cmentarz w Iwoniczu, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Tam zebranych gości oraz mieszkańców Iwonicza powitał p. Bogdan Skotnicki, przypominając, że miniony rok 2014 był rokiem jubileuszu 600-lecia powstania miejscowości Iwonicz oraz 550-lecia powołania do życia parafii Iwonicz. Zwrócił uwagę, że obecny rok 2015 jest również bogaty w ważne dla naszego Narodu rocznice historyczne, a są nimi:

– 95. rocznica „Cudu nad Wisłą” – zwycięskiej wojny polsko – bolszewickiej,

– 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej,

– 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej,

– 5. rocznica Katastrofy Smoleńskiej.

Te ważne wydarzenia historyczne, w większym lub mniejszym stopniu  dotykały także mieszkańców Iwonicza, dlatego też z inicjatywy p. Stanisława Kenara – radnego Powiatu Krośnieńskiego – powołany został Społeczny Komitet upamiętnienia iwonickich Rodaków, żołnierzy znanych z nazwiska i nieznanych, którzy polegli na frontach I i II wojny światowej oraz 96. Polaków na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę sowieckiej zbrodni ludobójstwa na polskich jeńcach w lesie katyńskim w 1940 r.”

Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Iwonicza i zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczył pluton honorowy klas wojskowych rymanowskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz podopieczni Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie, w pełnym umundurowaniu wojskowym z pocztem sztandarowym. Nie zabrakło także pocztu sztandarowego wystawionego przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju pod opieką p. Haliny Józefczyk-Habrat. Szkołę Podstawową im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu reprezentowały harcerki pod opieką p. Marii Zygmunt. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała liczna delegacja parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości: p. Alicja Zając – Senator RP oraz Posłowie na Sejm RP Bogdan Rzońca i Stanisław Piotrowicz. Posła Piotra Babinetza, który brał udział w krośnieńskich obchodach Święta Wojska Polskiego, reprezentował radny Grzegorz Nieradka. Odśpiewano polski Hymn Narodowy, po czym aktu odsłonięcia pomnika dokonali: p. Senator Alicja Zając, wdowa po śp. Stanisławie Zającu, który zginął pod Smoleńskiem, p. Stanisław Kenar, inicjator utworzenia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Iwoniczu oraz p. Elżbieta Adamczyk, bratanica Stanisława Adamczyka zamordowanego przez sowietów w Katyniu w 1940 roku. Po tym najbardziej uroczystym momencie ks. Kazimierz Giera odczytał tekst błogosławieństwa i poświęcił pomnik. Treść tablicy umieszczonej na pomniku brzmi następująco:

      „Wielką rzeczą jest wolność”

PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW IWONICZA,
ŻOŁNIERZY ZNANYCH Z NAZWISKA
I NIEZNANYCH, POLEGŁYCH NA
FRONTACH I i II WOJNY ŚWIATOWEJ.

W HOŁDZIE 96. POLAKOM,
NA CZELE Z PREZYDENTEM RP
LECHEM KACZYŃSKIM,
KTÓRZY ZGINĘLI W KATASTROFIE
LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM
10.IV.2010 W DRODZE NA
UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE
70. ROCZNICĘ SOWIECKIEJ ZBRODNI
NA POLSKICH JEŃCACH,
W TYM 8. RODAKÓW IWONICZA
W LESIE KATYŃSKIM W 1940 R.

15.08.2015          Społeczeństwo Iwonicza

Następnie o zabranie głosu poproszona została p. Alicja Zając, która podziękowała w imieniu swoim oraz rodzin Ofiar Tragedii Smoleńskiej za piękne i godne upamiętnienie największej tragedii w powojennej Polsce. Nawiązując do słów pieśni Maryjnej „Niech Twoich dzieci głos, dla Polskie lepszy los, wybłaga tam, u niebios bram” prosiła o podjęcie modlitwy i pracy na rzecz Ojczyzny. Następnie grupa wojskowa z Rymanowa dokonała uroczystej zmiany warty, po której Joanna Literowicz, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie, wykonała pieśń „Śpij kolego”. Kolejnym podniosłym momentem był Apel Poległych do którego wezwał p. Bogdan Skotnicki wraz z plutonem honorowym Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

„Wołam Was Mieszkańcy Iwonicza, którzy zginęliście na frontach I Wojny Światowej – Stańcie do Apelu!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wołam Was Mieszkańcy Iwonicza, którzy zginęliście na wszystkich  frontach II Wojny Światowej – Stańcie do Apelu!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji  Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów Państwa Polskiego,  w tym 8. Rodaków z Iwonicza zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz  innych nieznanych dotąd miejscach kaźni – Stańcie do Apelu!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam 96. naszych Rodaków z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę sowieckiej zbrodni na polskich jeńcach w lesie katyńskim w 1940 r. – Stańcie do Apelu!       

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!”

Podczas ceremonii składania kwiatów jako pierwsza wiązankę złożyła p. Senator Alicja Zając, następnie Posłowie Bogdan Rzońca i Stanisław Piotrowicz. W imieniu powiatu krośnieńskiego kwiaty i znicze złożyli Starosta krośnieński p. Jan Juszczak i radny powiatu p. Stanisław Kenar. Delegację Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju stanowili: Przewodniczący Rady p. Józef Sowiński oraz radni p. Bogusław Dmytrak i p. Waldemar Niemczyk. W imieniu Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwonicz-Zdrój wiązanki złożyła delegacja w składzie: p. Wiesław Polek oraz radni p. Bogdan Ryznar i p. Grzegorz Nieradka. W imieniu władz urzędu gminy wiązankę złożyła p. Anna Malik-Borowska. Wieniec od Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju złożyła p. Halina Józefczyk-Habrat a od Stowarzyszenia Ocalić od zapomnienia p. Rajmund Boczar i p. Marek Bliżycki. W imieniu iwonickiego Koła Przyjaciół Radia Maryja wiązankę kwiatów złożył p. Józef Szałajda. Podniosłego charakteru ceremonii nadały werble w wykonaniu p. Jana Kwolka z Gminnej Orkiestry Dętej w Iwoniczu.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał inicjator budowy pomnika, p. Stanisław Kenar, który podziękował wszystkim fundatorom monumentu, sponsorom oraz organizatorom uroczystości. Następnie trębacz z plutonu honorowego odegrał „Ciszę”, po której poczty sztandarowe oddały honory przed pomnikiem.

Zdjęcia: Karolina Skotnicka

P8150252

P8150255

P8150260

P8150264

P8150266

P8150269

P8150274

DSC_0031

DSC_0032