Tag: List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

W związku z trwającą nagonką, eskalacją sporu i powielaniem w mediach nieprawdziwego obrazu sytuacji w Sejmie, tj. działaniami wymierzonymi bezpośrednio w autorytet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz przedstawicieli partii rządzącej,  wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich działań i wzywamy liderów partii opozycyjnych, lewicowo-liberalnych mediów i wszystkich grup społecznych zaangażowanych w konflikt do zaprzestania swoich działań i podjęcia dialogu. Jednocześnie wyrażamy swoją solidarność z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim stając w obronie człowieka, który swoim życiem i zaangażowaniem zarówno w działalność opozycyjną w czasach PRL jak i publiczną w wolnej Polsce dowiódł i potwierdził ważność i słuszność niesionych przez siebie wartości budowanych na chrześcijańskim szacunku do każdego człowieka.

Zarzewie sporu, którym rzekomo miało być wykluczenie Posła Michała Szczerby z obrad Sejmu spotkało się z nieadekwatną, wręcz histeryczną reakcją tzw. „opozycji totalnej”. Zajęcie mównicy, uniemożliwienie Marszałkowi prowadzenia obrad i de facto sparaliżowanie posiedzenia musiało spotkać się z reakcją Marszałka Sejmu, który czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń. Wykluczenie Posła z obrad Sejmu jest jedną z sankcji przewidzianych w Regulaminie Sejmu RP. W art. 175 pkt. 5 Regulaminu czytamy: „Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach”. W praktyce parlamentarnej ostatnich 27 lat znane są przypadki wykluczenia Posłów z obrad Sejmu.

Apelujemy także o nieuleganie emocjom i niepowielanie kłamstw jakoby Marszałek Sejmu podjął decyzję ograniczającą wolność mediów w Sejmie RP. Wstępne założenia projektu porządkującego obecność przedstawicieli mediów w gmachu parlamentu, nie stanowiące żadnej wiążącej deklaracji, a tym bardziej formalnej decyzji znów spotkały się z zaplanowaną histerią opozycji i mediów komercyjnych. Należy dodać, że jedyną intencją Marszałka Sejmu było podjęcie starań mających na celu zapewnienie lepszej organizacji pracy dziennikarzy.

W nawiązaniu do okoliczności uchwalenia budżetu państwa apelujemy do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób zaangażowanych w ten polityczny spór o samodzielne zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa i krytyczne spojrzenie na informacje serwowane przez polityków opozycji i niektóre media. Ustawa budżetowa została uchwalona z pełnym poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Regulaminu Sejmu. Natomiast budzenie niepokojów społecznych leży wyłącznie w interesie grup politycznych i środowisk wywodzących się z dawnej nomenklatury partyjnej, które po raz pierwszy od 27 lat realnie tracą wpływy.

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny do złożenia podpisu pod niniejszym Listem Otwartym i wyrażenia w ten sposób swojej solidarności z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

 1. Grzegorz Nieradka– Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 22
 2. Zbigniew Małecki– Radny Powiatu Wadowickiego z PiS, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, szef Klubu Gazety Polskiej Andrychów II
 3. Tomasz Trzciński– pianista, dyrygent i kompozytor
 4. Krzysztof Sitko– redaktor naczelny portalu Pressmania.pl
 5. Małgorzata Klemczak– prawnik, blogerka znana w sieci jako Babcia Gosia, dziennikarka portalu Pressmania.pl
 6. Elżbieta Cygan– działaczka społeczna, przedstawicielka środowisk patriotycznych w Nowej Rudzie, przeciwnina wszelkim aktom łamania praworządności każdej partii, czy ugrupowania
 7. Liliana Borodziuk– polonistka, dziennikarka portalu Pressmania.pl
 8. Michał Siwiec-Cielebon– działacz opozycji antykomunistycznej, historyk, dziennikarz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, Świadek Pamięci,
 9. Cezary Zaniewski– Polak mieszkający w Austrii, felietonista portalu Pressmania.pl
 10. Lucyna Podhalicz – samorządowiec, socjolog (Przemyśl)
 11. Paweł Sikorski – radny Dzielnicy Śródmieście miasta Krosna
 12. Zbigniew Galicki – emeryt (Kraków)
 13. Kamila Bogacka – prezes zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” (Krosno)
 14. Radosław Mrozowicz – Instytut Myśli Schumana (Rzeszów)
 15. Kazimierz Węgrzyn – radny powiatu sanockiego
 16. Barbara Mazan – Rada Polityczna PiS
 17. Wiesław Polek – Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 18. Marcin Józefowicz – Rada Polityczna PiS
 19. Alicja Rostocka – Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 20. Marcin Zając – nauczyciel
 21. Łukasz Radożycki – radny Miasta Sanoka
 22. Andrzej Budzicki – mincerz miasta Sanoka
 23. Edward Jakieła – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
 24. Krzysztof Babinetz – politolog (Krosno)
 25. Alicja Zając – Senator RP
 26. Władysław Stawniczy – Polańczyk-Zdrój
 27. Maria Michałek – Kraków
 28. Jan Wydrzyński – radny miasta Sanoka
 29. Bogusław Faber – emeryt, były policjant
 30. Jerzy Borcz – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 31. Grzegorz Kozik – politolog, z-ca kierownika Tarnobrzeskiego BP ARiMR
 32. Paweł Baran – Dyżurny Ruchu PGE Energia Odnawialna S.A.
 33. Piotr Bąk – radny Gminy Lesko
 34. Janusz Żaczek – radny Gminy Lesko, przewodniczący Klubu PiS
 35. Jarosław Margielski – Przewodniczący Rady Miasta Otwocka
 36. Roman Konieczny – Starosta Sanocki
 37. Tadeusz Pióro – Burmistrz Miasta Sanoka
 38. Stanisław Chęć – Wiceburmistrz Miasta Sanoka
 39. Lidia Lipka – z-ca kierownika Sanockiego BP ARiMR
 40. Stanisław Kenar – radny powiatu krośnieńskiego
 41. Cecylia opiła – nauczyciel, historyk (Kraków)
 42. Janusz Opiła – Akademicki Klub Obywatelski w Krakowie
 43. Adam Kornecki – radny Miasta Sanoka
 44. Wojciech Pruchnicki – rzecznik konsumentów powiatu sanockiego
 45. Jan Folta – właściciel firmy HU Cierń w Zarszynie
 46. Stanisław Markowski – artysta fotografik (Kraków)
 47. Seweryn Myśliwiec – biuro Posła na Sejm Piotra Babinetza
 48. Dominika Ścibior – Puławy
 49. Janusz Sieńczak – podinspektor
 50. Karol Szczepanik – nauczyciel (Krosno)
 51. Kazimierz Korabiński – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 52. Adam Lewek – student
 53. Paweł Pernal – Główny Architekt ICT
 54. Klaudia Dembiczak – uczennica, FM PiS Krosno
 55. Agnieszka Dembiczak – Sołtys wsi Wietrzno
 56. Renata Groyecka – muzykolog (Kraków)
 57. Krzysztof Buczek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i rozwoju Powiatu Krośnieńskiego „Bescidia”
 58. Aleksandra Biernat – PiS, Polańczyk-Zdrój
 59. Mieczysław Burnus
 60. Grzegorz Szydłowski
 61. Andrzej Brzana – radny sołecki
 62. Piotr Głowa – uczeń (Iwonicz)
 63. Sławomir Sławek – rencista
 64. Robert Piotr Radwański – trener tenisa
 65. Marzena Cymerman – nauczyciel
 66. Anna Bazyluk – przedstawiciel handlowy
 67. Anna Mościcka – opiekunka we Włoszech
 68. Czesław Jakubowicz – Związek Piłsudczyków Oddział w Białymstoku
 69. Eugeniusz Rachwał – rolnik
 70. Grażyna Kurbiel – specjalista ds. administracji
 71. Bogdan Ryznar – pracownik banku
 72. Jacek Suluja – Instytut Myśli Schumana Rzeszów, student politologii
 73. Janusz Cecuła – radny powiatu sanockiego
 74. Paweł Hydzik – nauczyciel akademicki
 75. Tadeusz Łopata– Wójt Gminy Lanckorona
 76. Ryszard Majdzik – członek komisji krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”-80
 77. Wiesław Wandycz – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie
 78. Beata Kołcz – Przewodnicząca zarządu NSZZ Solidarność przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu
 79. Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP
 80. Alicja Serwińska – biuro PiS Krosno
 81. Dorota Chilik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 82. Bogumiła Romanowska – radna Miasta Krosna
 83. Robert Romanowski – Krosno
 84. Małgorzata Szybiak – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
 85. Władysław Pudło – dr nauk medycznych (Krosno)
 86. Stanisław Kozielec – były Prezes Rady Powiatowej w Krośnie Podkarpackiej Izby Rolniczej
 87. Mateusz Podkul – Pełnomocnik PiS w Gminie Krościenko Wyżne
 88. Jerzy Sikora– Radny Rady Powiatu Wadowice, członek PiS
 89. Marian Lorek – mgr inż. hutnik, ławnik i kurator sądowy, Krosno
 90. Aldona Merska-Sroka – przedsiębiorca
 91. Andrzej Olesiuk – Starosta Leski
 92. Marek Małecki – Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego
 93. Krystyna Kostka – Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Kraków
 94. Danuta Szarek – pracownik fizyczny, Krosno
 95. Bogusława Szarek – przedsiębiorca
 96. Marian Fidos – Lubczyna