Tag: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński w Iwoniczu-Zdroju

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński w Iwoniczu-Zdroju

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, na zaproszenie Grzegorza Nieradki dnia 12 października 2018 roku do Iwonicza-Zdroju przybył Marszałek Sejmu RP Mare Kuchciński oraz Minister Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy.

Jako pierwszy przemawiał Grzegorz Nieradka, który powitał uczestników. Następnie przemawiali: Józef Sowiński, Marszałek Marek Kuchciński i Minister Wiesław Łyszczek.

Podczas spotkania omówione zostały dokonania polskiego Rządu na tle wielkich inicjatyw gospodarczych rodzącej się 100 lat temu Polski.

MK1

MK2

MK3

MK4