Tag: Mieszkańcy ul. Zadwór chcą Strefy Ruchu Pieszego

Mieszkańcy ul. Zadwór chcą Strefy Ruchu Pieszego

Dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek mieszkańców fragmentu ul. Zadwór w Iwoniczu (Osiedle Ispak) radny Grzegorz Nieradka skierował pismo do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o wyznaczenie na wskazanym terenie tzw. Strefy Ruchu Pieszego. Podstawowym celem wniosku było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych korzystając z dróg gminnych na osiedlu. W odpowiedzi udzielonej radnemu dnia 8 września wiceburmistrz wyraził chęć zapoznania się z opinią większej grupy mieszkańców i użytkowników wzmiankowanej ulicy, dlatego zdecydował o przekazaniu do zaopiniowania wniosku przez Radę Sołecką i poddaniu pod głosowanie na najbliższym zebraniu mieszkańców.

Mając na uwadze, że zebrania mieszkańców nie cieszą się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy biorący w nim udział mogą nie znać realiów Osiedla Ispak, radny Grzegorz Nieradka postanowił odwiedzić wszystkich mieszkańców, których sprawa ta dotyczy i zebrać podpisy poparcia pod wnioskiem o utworzenie Strefy Ruchu Pieszego. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem zdecydowanej większości mieszkańców o czym świadczy fakt uzyskania na liście podpisów niemal wszystkich użytkowników drogi gminnej na Osiedlu Ispak.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2015 r. radny Grzegorz Nieradka przedstawił burmistrzowi listę podpisów i poprosił o wszczęcie procedury, tj. sporządzenia projektu organizacji ruchu ul. Zadwór i jego realizacji. Burmistrz zapewnił, że działania te zostaną natychmiast podjęte.