Tag: Oświadczenie

Oświadczenie Przewodniczącego Forum Młodych PiS Okręgu 22

Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Okręg nr 22 KROSNO

Biuro Prawa i Sprawiedliwości ul. Tkacka 2a, 38-400 Krosno

Krosno, 25 maja 2018 r.

 OŚWIADCZENIE

Z wielkim niepokojem obserwujemy działania władz miasta Krosna, które przystąpiły do remontu kamienicy przy ul. Portiusa, w której podczas II wojny światowej urzędowało gestapo, a po zainstalowaniu systemu komunistycznego w Polsce, władze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Obecnie kamienica przystosowywana jest na Biuro Wystaw Artystycznych. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że w piwnicach tego budynku przetrzymywano i torturowano m.in. żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, a remont zakłada zainstalowanie w celach więziennych dawnej katowni UB silnika dźwigu osobowego.

Śladem tragicznych wydarzeń rozgrywających się w piwnicach krośnieńskiego PUBP są pozostawione na ścianach napisy, które zostały wyryte przez więzionych bohaterów. Do dziś można dostrzec tam nazwiska, daty i symbole religijne będące ostatnią wiadomością, jaką przed śmiercią chcieli pozostawić światu. Te bezcenne ślady męczeństwa Polaków zostały odkryte dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku. Nie przeszkodziło to jednak w urządzeniu w jednej z cel śmierci… kotłowni. W ten sposób bezpowrotnie utracone zostały napisy i rysunki („Monstrancja” i „Serce Jezusowe”) wykonane tam przez bohaterskiego kapłana, ks. Jana Zawrzyckiego, związanego z Armią Krajową, więzionego w czasach stalinowskich i noszącego pośmiertnie tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Dziś, gdy poziom świadomości społecznej na temat czasów komunistycznego terroru jest znacznie wyższy, a upowszechnianie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych przeżywa swoisty renesans, mieszkańcy Krosna przegrywają walkę o zachowanie unikalnych śladów mrocznych czasów komunizmu. Ponad wszystko bulwersujący jest jednak fakt, że miejsce uświęcone męczeńską krwią naszych rodaków stanowi własność publiczną, a mimo to Krośnianie w żaden sposób nie mogą wymusić na władzach zaprzestania prowadzonych prac remontowych mogących spowodować utratę historycznego dziedzictwa. Wyraz sprzeciwu wobec zamiarów Prezydenta Krosna wyraziło szereg środowisk kościelnych i patriotycznych.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o przeanalizowanie decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wyraził zgodę na prowadzenie prac remontowych. O sprawie poinformowaliśmy również Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prosząc o wsparcie naszych starań mających na celu zabezpieczenie śladów historii obecnych w budynku dawnej katowni UB w Krośnie.

Grzegorz Nieradka