Tag: parafia pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju

Społeczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Iwoniczu-Zdroju

🤍❤️ Od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny rozpoczęliśmy społeczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Iwoniczu-Zdroju 🙏 Następnie Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta -Avanti poprowadziła nas pod Krzyż Milenijny, gdzie odśpiewaliśmy wszystkie zwrotki Hymnu Narodowego i nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów przez delegacje 🇵🇱🌹 Jako Burmistrz Elekt wygłosiłem okolicznościowe przemówienie 🇵🇱 a ksiądz proboszcz Bogdan Nitka poprowadził modlitwę 🙏 Później udaliśmy się na Plac Dietla, gdzie orkiestra dała fantastyczny koncert pieśni patriotycznych 🇵🇱 Dziękuję organizatorom: Parafii Św. Iwona i MB Uzdrowienia Chorych oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Iwonicza-Zdroju z Panią Haliną Jozefczyk-Habrat 🤝🇵🇱 Dziękuję pocztom sztandarowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej, 11 Drużyny Harcerskiej ”Inachis” im. ks. Edwarda Kwaśnika w Lubatowej oraz Szkołom z terenu naszego miasta i gminy 🤝🇵🇱 Za piękne zdjęcia 📸 dziękuję Panu Dariuszowi Stawarskiemu.

Uroczystości 35. rocznicy śmierci ks. dr. Jana Rąba

‼️ Wspaniały koncert młodych wirtuozów akordeonu 🪗 był pięknym zwieńczeniem uroczystości 35. rocznicy śmierci ks. dr. Jana Rąba, pierwszego proboszcza zdrojowej parafii 🙏 Dziękuję Społecznemu Komitetowi Obchodów na czele z Janem Nyczem i Haliną Józefczyk-Habrat za tak profesjonalne, a jednocześnie chwytające za serce przygotowanie ❤️ Dziękuję naszemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju za wsparcie techniczne, organizacyjne i zdjęcia 🤝 🇵🇱

Noworoczny koncert Muzycznej Brygady

‼️ Msza Święta i noworoczny koncert pt. „W stajence pełnej snów” w wykonaniu Szkółka Muzyczna – MUZYCZNA BRYGADA 🎼🎻🎤 Dziękuję Arturowi Szajnie 🎹 i młodym artystom za uprzyjemnienie nam niedzielnego zimowego wieczoru ❄️⛄️ Kościół pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
w Iwoniczu-Zdroju był wypełniony po brzegi 😊

Iwonicz-Zdrój wraz z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim uczcił 72. rocznicę „Krwawej Niedzieli”

W środę, 8 lipca 2015 r. mieszkańcy i goście Iwonicza-Zdroju, Gminy Iwonicz-Zdrój, Krosna i powiatu krośnieńskiego uczcili wraz z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim 72. rocznicę „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu.

Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną w intencji Ofiar ukraińskiego ludobójstwa w kościele parafialnym pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju. Słowa powitania do ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego skierował proboszcz parafii i współorganizator uroczystości, ks. Bogdan Nitka. Po wysłuchaniu Słowa Bożego i udziale w Eucharystii uczestnicy udali się do Kina „Wczasowicz” znajdującego przy Palcu Dietla w Iwoniczu-Zdroju. Tam wszystkich zebranych powitał Grzegorz Nieradka, radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i główny organizator rocznicowych obchodów:

– Szanowni Państwo! Mam zaszczyt powitać Państwa na obchodach 72. rocznicy „Krwawej Niedzieli”. Nasza uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju. Tam modliliśmy się w intencji Ofiar ukraińskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Teraz, w historycznej Sali Balowej Załuskich, spotykamy się, aby wysłuchać wykładu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego ze swej bezkompromisowej walki o pamięć i godne uczczenie rodaków, zamordowanych przez bandy OUN-UPA oraz ukraińską ludność cywilną. Apogeum bestialskich mordów przypadło na dzień 11 lipca 1943 roku w województwie wołyńskim, należącym do II Rzeczypospolitej. Dzień ten nazwany został przez historyków „Krwawą Niedzielą” powiedział Grzegorz Nieradka.

Następnie przybliżył uczestnikom sylwetkę ks. Zaleskiego i powitał ks. Bogdana Nitkę, Proboszcza Parafii w Iwoniczu-Zdroju oraz Panią Dorotę Sokołowską-Świstak, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, którzy byli współorganizatorami uroczystości, Panią Alicję Serwińską, która reprezentowała Posła na Sejm RP, Piotra Babinetza oraz Pana Seweryna Myśliwca, przewodniczącego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości miasta Krosna, Pana Witolda Kocaja, Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Pana Stanisława Kenara, radnego powiatu krośnieńskiego, Radnych Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju na czele z przewodniczącym Panem Józefem Sowińskim oraz przedstawicieli wszystkich grup i stowarzyszeń działających na terenie Iwonicza-Zdroju. W sposób szczególny radny Nieradka powitał mieszkańców Iwonicza-Zdroju, Gminy Iwonicz-Zdrój i powiatu krośnieńskiego oraz wszystkich gości uzdrowiska: kuracjuszy i wczasowiczów, po czym przekazał mikrofon ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, który wygłosił wykład na temat ukraińskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Po wykładzie organizator otworzył panel dyskusyjny. Pytania wraz z komentarzami od uczestników oraz odpowiedzi ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego pomogły uzupełnić wiedzę zdobytą podczas wykładu. Frekwencja podczas spotkania przerosła najśmielsze oczekiwania. Sala zdolna pomieścić kilkaset osób pękała w szwach.

Na zakończenie radny Grzegorz Nieradka poprosił wszystkich o powstanie i wspólne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek polskiego Hymnu Narodowego. Po tej podniosłej chwili zaprosił do nabycia książek ks. Zaleskiego i zapewnił o możliwości uzyskania osobistej dedykacji. Zysk ze sprzedaży książek w całości został przeznaczony na potrzeby Fundacji im. Św. Brata Alberta, prowadzącej kilkadziesiąt ośrodków dla osób niepełnosprawnych na terenie całej Polski.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania organizator zaprosił ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, ks. Bogdana Nitkę, p. Witolda Kocaja oraz p. Posła Marka Polaka na wspólną kolację.