Tag: Podziękowania z Kancelarii Prezydenta RP dla Grzegorza Nieradki

Podziękowania z Kancelarii Prezydenta RP dla Grzegorza Nieradki

Dnia 21 września 2015 roku na adres Biura Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowane do Grzegorza Nieradki – Sekretarza Prezydium Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

W piśmie z dnia 15 września 2015 r. Pan Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożył w imieniu Andrzeja Dudy podziękowania Grzegorzowi Nieradce za gratulacje i życzenia nadesłane w związku z wyborem i zaprzysiężeniem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojciech Kolarski i Grzegorz Nieradka współpracują ze sobą od 2012 roku, kiedy to z grupą przyjaciół podjęli decyzję o powołaniu do życia Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. O przyjaźni obu Panów świadczy bezpośrednia forma pisma oraz przekazane telefonicznie gratulacje, jakie Grzegorz Nieradka złożył Wojciechowi Kolarskiemu w dniu objęciu przez niego teki Ministra. W gronie współzałożycieli tego prestiżowego Stowarzyszenia jest m.in. obecny Prezydent Andrzej Duda, Minister Wojciech Kolarski i Radny Grzegorz Nieradka. Poniżej publikujemy treść listu z Kancelarii Prezydenta.

img116