Skuteczna interpelacja. Na rozjeździe pojawiły się bariery

Wczoraj, tj. 22 lipca 2015 r. ruszyły prace na rozjeździe łączącym ul. Długą i ul. Zadwór z drogą powiatową nr P2002R w Iwoniczu.

Wykonane zostały prace porządkowe polegające na wycince krzaków. Wykoszona została trawa oraz uporządkowano teren przy pojemnikach na odpady segregowane. Zainstalowane zostały także bariery ochronne oddzielające drogę od koryta Iwonickiego Potoku, zabezpieczające kierowców i pieszych.

Wykonane prace są odpowiedzią na interpelację radnego Grzegorza Nieradki, który dnia 16 marca 2015 r. wystosował pismo do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w tej sprawie. Mimo udzielonej odpowiedzi w przeciągu ostatnich czterech miesięcy zasadnicze działania nie były podejmowane. Dopiero po ponownym wniosku radnego zgłoszonym podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju (21 lipca 2015 r.) zastępca Burmistrza zapewnił o wykonaniu niezbędnych prac.

Poniżej przedstawiamy treść interpelacji radnego Grzegorza Nieradki.

Interpelacja 2

Interpelacja 2-2

Interpelacja 2-3

Dodaj komentarz