Uroczyste obchody VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju

Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej, uroczysta Msza Święta z okolicznościową homilią, wzruszający program artystyczny młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie „Warto być Polakiem”, projekcja filmu „Prezydent” i udział w obchodach władz szczebla państwowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Tak mieszkańcy uzdrowiskowego Iwonicza uczcili VI rocznicę bolesnych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku.

W niedzielę, 10 kwietnia 2016 r. punktualnie o godz. 12.00 przy pomniku poświęconym Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej na nowym cmentarzu w Iwoniczu odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem mieszkańców Iwonicza i przedstawicieli władz samorządowych. Modlitwę w intencji Ofiar poprowadził ks. proboszcz Kazimierz Giera, po czym nastąpiła ceremonia składania kwiatów. W imieniu Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju kwiaty i znicze składali: Przewodniczący Pan Józef Sowiński oraz Radni Pan Bogusław Dmytrak i Pan Bogdan Ryznar. Wiązankę od Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył Sekretarz Prezydium Klubu Pan Grzegorz Nieradka i Radny Pan Waldemar Niemczyk. Kolejną delegację stanowił Zarząd Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości w osobach Pana Wiesława Polka, Pana Jerzego Staronia i Pana Bogdana Skotnickiego. Radny powiatu krośnieńskiego Pan Stanisław Kenar złożył wiązankę kwiatów razem z Panią Elżbietą Adamczyk i Panem Adamem Biskupem. Znicze złożyli również mieszkańcy. Na zakończenie Pan Józef Sowiński zwrócił się do zebranych z podziękowaniem za przybycie i zaapelował o trwanie w pamięci o rodakach, którzy oddali swe życie w obronie najważniejszych wartości takich jak prawda, wolność i honor.

DSC_4214'

Dalsze uroczystości upamiętniające VI rocznicę Tragedii Smoleńskiej odbyły się w Iwoniczu-Zdroju. O godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich ofiar Tragedii Smoleńskiej na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim i jego małżonką, Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej Marią Kaczyńską. W słowie wstępnym ks. Marcin Nowak pięknie nawiązał do wydarzeń sprzed 76 lat oraz sprzed 6 lat cytując słowa Zbigniewa Herberta z wiesza „Guziki”. Okolicznościową homilię wygłosił ks. proboszcz Bogdan Nitka. Rozpoczynając od interpretacji Ewangelii płynnie nawiązał do dramatycznej rocznicy, zwracając uwagę na fakty mające miejsce przed i po katastrofie rządowego samolotu z polskim prezydentem na pokładzie. Przemysł pogardy, który dotknął Lecha Kaczyńskiego za życia, był i wciąż jest bezwzględny również po jego tragicznej śmierci. Kapłan zaapelował o trwanie w prawdzie i wyraził radość, że po raz pierwszy w Iwoniczu-Zdroju pamięć Ofiar została tak godnie uczczona. Po zakończonej Eucharystii wszyscy uczestnicy odśpiewali w postawie stojącej Hymn „Boże coś Polskę”.

Kolejnym elementem programu obchodów VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej była uroczystość w sali widowiskowo-kinowej w Iwoniczu-Zdroju. Prowadzący w osobach Karoliny Skotnickiej i Grzegorza Nieradki rozpoczęli uroczystość prosząc zebranych o przyjęcie postawy zasadniczej i odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek Polskiego Hymnu Narodowego.

DSC_4303

Po tym najbardziej uroczystym momencie nastąpiło powitanie licznie zgromadzonych mieszkańców i gości. Władzę szczebla państwowego reprezentowała Pani Alicja Zając, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, która objęła konkurs „Warto być Polakiem” Patronatem Honorowym, w imieniu władz powiatu krośnieńskiego zaproszenie przyjął Starosta Pan Jan Juszczak oraz Radni Pani Dorota Tomasiewicz i Pan Stanisław Kenar. Prowadzący powitali również Pana Tadeusza Majchrowicza, Przewodniczącego Zarządu Regionu i Członka Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Panią Kamilę Bogacką, Prezes Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”.

3

Zaproszenie Grzegorza Nieradki przyjęli również przedstawiciele władz Gminy Iwonicz-Zdrój na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Panem Józefem Sowińskim wraz z Radnymi, Burmistrzem Gminy Iwonicz-Zdrój Panem Witoldem Kocajem, Wiceburmistrzem Panem Jackiem Ryglem i Skarbnikiem Gminy Panem Januszem Turkiem. Prowadzący powitali księży posługujących w parafii pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, Siostry Józefitki oraz Siostry Felicjanki. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili członkowie Zarządu Koła Gminnego Prawa i Sprawiedliwości: Pan Wiesław Polek, Pan Bogdan Skotnicki i Pan Jerzy Staroń oraz przedstawiciele i liderzy lokalnych grup i stowarzyszeń. Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju reprezentowali Pan Janusz Michalak i Pani Halina Józefczyk-Habrat a Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” Prezes Pan Rajmund Boczar, Wiceprezes Pan Marek Bliżycki oraz Pani Zofia Jakubowicz.  Powitano także Dyrektorów Szkół, nauczycieli i uczniów, którzy wzięli udział w konkursie „Warto być Polakiem”. Na koniec powitano wszystkich mieszkańców i gości Iwonicza-Zdroju i powiatu krośnieńskiego.

5

Chcąc wprowadzić zebranych z nastrój powagi przed występem uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, Grzegorz Nieradka przypomniał sylwetki tych, którzy oddali swe życie w drodze na państwowe uroczystości z okazji 70 rocznicy rosyjskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach w Katyniu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Aleksander Kaczyński, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Maria Helena Mackiewicz-Kaczyńska, ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski… łącznie 96 ofiar, najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego. Wśród osób związanych z województwem podkarpackim: Grażyna Gęsicka – Minister Rozwoju Regionalnego, Stanisław Zając – Poseł na Sejm i Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Leszek Deptuła – Poseł na Sejm, Janina Fetlińska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, generał brygady Kazimierz Gilarski – Dowódca Garnizonu Warszawa, generał broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.

Następnie Karolina Skotnicka przytoczyła fragment pieśni zespołu Wołosatki zatytułowanej „Katyń 2010”

Nie chciałem o Was śpiewać, nie chciałem Wam pisać wierszy,

lecz śmierć przecięła ten lot, w dzienniku numer sto pierwszy.

I przyszła ta czarna wiadomość, lot orłów przerwany we mgle,

a dalej już tak nie realnie, to skrzydło jakby we śnie.

Zamknięci w powietrznej łodzi, jak ptaki w niebieskiej toni,

do nieba dwoma rzędami, lecieli nasi, biało-czerwoni.

Frunęli nad tą ziemią, która krwawi jak rana w głowie,

bo w jej głębi na wiecznej warcie, stoją polscy synowie. (…)

po czym w poruszającym programie słowno-muzycznym młodzież z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich pod opieką nauczycieli na czele z Panią Haliną Józefczyk-Habrat przypomniała tragiczne losy polskich oficerów, lekarzy i inżynierów zamordowanych w Katyniu w 1940 roku oraz  elity politycznej Polskiego Państwa, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach 70 lat później w Smoleńsku. Mocny i prawdziwy przekaz został nagrodzony gromkimi brawami.

DSC_4316

DSC_4314

DSC_4317

DSC_4331

DSC_4336

DSC_4338

DSC_4343

Następnie na scenę została zaproszona Pani Alicja Zając oraz Członkowie Komisji Konkursowej. Pani Senator podziękowała Grzegorzowi Nieradce za organizację konkursu „Warto być Polakiem”, podzieliła się również wspomnieniami dotyczącymi jej męża, Stanisława Zająca, który zginął w Tragedii Smoleńskiej.

DSC_4367

Po wystąpieniu nastąpiło wręczanie nagród na laureatów konkursu. Warto dodać, że w konkursie udział wzięło 120 uczniów z terenu powiatu krośnieńskiego, z czego aż 45 uczniów otrzymało dyplomy uznania, wyróżnienia i nagrody książkowe. Wszyscy pozostali uczniowie otrzymali Dyplomy Udziału oraz słodycze pięknie zapakowane w biało-czerwone welony i wstążeczki. Dzięki staraniom Organizatora, nagrody w konkursie „Warto być Polakiem” ufundowały następujące osoby i instytucje: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Instytut Pamięci Narodowej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz oraz krakowskie wydawnictwa: Biały Kruk i Arcana. Patronat medialny nad konkursem „Warto być Polakiem” i obchodami VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej objął portal terazKrosno.pl

DSC_4381

DSC_4419

DSC_4405

DSC_4431

Wszyscy uczestnicy odbierali swoje nagrody wchodząc na scenę i otrzymując gratulacje od Pani Senator i Członków Komisji Konkursowej. Po tym bardzo ciepłym akcencie Grzegorz Nieradka podziękował Uczniom za tak aktywny i liczny udział, pogratulował zwycięzcom i wyróżnionym oraz zaprosił do kolejnej edycji w przyszłym roku. Następnie skierował słowa podziękowania na ręce Pani Dyrektor Doroty Sokołowskiej-Świstak za udostępnienie sali na uroczystość oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury: Pani Ewie Dobrowolskiej, Panu Krzysztofowi Kenarowi oraz Panu Andrzejowi Boczarowi. Podziękował tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, również poprzez swoją obecność, przyczynili się do godnego uczczenia Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej, po czym zaprosił do obejrzenia filmu „Prezydent” w reżyserii Joanny Lichockiej i Jarosława Rybickiego.

DSC_4307

Projekcja zakończyła się gromkimi brawami, bo jak podkreślani później uczestnicy uroczystości, nie znali tak dobrze prawdziwej historii i niezwykłych dokonań Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Dodaj komentarz