Grzegorz Nieradka w Prezydium Zarządu Okręgowego PiS

W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyło się I posiedzenie Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 22 Krosno. W wyjątkowym Miejscu, bo w Gabinecie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego.

W pierwszym posiedzeniu Zarządu Okręgowego wzięło udział 29 Członków Zarządu, którzy wybrali Prezydium Zarządu. Marszałek Marek Kuchciński rekomendował do Prezydium Posła Piotra Babinetza, który ponownie został Wiceprezesem Zarządu, Poseł Annę Schmidt-Rodziewicz, która została drugim Wiceprezesem, Wojciecha Rzeszutko, który został Sekretarzem i Grzegorza Nieradkę, który został Skarbnikiem.

W drugiej części posiedzenia swoją roczną pracę w rządzie przedstawili wiceministrowie z Podkarpacia: Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak (obaj z Ministerstwa Rozwoju), Aleksander Bobko (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Dawid Lasek (Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz Maria Fajger (wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i Andrzej Wyczawski (członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+). W dalszej części spotkania goście odpowiadali na pytania członków Zarządu dotyczące zamierzeń rządu na przyszły rok.

zarzad-okregu-22