Konferencja naukowa w auli PWSZ w Krośnie

W sobotę, 4 marca w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Rak – jak go wykryć i jak leczyć”. Konferencja jest kontynuacją programu „Kampanii nad którą przypięłam różową wstążkę” prowadzonej przez Panią Kamilę Bogacką – Prezes Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”.

Gościem Honorowym i prelegentem był dr n. med. Wojciech Majewski, prof. nadzw. Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach i Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Pozostali prelegenci to dr n. med. chirurg onkolog Jan Wojciech Wroński, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz Anna Wesołowska-Szelc, psycholog.

Wśród przybyłych Gości znaleźli się m.in. Tadeusz Majchrowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, dr n. med Renata Rabiasz Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki PWSZ w Krośnie, Grzegorz Nieradka Asystent Marszałka Sejmu RP, dr inż. Piotr Lenik Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie, Jan Juszczak Starosta Krośnieński, Barbara Jewiarz-Penar właściciel Hotelu Krosno Nafta, Rafał Prync właściciel Pałacu Polanka w Krośnie.

Prelegenci mówili o śmiertelnym żniwie, jakie zbierają nowotwory, o konieczności badań profilaktycznych – a co za tym idzie – nadziei, jaką daje szybka diagnoza i nowoczesne technologie, w tym tomosynteza w obrazowaniu raka gruczołu piersi.

Grzegorz Nieradka

2

3

Fot. Tomasz Małecki