Konferencja na UKSW

Podczas konferencji na Uniwersytecie im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z okazji jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek, Grzegorz Nieradka reprezentował Głównego Inspektora Pracy Pana Ministra Wiesława Łyszczka i wygłosił okolicznościowy referat #PIP #Godność #Praca ??