Grzegorz Nieradka z wizytą w Łękach Dukielskich

Na zaproszenie Pani Sołtys Małgorzaty Tomkiewicz oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Kółko Rolnicze, Grzegorz Nieradka miał przyjemność obejrzeć budowę Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich ??? Inwestycja ta ma szczególny charakter, ponieważ realizowana jest przez grono społeczników, zaangażowanych Łęczan, którzy również dzięki wsparciu pani wójt Gminy Miejsce Piastowe Doroty Chilik skutecznie pozyskują środki na ten cel. Grzegorz Nieradka wyraził swoje uznanie dla Zarządu Stowarzyszenia i zapewnił o swoim wsparciu ?