Kolejne środki finansowe dla Łęk Dukielskich

Grzegorz Nieradka po raz kolejny odwiedził budowę Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej. Kwota 700.000,00 zł z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dla Stowarzyszenia Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich pozwoli nie tylko zrealizować kolejny etap budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej, ale wzmacnia morale tutejszych społeczników. Od czasu ostatniej wizyty wstawiono okna i drzwi, wykonano wylewki i instalacje.