Iwonicki Szlak Naftowy im. Jana Kandefera

Jan Kandefer urodził się 26 listopada 1907 r. jako syn Karola (1872-1926) i Łucji Such (1881-1953). Ukończył Szkołę Powszechną w Iwoniczu i odbył przygotowanie zawodowe do pracy w Kopalnictwie Naftowym. Ożenił się z Anielą Kinel (28.10.1906 – 16.04.1937) i zamieszkał w jej rodzinnym domu przy ówczesnej ulicy Długiej 79. Małżonkowie prowadzili rodzinne gospodarstwo rolne. Doczekali się trzech córek: Władysławy, Leonardy i Zofii. Po przedwczesnej śmierci żony, która nastąpiła 16 kwietnia 1937 r. Jan ożenił się z Katarzyną Podkul, z którą miał dwóch synów: Józefa i Stanisława. W czasie niemieckiej okupacji pracował jako Platzarbeiter w kilku kopalniach ropy naftowej w Iwoniczu, na co wskazuje przepustka z dnia 24 kwietnia 1944 r. wydana przez władze okupacyjne (zachowane zdjęcie i wpis w języku niemieckim). Był aktywnym, społecznym uczestnikiem iwonickiej Straży Ogniowej. Doświadczenie to było niezwykle cenne podczas pracy w strefach niebezpiecznych, grożących pożarem lub wybuchem. Jan Kandefer zmarł 12 września 1980 r. pozostawiając po sobie cenne wspomnienia z pracy w przemyśle naftowym. Doceniając bogactwo zachowanych wspomnień postanowiono upamiętnić w osobie Jana Kandefera wszystkie osoby pracujące w przemyśle naftowym na terenie Iwonicza. Przygotowanie Iwonickiego Szlaku Naftowego im. Jana Kandefera ma na celu odnalezienie, oznaczenie i zachowanie w zbiorowej pamięci miejsc pracy setek robotników, którzy codziennie przemierzali iwonickie pola i lasy w drodze do pracy w kopalniach ropy naftowej.