Zebranie sprawozdawcze OSP Lubatowa

Rozpoczynamy cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP 👩‍🚒👨‍🚒 Pierwsze zebranie w naszej gminie odbyło się tradycyjnie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej 👩‍🚒🚒 W swoim wystąpieniu podziękowałem druhom ochotnikom za ich społeczną pracę, niesienie pomocy mieszkańcom, udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych 🇵🇱 🤝 Pogratulowałem Zarządowi otrzymania absolutorium i podziękowałem młodzieży za aktywne włączanie się w działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 👩‍🚒💪 Wraz z Panią Sołtys Sołectwa Lubatowa wręczyliśmy upominki, które są potwierdzeniem naszej doskonałej współpracy z OSP 🤝 Dziękuję koleżankom i kolegom radnym Gminy Iwonicz-Zdrój za dbałość

o finansowanie jednostek OSP.