Pierwszy Iwonicki Orszak Trzech Króli

Dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywany Świętem Trzech Króli, stanowi bardzo ważny punkt w kalendarzu liturgicznym. Piękną tradycją w przeżywaniu tego wielkiego święta są organizowane w całej Polsce barwne korowody, nazywane Orszakiem Trzech Króli. Organizacja orszaku jest oddolną inicjatywą, w którą włączają się parafie, wspólnoty modlitewne, rodziny, grupy młodzieży i liczne stowarzyszenia. Dnia 6 stycznia 2015 roku Orszak Trzech Króli po raz pierwszy przeszedł ulicami Iwonicza.

Uroczysta Msza Święta w kościele pw. Wszystkich Świętych rozpoczęła się o godz. 11.00 od procesyjnego wprowadzenia Świętej Rodziny i Trzech Króli do prezbiterium. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Giera, któremu asystowali ks. prał. Kazimierz Piotrowski i ks. Rafał Szmik. Homilię wygłosił natomiast ks. Zbigniew Kurko. Po błogosławieństwie ks. proboszcz dokonał tradycyjnego poświęcenia kredy, kadzidła i wody. Następnie, przy akompaniamencie organów, uczestnicy Eucharystii opuścili świątynię parafialną i zgromadzili się na placu przykościelnym. Tam ministranci rozdali korony, śpiewniki i naklejki ufundowane przez katolicką Fundację „Orszak Trzech Króli”. Zgodnie z prośbą Konferencji Episkopatu Polski wszyscy otrzymali także gazety misyjne. Słowo wstępu wygłosił Grzegorz Nieradka, Radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i główny organizator Orszaku, przypominając treści ewangeliczne związane ze Świętem Objawienia Pańskiego. Następnie zwrócił się do mieszkańców, parafian i gości z prośbą o włącznie się do wspólnej modlitwy „Anioł Pański”, w której uczestnicy 332 Orszaków w 9 krajach łączyli się o godz. 12.00 z papieżem Franciszkiem. Po wspólnej modlitwie uformowany został Orszak, na czele którego szła Święta Rodzina. Tuż na Nią podążali Trzej Królowie, a za nimi dzieci w orszakowych strojach, siostry zakonne, kapłani, trzy poczty sztandarowe symbolizujące Króli i blisko 400 parafian w koronach na głowie.

Orszak zmierzał drogą powiatową w kierunku Iwonicza-Zdroju. Następnie przeszedł w ulice Zadwór i Zagrodniki, aby zakończyć się w Domu Ludowym. Podczas przemarszu dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży prowadziły śpiew kolęd, w który włączyli się wszyscy uczestnicy. „Wśród nocnej ciszy…”, „Gdy się Chrystus rodzi…”, „Przybieżeli do Betlejem…”, „Mędrcy świata Monarchowie…” to tylko niektóre z bogatego repertuaru śpiewanych podczas marszu kolęd. Po wejściu do Domu Ludowego okazało się, że z trudem mógł on pomieścić kilkuset uczestników. Po zajęciu przez mieszkańców miejsc w sali dolnej i na balkonach, Grzegorz Nieradka skierował do wszystkich słowa powitania, podkreślając, że jest to trzecia część uroczystych obchodów Święta Objawienia Pańskiego. Po zapowiedzi, ze swoim programem artystycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, przygotowywani przez ks. wikariusza Rafała Szmika. Bogaty w treść, umiejętności aktorskie i wokalne występ, przysporzył wiele wzruszeń i zakończył się prawdziwą burzą oklasków. Następnie, po krótkiej przerwie, swój spektakl słowno-muzyczny zaprezentowali mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów. Trzydziestominutowe przedstawienie wprawiło publiczność w zachwyt i podziw nad ogromem pracy włożonej w przygotowanie występu przez podopiecznych DPS, którym podziękowano gromkimi brawami.

Należy podkreślić, że w Iwonickim Orszaku Trzech Króli udział wzięło wielu mieszkańców całej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz przebywający na leczeniu i rehabilitacji kuracjusze. Na prośbę ks. proboszcza głos zabrała jedna z uczestniczek, przebywająca na kuracji, która podzieliła się swoimi odczuciami na temat Orszaku w Iwoniczu. Podkreśliła, że idea Orszaków narodziła się kilka lat temu w jednej ze szkół w Józefowie, do której uczęszczają jej wnuki. Wyraziła radość i wdzięczność, że Iwonicz stanął w szeregu 332 miejscowości wprowadzających tradycję Orszaku Trzech Króli.

Po zakończeniu części artystycznej Organizator podziękował wszystkim uczestnikom, wymieniając szereg osób, wspólnot, grup i stowarzyszeń, które przyczyniły się do nadania ostatecznej formy przeżywanej uroczystości. Przekazując mieszkańcom noworoczne życzenia radny Nieradka zaprosił do skosztowania gorącego żurku przygotowanego przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Przy kolędach i wspólnych rozmowach ewangeliczno-integracyjne spotkanie dobiegło końca.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Fundacji Orszak Trzech Króli i zachęcają mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój do materialnego wsparcia dzieł prowadzonych przez Fundację. Wystarczy wysłać SMS pod numer 73640.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Iwonicz-Zdrój

Przed kilkoma dniami przeżywaliśmy podniosłą uroczystość 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To najważniejsze w historii Rzeczypospolitej wydarzenie nie nastąpiło w ciągu jednego dnia lecz było długotrwałym, stopniowym procesem, na który złożyło się wiele czynników.

Dzień 11 listopada to symboliczny moment przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach zaborów, powstańczych zmagań, hekatomby krwi i cierpień pięciu pokoleń Polaków Najjaśniejsza Rzeczpospolita wybiła się na Niepodległość.

W naszej Gminie główne uroczystości odbyły się w Iwoniczu-Zdroju. Patriotyczne spotkanie rozpoczął o godz. 14.30 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Bartłomiej Bykowski. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz-Zdrój, Pan Paweł Pernal. Następnie uczestnicy modlili się za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi, którą poprowadził proboszcz parafii pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, ks. Bogdan Nitka. W dalszej części uroczystości liczne delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Rzeczpospolitą Iwonicką. Władze samorządowe reprezentowała delegacja w składzie: Pan Paweł Pernal – burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, Pan Wiesław Polek – wiceburmistrz oraz Pan Bogdan Dmytrak – przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Władze powiatu krośnieńskiego reprezentowali radni: Dorota Tomasiewicz i Stanisław Kenar. W imieniu Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” kwiaty składali: Pan Rajmund Boczar – prezes i Pan Marek Bliżycki – wiceprezes. Pan Janusz Michalak i Pan Jan Nycz złożyli kwiaty w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju. Nie zabrakło również przedstawicieli Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości reprezentowanego przez Panią Sabinę Nycz, Pana Grzegorza Nieradkę i Pana Henryka Jonarskiego, którzy złożyli pod tablicą biało-czerwony wieniec z napisem „Niepodległej Rzeczypospolitej”. Wiązanki kwiatów składali także harcerze ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubatowej oraz Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu. W imieniu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju kwiaty składała Pani Halina Józefczyk-Habrat.

Uroczystość uświetnił udział kilku pocztów sztandarowych reprezentujących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkoły z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój. Po złożeniu kwiatów Pan Bartłomiej Bykowski zaprosił uczestników spotkania, aby przy dźwiękach marsza udali się do kościoła parafialnego, gdzie sprawowana miała być uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyzny. Rozpoczęła się ona odśpiewaniem Roty i procesyjnym wejściem kapłana wraz ze służbą liturgiczną. Mszy Świętej przewodniczył ks. proboszcz Bogdan Nitka. Wygłosił on również patriotyczne kazanie, za które został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie Eucharystii odśpiewano wszystkie zwrotki hymnu „Boże coś Polskę…” po czym uczestnicy udali się do sali kina „Wczasowicz”. Ostatnim punktem obchodów była część artystyczna przygotowana przez uczniów szkół z terenu Gminy. Tę część uroczystości poprowadziła Pani Dorota Sokołowska-Świstak z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pani Halina Józefczyk-Habrat ze Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju. Nastąpiło także rozdanie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu poświęconego Rzeczypospolitej Iwonickiej. Na koniec nastąpiła projekcja fabularyzowanego dokumentu pt. „Rzeczpospolita Iwonicka – warto wiedzieć, trzeba zobaczyć”.

W parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu z okazji 11 listopada odprawiona została o godz. 17.00 Msza Święta w intencji Ojczyny i odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Podobnie w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Lubatowej mieszkańcy zebrali się w świątyni, aby podczas Mszy Świętej i uroczystej adoracji dziękować Bogu za wolną i suwerenną Polskę i modlić się o pomyślność dla Ojczyzny.

Wielki Jubileusz 600-lecia Iwonicza i 550-lecia konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych

Dzień 25 października 2014 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii miejscowości i iwonickiej parafii. Tego dnia odbyły się bowiem główne uroczystości wielkiego Jubileuszu 600-lecia Iwonicza i 550-lecia konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych.

Do tak dziejowych wydarzeń potrzebne było jednak duchowe przygotowanie, dlatego na kilka dni przed główną uroczystością odbyły się renowacje Misji Świętych. Podczas niedzielnych Mszy Świętych ks. prał. Józef Niżnik wygłosił ogólną naukę misyjną. W kolejnych dniach odbyły się spotkania misyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Podsumowaniem duchowego przygotowania do Jubileuszu była parafialna spowiedź święta. Z inicjatywy iwonickiego rodaka, ks. prał. Zbigniewa Głowackiego, w Sali Domu Parafialnego odbył się cykl spotkań z historią Iwonicza. Ksiądz Prałat wygłosił pierwszy referat pt. „Historyczne tło zaistnienia parafii Iwonicz i konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych oraz historia nazwy Iwonicz”. W kolejnych dniach Pani Zofia Jakubowicz opowiedziała o „Iwonickich nazwiskach”, tłumacząc ich pochodzenie i ewolucję brzmienia aż do czasów współczesnych, Pani Krystyna Gazda przybliżyła sylwetki „Iwonickich duszpasterzy”, prezentując przy tym unikalne, wypożyczone przez rodziny zdjęcia. O „iwonickim szkolnictwie w zarysie” opowiedziała Pani Dyrektor SP Małgorzata Jakubowicz, a swoją wiedzą na temat „Iwonickiej gwary” podzielił się ze słuchaczami Pan Kazimierz Szajna. O wystrój kościoła i otoczenia zadbała iwonicka Felicjanka, siostra Emiliana oraz Pan Andrzej Biskup, który w styczniu 2015 roku przeżywał będzie 20-lecie ofiarnej posługi kościelnego w naszej parafii. W ten sposób mieszkańcy Iwonicza rozpoczęli radosne przeżywanie uroczystości Jubileuszowych.

Najważniejszym wydarzeniem wieńczącym obchody Jubileuszu była Uroczysta Eucharystia o godz. 11.00, sprawowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Adama Szala w kościele parafialnym w Iwoniczu. Słowa powitania skierował ks. dziekan Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu i zarazem gospodarz uroczystości. Na zaproszenie komitetu organizacyjnego do Iwonicza przyjechało kilkudziesięciu kapłanów, wśród których nie zabrakło księży rodaków oraz tych, którzy w czasie swej kapłańskiej posługi mieli okazję pracować w Iwoniczu jako wikariusze i katecheci. Przybyły również siostry rodaczki oraz ci wszyscy, dla których 550-letnia świątynia i parafia były po prostu bliskie. Widok wypełnionego mieszkańcami i gośćmi kościoła napawał nadzieją, że wiara Ojców nie gaśnie i przyszłe pokolenia przeżywać będą jeszcze nie jeden tak szacowny Jubileusz. Po wygłoszonej przez ks. biskupa homilii, w czasie której wielokrotnie nawiązywał on do historii Iwonicza i zwracał uwagę na piękno tutejszej świątyni, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Elżbieta Adamczyk i Adam Nieradka, złożyli na ręce ks. biskupa Dary Ołtarza. Na koniec, po uroczystym, starochrześcijańskim hymnie „Ciebie Boga wysławiamy…” przedstawiciele parafii, Janina Gadzała i Stanisław Pękalski, ofiarowali Księdzu biskupowi pamiątkowy obraz Wszystkich Świętych stanowiący kopię działa Pawła Bogdańskiego, który na suficie nawy głównej przedstawił swoją wizję Trójcy Przenajświętszej adorowanej przez Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu. Swoim śpiewem uroczystość uświetnił parafialny chór „Cantate”. Po przyjęciu Bożego Błogosławieństwa uczestnicy Eucharystii udali się do Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu, gdzie miała się odbyć druga część jubileuszowych uroczystości.

Spotkanie w iwonickim Zespole Szkół poprowadził Pan Grzegorz Nieradka, który powitał ks. biskupa, siostry zakonne i kapłanów oraz obecnych przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Szczególne słowa powitania skierował zaś do mieszkańców Iwonicza. Ze względu na oficjalny charakter uroczystości prowadzący poprosił uczestników o powstanie i wspólne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek Polskiego Hymnu Narodowego. W tym najbardziej uroczystym momencie wielu uczestników z trudem powstrzymywało łzy wzruszenia.

Swoje słowo do zebranych gości skierował Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz Zdrój Paweł Pernal, współgospodarz uroczystości, który zwrócił się do mieszkańców Iwonicza i pogratulował im sześćsetletniego Jubileuszu. Następnie na ręce ks. Kazimierza Giery przekazał pamiątkowy ryngraf z gratulacjami i uznaniem władz samorządowych dla działalności iwonickiej parafii. Słowa Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla, skierowane do Iwoniczan w specjalnym liście przytoczył Radny Sejmiku Województwa, Władysław Turek. Swoją obecnością iwonicki jubileusz zaszczycił także Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Stanisław Piotrowicz. Kolejnym punktem obchodów był referat wygłoszony przez Ks. dr. Zbigniewa Głowackiego zatytułowany „Zarys historii Iwonicza i parafii pw. Wszystkich Świętych”. Dla zgromadzonych gości i mieszkańców była to okazja do zapoznania się i pogłębienia swojej wiedzy na temat historii parafii i miejscowości, która przez setki lat wzajemnie się przenikała i do dnia dzisiejszego nierozerwalnie się łączy. Bezpośrednio po wykładzie Ks. Głowackiego ze swoim programem artystycznym wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego, którzy recytowali wiersze o Iwoniczu autorstwa Pani Marii Skotnickiej i ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego. Następnie uczniowie przedstawili scenkę rodzajową, która przybliżyła uczestnikom spotkania postać świątobliwego kapłana i zarazem patrona szkoły, ks. kanonika Antoniego Podgórskiego. Nikt nie krył podziwu dla artystycznych umiejętności najmłodszego pokolenia Iwoniczan, czego dowodem była burza oklasków po zakończonym występie.

Po zakończeniu oficjalnego programu wspólny obiad był okazją do rozmów, wspomnień i szczerych wzruszeń. Indywidualne podziękowania za gościnne przyjęcie składane były na ręce Dyrekcji Zespołu Szkół i kierownika internatu. Pracownicy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju rozdali uczestnikom okolicznościowe upominki. Wśród nich znalazła się książka ks. Erazma Skórnickiego pt. „Wiersze wybrane. W Karpatach. Powieść z początku wieku XX wierszem”, książka ks. dr. Zbigniewa Głowackiego pt. „Śladami świętych w iwonickim kościele. Nie tylko przewodnik”, pamiątkowe widokówki oraz pamiątkowa statuetka z wygrawerowanym zarysem kościoła i okolicznościowym napisem z okazji Jubileuszu.