Tag: Fundacja PGNiG

Iwonickie Stowarzyszenie ocaliło od zapomnienie kolejnych bohaterów. Wraz z Fundacją PGNiG

Początkowo w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zaplanowano do renowacji dwie niszczejące płyty nagrobne, miejsce spoczynku trzech młodych żołnierzy Wojska Polskiego pochodzących z okolic Ciechanowa (kpr. podch. Władysław Plewa, 20 lat), Piły (st. strzelec Leopold Klimaszewski, 21 lat) i Żnina (szer. Władysław Olszanowski, 25 lat). Zmarli oni w krótkich odstępach czasu na przełomie 1945 i 1946 roku w iwonickim szpitalu Excelsior i pochowani zostali na miejscowym cmentarzu. Ostatecznie zdecydowano wymienić płyty na nowe. O wsparcie projektu Stowarzyszenia zabiegał Grzegorz Nieradka, radny powiatu krośnieńskiego.

Dzięki środkom z Fundacji PGNiG Stary Cmentarz w Iwoniczu pięknieje

W pierwszych dniach lipca zakończona została renowacja pomnika na grobie Jakóba Kinela żyjącego w Iwoniczu w latach 1819 – 1903. Był on cenionym mistrzem sztuki murarskiej, której poświęcił 62 lata swojego długiego życia. Skromny człowiek, wznoszący budowle z cegły i kamienia, stawiał sobie pomniki za życia. Iwonickie Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia postanowiło odrestaurować pomnik, wierząc, że konserwatorzy wydobędą z brudnego i częściowo zwietrzałego piaskowca jego naturalną urodę. Projekt został dofinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

źródło: www.ocaliwonicz.pl