Dzięki środkom z Fundacji PGNiG Stary Cmentarz w Iwoniczu pięknieje

W pierwszych dniach lipca zakończona została renowacja pomnika na grobie Jakóba Kinela żyjącego w Iwoniczu w latach 1819 – 1903. Był on cenionym mistrzem sztuki murarskiej, której poświęcił 62 lata swojego długiego życia. Skromny człowiek, wznoszący budowle z cegły i kamienia, stawiał sobie pomniki za życia. Iwonickie Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia postanowiło odrestaurować pomnik, wierząc, że konserwatorzy wydobędą z brudnego i częściowo zwietrzałego piaskowca jego naturalną urodę. Projekt został dofinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

źródło: www.ocaliwonicz.pl