Tag: Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

Grzegorz Nieradka członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Podczas obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w dniu 12 września 2016 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o zgłaszanie kandydatur na członka Komisji Rewizyjnej.

W imieniu Klubu Radych Prawa i Sprawiedliwości Bogusław Dmytrak zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Nieradki, który wyraził zgodę na kandydowanie otrzymując 8 głosów. Na kontrkandydata zgłoszono radnego Tomasza Klimkiewicza, który uzyskał 6 głosów. Uchwała o powołaniu Grzegorza Nieradki w skład Komisji Rewizyjnej została podjęta w głosowaniu: 9 radnych „za”, 5 radnych „wstrzymało się”. 

W związku z wyborem do Komisji Rewizyjnej radny Grzegorz Nieradka podziękował na oddane głosy i zgłosił rezygnację z pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Grzegorz Nieradka nowym wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów

Podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w dniu 2 sierpnia 2016 r. rady Grzegorz Nieradka został wybrany większością głosów nowym wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów jest jedną z najważniejszych komisji stałych Rady Miejskiej.

Radny Grzegorz Nieradka składa serdeczne podziękowania Kolegom z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Panu Radnemu Markowi Bliżyckiemu z KWW Nasza Przyszłość za oddanie głosu.

Fot. Radosław Sowiński

Uroczystości 72. rocznicy mordu w Lesie Grabińskim w Iwoniczu

W niedzielę, 31 lipca 2016 r., tydzień po 72. rocznicy mordu dokonanego przez ukraińskich i niemieckich oprawców na żołnierzach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Lesie Grabińskim w Iwoniczu władze Gminy Iwonicz-Zdrój oddały hołd zamordowanym strzałem w tył głowy partyzantom.

Msza Święta sprawowana była w kościele parafialnym w Iwoniczu o godz. 18.00. Następnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza na nowym cmentarzu w Iwoniczu odbyła się uroczystość patriotyczna połączona ze składaniem kwiatów.

Fot. GOK Iwonicz-Zdrój

Grzegorz Nieradka1

Grzegorz Nieradka2

 

 

 

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Dnia 28 sierpnia 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, które miało na celu dokonanie oceny infrastruktury sportowej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. W związku z tym członkowie Komisji wizytowali stadiony w Iwoniczu, Lubatowej, Lubatówce oraz siedzibę Iwonickiego Klubu Narciarskiego Górnik, który w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Poniżej przedstawiamy główne wnioski, które zostały skierowane do Burmistrza w związku z niezbędnymi, zdaniem Komisji, inwestycjami w poszczególnych klubach sportowych. Jednocześnie radni poprosili Burmistrza o przedstawienie w formie pisemnej wartości kosztorysowej wymienionych zadań celem uwzględnienia części z nich w budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2016.

LKS Iwonka Iwonicz: 

– dokończenie budowy ogrodzenia,

– zagospodarowanie terenu za stadionem na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią,

– wykonanie nawierzchni 110 metrowej,

– zadaszenie trybun,

– poprawa chodnika przy wejściu na stadion,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

LKS Lubatowa: 

– remont szatni i natrysków wraz z elewacją,

– oczyszczenie ujęcia wody poprzez zamontowanie filtrów,

– wybudowanie trybuny,

– utworzenie ochronnych barier oddzielających płytę boiska od strefy dla kibiców,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

LKS Lubatówka: 

– przyłączenie kanalizacji do budynku klubu,

– wzmocnienie stropu na całości budynku,

– wymiana drzwi zewnętrznych do szatni i łazienki (przebudowa łazienki),

– remont ogrodzenia,

– utworzenie ochronnych barier oddzielających płytę boiska od strefy dla kibiców,

– zakup trzech grzejników.

IKN Górnik Iwonicz-Zdrój: 

– wybudowanie strzelnicy biathlonowej (znalezienie działki pod taką inwestycję),

– wymiana chodnika przed budynkiem klubu,

– przegląd lamp oświetleniowych na terenie placu wokół siedziby klubu,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej jest komisją stałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, do której należy pięciu radnych: Marcin Zając, Bogusław Dmytrak, Grzegorz Nieradka, Stanisław Zając, Marek Bliżycki.

Wybory uzupełniające w Gminie Iwonicz-Zdrój

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju (fot. Alicja Kondraciuk) 

W związku z objęciem stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przez radną z Okręgu Wyborczego Nr 3, wyznaczony został termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Wybory uzupełniające odbędą się dnia 30 sierpnia 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

Granice Okręgu Wyborczego: 

Iwonicz-Zdrój : ul. Aleksiewicza, ul. Braci Kazurów, ul. Cybulskiego, ul. Ogrodowa, ul. Penara, ul. Piwarskiego od nr 20 – do końca.

Adres Gminnej Komisji Wyborczej w Iwonicz-Zdroju:

Gminna Komisja Wyborcza w Iwoniczu-Zdroju, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28,  pokój nr 105, tel. 13-43-502-12 nr wew. 141.

Podanie do publicznej wiadomości powyższych informacji spełnia wymogi art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zostały zarządzone zarządzeniem Nr 100/2015  Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 czerwca 2015 r.