Grzegorz Nieradka członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Podczas obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w dniu 12 września 2016 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o zgłaszanie kandydatur na członka Komisji Rewizyjnej.

W imieniu Klubu Radych Prawa i Sprawiedliwości Bogusław Dmytrak zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Nieradki, który wyraził zgodę na kandydowanie otrzymując 8 głosów. Na kontrkandydata zgłoszono radnego Tomasza Klimkiewicza, który uzyskał 6 głosów. Uchwała o powołaniu Grzegorza Nieradki w skład Komisji Rewizyjnej została podjęta w głosowaniu: 9 radnych „za”, 5 radnych „wstrzymało się”. 

W związku z wyborem do Komisji Rewizyjnej radny Grzegorz Nieradka podziękował na oddane głosy i zgłosił rezygnację z pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej.