Tag: Radny Grzegorz Nieradka

Koncert kolęd w Iwoniczu

✨🎄Dzisiejsze Święto Trzech Króli w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu uświetnił piękny koncert kolęd z Dziewczęcą Służbą Maryjną „Dzieci Maryi” 👑🎶 Dziękujemy księdzu Pawłowi, Animatorkom i Dziewczynkom za przygotowanie pięknego wydarzenia 🌟🎄

„Warto być Polakiem”. Konkurs poświęcony pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Od 11 marca trwa konkurs „Warto być Polakiem” dedykowany uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Alicja Zając, Senator RP i wdowa po śp. Stanisławie Zającu, który zginął w Tragedii Smoleńskiej. 
Tematem i myślą przewodnią konkursu są słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „Warto być Polakiem; warto by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu, są także Waszym i moim drogowskazem”. Interpretację tych słów należy przedstawić w dowolnej formie artystycznej: rysunek, plakat, grafika komputerowa, wiersz, wypracowanie, prezentacja multimedialna i inne.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs trwa od 11.03.2016 r. do 04.04.2016 r.
2. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia.
4. Tematem i myślą przewodnią konkursu są słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „Warto być Polakiem; warto by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu, są także Waszym i moim drogowskazem”. Ich interpretację należy przedstawić w dowolnej formie artystycznej: rysunek, plakat, grafika komputerowa, wiersz, wypracowanie, prezentacja multimedialna i inne.
5. Organizator i jego najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu, która zostanie opublikowana w lokalnych mediach.
7. W konkursie powołana została Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
– Przewodniczący Komisji Konkursowej:
Grzegorz Nieradka – radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju; organizator
– Członkowie Komisji Konkursowej:
Józef Sowiński – przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
Ks. Bogdan Nitka – proboszcz parafii pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 6 kwietnia 2016 roku.
9. Nagrody dla Laureatów zostaną wręczone podczas Obchodów VI Rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju (sala Kina „Wczasowicz”, ul. Plac Dietla 2. Godz. 16.15).
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

– Zwracamy się z wielką prośbą do dyrektorów oraz nauczycieli o zachęcenie i pomoc uczniom w przygotowaniu prac konkursowych. O wsparcie prosimy również rodziców i szkolnych katechetów. Dla uczestników i laureatów konkursu przygotowaliśmy cenne nagrody, które zostaną rozdane dnia 10 kwietnia 2016 roku w sali Kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju podczas uroczystych obchodów VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej. Życzę powodzenia i do zobaczenia na uroczystym rozdaniu nagród! 
Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Komisji Konkursowej „Warto być Polakiem”
tel. 728-285-238
e-mail: kontakt@grzegorznieradka.pl 

Patronat medialny: terazKrosno.pl 

Konferencja „Życie z Życia 2015 – przeszczep to nowe życie”

W najbliższy czwartek, 5 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Hotelu i Restauracji „Glorietta” w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się konferencja „Życie z Życia 2015 – przeszczep to nowe życie”. Zaproszenie na konferencję otrzymał Radny Grzegorz Nieradka.

img133

Program Konferencji: 

 1. Otwarcie konferencji – Edward Nowak, Krystyna Murdzek
 2. Przeszczepianie narządów w Polsce i perspektywy rozwoju – prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 3. Przeszczepy rodzinne, krzyżowe, łańcuchowe – mgr Aleksandra Tomaszek – Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 4. Przerwa kawowa
 5. Dlaczego wykonujemy przeszczepy szpiku kostnego? – dr hab. n. med. Andrzej Pluta – Konsultant Wojewódzki ds. Hematologii, Kierownik Oddziału Hematologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie im. Ks. Bronisława Markiewicza
 6. „I TY możesz pomóc – oddaj krew” – mgr Ewa Zawilińska – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 7. Śmierć mózgowa wskazaniem do pobrania narządów. Rozwój świadomego dawstwa narządów od roku 2003 do 2015 – dr Agnieszka Żmijewska
 8. Życie po przeszczepieniu narządów – mgr Krystyna Murdzek – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji
 9. Świadectwa pacjentów po transplantacji narządów i szpiku kostnego (serce, wątroba, nerka, szpik kostny) 
 10. Stanowisko kościoła katolickiego w sprawie przeszczepiania narządów i szpiku kostnego – ks. dr Andrzej Chmura
 11. Oficjalne zakończenie konferencji godz. 17.00 – Jan Juszczak – Starosta Krośnieński

Mieszkańcy ul. Zadwór chcą Strefy Ruchu Pieszego

Dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek mieszkańców fragmentu ul. Zadwór w Iwoniczu (Osiedle Ispak) radny Grzegorz Nieradka skierował pismo do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o wyznaczenie na wskazanym terenie tzw. Strefy Ruchu Pieszego. Podstawowym celem wniosku było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych korzystając z dróg gminnych na osiedlu. W odpowiedzi udzielonej radnemu dnia 8 września wiceburmistrz wyraził chęć zapoznania się z opinią większej grupy mieszkańców i użytkowników wzmiankowanej ulicy, dlatego zdecydował o przekazaniu do zaopiniowania wniosku przez Radę Sołecką i poddaniu pod głosowanie na najbliższym zebraniu mieszkańców.

Mając na uwadze, że zebrania mieszkańców nie cieszą się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy biorący w nim udział mogą nie znać realiów Osiedla Ispak, radny Grzegorz Nieradka postanowił odwiedzić wszystkich mieszkańców, których sprawa ta dotyczy i zebrać podpisy poparcia pod wnioskiem o utworzenie Strefy Ruchu Pieszego. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem zdecydowanej większości mieszkańców o czym świadczy fakt uzyskania na liście podpisów niemal wszystkich użytkowników drogi gminnej na Osiedlu Ispak.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2015 r. radny Grzegorz Nieradka przedstawił burmistrzowi listę podpisów i poprosił o wszczęcie procedury, tj. sporządzenia projektu organizacji ruchu ul. Zadwór i jego realizacji. Burmistrz zapewnił, że działania te zostaną natychmiast podjęte.

Strefa Ruchu Pieszego na Zadworze w Iwoniczu. Jest wniosek radnego

W sobotę, dnia 29 sierpnia 2015 roku mieszkańcy ul. Zadwór w Iwoniczu zwrócili się do radnego Grzegorza Nieradki z prośbą o rozwiązanie problemu nieroztropnego zachowania kierowców, którzy nie zachowując zasad szczególnej ostrożności narażają pieszych użytkowników dróg gminnych na niebezpieczeństwo.

Wspólną decyzją mieszkańców i radnego było wszczęcie procedury wyznaczenia tzw. Strefy Ruchu Pieszego na wskazanym obszarze dróg gminnych. W strefie tej obowiązują szczególne zasady ruchu m.in.: pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami mechanicznymi a dopuszczalna prędkość pojazdu w tej strefie wynosi 20 km/h. Choć sam fakt pojawienia się znaków informujących o początku i końcu strefy może nie zagwarantować bezpieczeństwa, to da niezbędne narzędzia policji, która o sytuacji została już poinformowana. W tej chwili jednak funkcjonariusze nie mogą podjąć interwencji, bo dopuszczalna prędkość 50 km/h (choć śmiertelnie niebezpieczna w warunkach wąskiej i krętej drogi) nie jest przekraczana i przepisy nie są oficjalnie łamane.

W poniedziałek, 31 sierpnia radny Grzegorz Nieradka wystąpił więc z wnioskiem do burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój oraz odbył rozmowę z wiceburmistrzem, przedstawiając oczekiwania mieszkańców. Poniżej publikujemy treść wniosku radnego i z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Urzędu Gminy.

Interpelacja 9

Po wniosku radnego będzie nowe przejście dla pieszych

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności uczniów szkół średnich, którzy licznie korzystają z przystanku autobusowego „Ispak” w Iwoniczu, radny Grzegorz Nieradka zwrócił się burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z pismem w sprawie budowy chodnika na wysokości zatoczki autobusowej i wyrysowania przejścia dla pieszych. Poprosił o przedstawienie tej sprawy Starostwu Powiatowemu w Krośnie. W odpowiedzi otrzymał informację o skierowaniu sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie. W piśmie z dnia 21 sierpnia br. radny otrzymał odpowiedź, że Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie przychyla się do wniosku o wyznaczenia przejścia dla pieszych, ale ze względu na zaangażowanie środków w budżecie zrealizowanie budowy chodnika nie będzie możliwe.

Interpelacja 5-2

Dyżur radnego już za tydzień. Zapraszamy!

W najbliższy wtorek, 25 sierpnia 2015 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00 odbędzie się kolejny dyżur iwonickich radnych. Tym razem w biurze sołtysa Waldemara Niemczyka przy ul. Zagrodniki z mieszkańcami Iwonicza spotka się radny Grzegorz Nieradka. Kilkanaście plakatów informujących o dyżurze pojawiło się na publicznych tablicach ogłoszeń.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w każdy ostatni wtorek miesiąca organizuje dyżury radnych. Podczas dyżuru mieszkańcy mogą spotkać się z radnym, przedstawić mu swoje problemy i oczekiwać udzielenia pomocy. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i stara się podtrzymać z nimi stały kontakt.

Zachęcamy mieszkańców Iwonicza do skorzystania z tej szansy.

Wielki sukces strony internetowej radnego

Kilka tygodni temu Grzegorz Nieradka, inaugurując działalność swojej strony internetowej, napisał: „Szanowni Państwo! Zachęcam do regularnego odwiedzania mojej strony. To właśnie tutaj będę dzielił się z Państwem bieżącymi informacjami na temat podejmowanych przeze mnie działań społecznych oraz aktywności politycznej dla Podkarpacia. Pragnę również, aby serwis ten stał się dla Państwa źródłem bogatej i rzetelnej wiedzy o naszym regionie”. Zaproszenie to zostało przyjęte przez rzeszę mieszkańców Podkarpacia, wielu zakątków Polski i zagranicy. W związku z tym pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli odwiedzić oficjalną stronę radnego Grzegorza Nieradki. W sposób szczególny dziękujemy tym, którzy odwiedzają stronę regularnie. 

W ciągu pierwszych siedmiu tygodni funkcjonowania, witrynę www.grzegorznieradka.pl  odwiedziło blisko 2,5 tysiąca użytkowników. Program do analityki internetowej zarejestrował 3100 sesji (odwiedzin strony) i 5641 odsłon (poruszanie się po witrynie, odwiedzanie poszczególnych zakładek). Z danych wynika, że blisko 700 użytkowników odwiedza stronę regularnie. Największy procent odwiedzających stanowią mieszkańcy okolic Krosna (w tym Gminy Iwonicz-Zdrój). Dalej plasuje się Kraków, Rzeszów i Warszawa, ze względu na wieloletnią działalność edukacyjną (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) i naukową (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego) oraz społeczno-polityczną (Krakowski Klub GP im. Janusza Kurtyki, Stowarzyszenie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie) Grzegorza Nieradki i licznie zawarte w tych miastach znajomości. Poniższa grafika z raportu obrazuje przedstawione dane.

Polska

Dużą popularnością oficjalna strona radnego cieszy się wśród Polonii. Nowy Jork, Londyn i Chicago znajdują się w czołówce miast spoza granic Polski, w których zarejestrowano łącznie kilkaset odsłon. Dużą popularnością cieszyły się publikowane na stronie artykuły na temat 9. Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju.

Na poniższych wykresach zestawiono dodatkowo dane demograficzne (wiek, płeć) osób odwiedzających stronę.

wiek

płeć

Największy procent odwiedzających łączy się z witryną Grzegorza Nieradki dzięki systemowi Macintosh (w raporcie potraktowany oddzielnie). Zaraz za nim uplasował się system Windows. Na trzecim miejscu znalazł się system operacyjny Android, obsługujący głownie smartfony, co oznacza, że zwolennicy mobilnego internetu również bardzo chętnie zaglądają na stronę radnego Gminy Iwonicz-Zdrój.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy Państwa do regularnego odwiedzania witryny www.grzegorznieradka.pl

Koncertem „Fortecy” Krosno uczciło pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego

Na zaproszenie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Piotra Babinetza, w Krośnie wystąpił  Zespół Historyczno-Patriotyczny „Forteca”.

Koncert „Fortecy” rozpoczął się tuż przed godziną 20.00 w niedzielę, 2 sierpnia br. Na płytę krośnieńskiego rynku przybyło kilkaset osób, których znaczna część już od wczesnych godzin popołudniowych uczestniczyła w niedzielnym festynie zorganizowanym przez Akcję Katolicką Archiprezbiteratu Krośnieńskiego. Na wieczorny koncert przybyła dodatkowo liczna grupa młodzieży. Młodzi ludzie, fani Zespołu „Forteca”, mieli na sobie koszulki z motywami patriotycznymi nawiązującymi do Powstania Warszawskiego i Żołnierzy Wyklętych. Kilka osób przyszło z biało-czerwoną flagą, aby zamanifestować przywiązanie do Ojczyny i oddać hołd Bohaterom poległym w jej obronie.

Zespół wykonał szereg utworów patriotycznych. Nie zabrakło tak znanych piosenek jak „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze”, „Rozkołysały się wierzby płaczące”, „Czerwone Jabuszko”, „Ochotnik”, „Orlątko” i wiele innych. Na koniec w rockowym brzmieniu wykonano „Szarą Piechotę”. Bogatą fotorelację z koncertu zamieszczamy poniżej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Koncert Zespołu „Forteca” na rynku w Krośnie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Młodzi fani Zespołu „Forteca” podczas koncertu w Krośnie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Licznie zebrana publiczność na chwilę przed koncertem „Fortecy”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Koncert Zespołu „Forteca” na rynku w Krośnie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Radny Grzegorz Nieradka i Poseł Piotr Babinetz na chwilę przed koncertem „Fortecy” na krośnieńskim rynku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Młodzi fani Zespołu „Forteca” z biało-czerwoną flagą

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Poseł Piotr Babinetz z przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej, którzy pełnili wartę honorową podczas koncertu „Fortecy”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Płyty Zespołu Historyczno-Patriotycznego „Forteca” można było nabyć po zakończeniu koncertu