Tag: Rodzina Radia Maryja na Jasnej Górze

Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze

Podczas XXIV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę swoje słowo do uczestników skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński:

Najdostojniejsi Księża, Arcybiskupi, Biskupi, Ekscelencje, Ojcze Generale, Ojcze Przeorze, Ojcze Dyrektorze, Ojcze Prowincjale, Szanowni Państwo!

Cóż powiedzieć po Mszy św., na której tak wiele powiedziano. Trzeba przede wszystkim powiedzieć: dziękuję. Polska czekała na te słowa.

Chciałem szczególnie podziękować ks. abp. Andrzejowi Dziędze, metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu za to, co tutaj powiedział. Za to, że przedstawił w sposób jednoznaczny i zdecydowany stanowisko Kościoła. Chciałbym podziękować ks. abp. Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu za to, że swoją obecnością wraz z innymi biskupami zaświadczył tę naukę, którą tutaj usłyszeliśmy.

Powtarzam: potrzebowaliśmy tego wszyscy. Potrzebowała tego Polska. Dziękuję z całego serca. Muszę podziękować też wszystkim, którzy tutaj przybyli, by modlić się za Radio Maryja, by modlić się za Polskę w imię tych słów, które wypowiedział kiedyś Prymas Tysiąclecia: ,,Po Bogu najbardziej kocham Polskę”. Polskę trzeba kochać. Trzeba kochać ją czynnie. Trzeba dla niej działać skutecznie i razem. Trzeba działać pod tą wodzą, która jest niezawodna. Padły tu słowa o Matce Boskiej, Polskiej Królowej i Hetmance. Pod Jej wodzą musimy prowadzić Polskę ku dobrej zmianie.

Chciałem powiedzieć, że ci, którzy już zdobyli urzędy, upoważniające do takiego prowadzenia, prezydent elekt oraz ci, którzy o nie zabiegają, przede wszystkim kandydatka na premiera pani Beata Szydło, to z całą pewnością nie są ludzie głusi. Nie są głusi na głos Polaków. Nie są głusi wobec tego wszystkiego, czego naucza Kościół, co jest fundamentem naszej wiary i co jest fundamentem polskości, bo nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół. Nawet gdyby ktoś miał wątpliwości, nawet gdyby ktoś nie wierzył, ale był polskim patriotą, to musi to przyjąć. Musi przyjąć, że nie ma Polski bez Kościoła. Nie ma Polski bez tego fundamentu, który trwa od przeszło tysiąca lat. Wierze, że przejdziemy ten wiraż, o którym mówił tutaj Ojciec Prowincjał. Przejdziemy go w imię tego hasła i z tymi słowami, które ma zawsze na ustach Ojciec Dyrektor, twórca tego niezwykłego dzieła w wymiarze duchowym, w wymiarze odnoszącym się do naszego głównego przeznaczenia, jakim jest zbawienie, ale także tym tutejszym, ziemskim wymiarze Radia Maryja.

Ta Polska codzienna ma wiele wad, ale byłaby z całą pewnością dużo gorsza, gdyby nie było Radia Maryja.

Jeszcze raz dziękuję! 

Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam.