Rok: 2015

Logo

Program drugiego Iwonickiego Orszaku Trzech Króli

Dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywany Świętem Trzech Króli, stanowi bardzo ważny punkt w kalendarzu liturgicznym. Uroczystość zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Tego dnia Kościół na całym świecie wspomina  wydarzenie opisane w Ewangelii wg Św. Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu, nazywani również Królami lub Magami,  wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Mesjaszowi.

Piękną tradycją w przeżywaniu tego wielkiego święta są organizowane w całej Polsce barwne korowody, nazywane Orszakiem Trzech Króli. Organizacja orszaku jest oddolną inicjatywą, w którą włączają się parafie, wspólnoty modlitewne, rodziny, grupy młodzieży i liczne  stowarzyszenia. W nadchodzącym 2016 roku Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami ponad czterystu polskich miejscowości. Wśród nich po raz drugi znajdzie się również Iwonicz.

Ks. Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu i Grzegorz Nieradka, Koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli mają zaszczyt zaprosić wszystkich Parafian do wzięcia udziału w obchodach Święta Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia 2016 roku w Iwoniczu.

Program uroczystości:

godz. 11.00 – Msza Święta z udziałem uczestników Orszaku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu

godz. 12.00 – Modlitwa Anioł Pański i formowanie Orszaku na placu przykościelnym

godz. 12.15 – procesyjny wymarsz ze sztandarami Trzech Króli, przejście z Gminną Orkiestrą Dętą ulicami Iwonicza (Długa, Zadwór, Zagrodniki), śpiew kolęd

godz. 13.15 – spotkanie w Domu Ludowym, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu oraz podopiecznych DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ciepły poczęstunek

14.45 – wręczenie pamiątkowych dyplomów i zakończenie spotkania

Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają korony, śpiewniki i pamiątkowe naklejki. Podczas Orszaku rozdanych zostanie kilkaset gazet misyjnych przygotowanych przez Episkopat Polski.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału! 

PLAKAT A3

Jpeg

Prawo i Sprawiedliwość w Starej Wsi razem z Markiem Kuchcińskim uczciło sukces wyborczy

W sobotę, 5 grudnia br. około godz. 14.00 zakończyło się w Starej Wsi spotkanie członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z województwa podkarpackiego zorganizowane przez Prezesa Zarządu Okręgu nr 22 Marka Kuchcińskiego.

Uroczyste spotkanie podsumowujące dwie zwycięskie kampanie wyborcze (wybory prezydenckie i parlamentarne)  rozpoczęło się od Mszy Świętej sprawowanej w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. Eucharystii sprawowanej w intencji Ojczyzny przewodniczył gospodarz miejsca, rektor-proboszcz O. Jan Gruszka, homilię natomiast wygłosił ks. dr Waldemar Janiga. Po Mszy Świętej odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Dziewczęcego Chóru „SOUL” z Sanoka pod dyrekcją Moniki Brewczak. W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, posłowie i senatorowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz radni sejmiku na czele z Radną Dorotą Chilik czuwającą nad organizacją i właściwym przebiegiem uroczystości oraz Przewodniczącym Jerzym Borczem. 

Druga część uroczystości odbyła się w starowiejskim refektarzu ojców Jezuitów. Zebranych gości przywitał O. Jan Gruszka, Rektor Kolegium Jezuitów w Starej Wsi, który poprosił Radną Sejmiku Województwa Dorotę Chilik o przedstawienie miejsca, bazyliki i prowadzonych inwestycji. Po przybliżeniu zebranym tych informacji Radna wręczyła kwiaty Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu, który rozpoczął swoje wystąpienie od zwrócenia uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian w wielu obszarach państwa polskiego. Podkreślił, że bez uporządkowania choćby spraw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym realizacja programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości nie będzie możliwa. Po przyjętym burzą oklasków przemówieniu nastąpiła ceremonia wręczania upominków przygotowanych przez Gabinet Marszałka kandydatom do Sejmu, którzy nie zdobyli mandatu. Następnie głos zabrał Poseł Piotr Babinetz, po czym nastąpiło uhonorowanie osób zaangażowanych w Korpus Ochrony Wyborów oraz pełnomocników powiatowych i gminnych PiS.

Po tej części uroczystości o głos poproszony został Marszałek Województwa Podkarpackiego, który pogratulował Marszałkowi Sejmu objęcia tak ważnego stanowiska. Opowiedział o planach rozwoju dotyczących województwa i zaprosił na uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie (13 grudnia br.). Wyraził również zadowolenia ze zmiany władzy centralnej licząc na większą skuteczność w sprawach ważnych dla południowo-wschodniej Polski.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poprosił Posła Andrzeja Matusiewicza o wyjaśnienie zebranym tego, co dzieło się w ostatnim czasie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po tym wystąpieniu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Każdy otrzymał również pamiątkowe gadżety z logo Prawa i Sprawiedliwości.

Sejm RP

Sejm wybrał 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm przegłosował wybór 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy kandydaci zgłoszeni zostali przez Prawo i Sprawiedliwość.
Sędziami TK zostali Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński, Julia Przyłębską i Piotr Pszczółkowski.
Profesor Henryk Cioch to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem m.in. Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisji Nadzoru Finansowego, a także Narodowej Rady Rozwoju.
Profesor Lech Morawski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat był kierownikiem katedry filozofii i teorii państwa i prawa na UKSW w Warszawie i UMK w Toruniu. W latach 2014-2015 był członkiem Trybunału Stanu.
Doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Mariusz Muszyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Pracował w MSZ, m.in. jako szef działu prawnego w ambasadzie w Berlinie. Od 2011 r. jest członkiem Trybunału Stanu, w roku 2015 został wybrany na jego wiceprzewodniczącego.
Julia Przyłębska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jest też sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wcześniej pracowała w służbie dyplomatycznej, jako konsul i dyplomata – radca ambasady w Ambasadzie RP w Kolonii i Berlinie. Była wtedy koordynatorem rozmów ws. odszkodowań za działania III Rzeszy i przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszości.

Piotr Pszczółkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym odbył aplikację adwokacką. Po katastrofie smoleńskiej pełni obowiązki pełnomocnika kilkudziesięciu osób wykonujących prawa pokrzywdzonych ofiar.

Grzegorz Nieradka

Grzegorz Nieradka przyjął propozycję pracy w Kancelarii Sejmu RP

W niedzielę, 15 listopada Grzegorz Nieradka otrzymał propozycję pracy w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania w Sejmie z Panią Anetą Kordowską – Dyrektorem Generalnym Gabinetu Marszałka – dnia 20 listopada 2015 roku radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i koordynator kampanii internetowej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2015 podpisał umowę o pracę obejmując stanowisko Asystenta Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego w Zespole Analityczno-Doradczym Marszałka Sejmu.

5

Zwycięska Misja Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

Radny RM w Iwoniczu-Zdroju Grzegorz Nieradka i Przewodniczący RM Otwocka Jarosław Margielski po odsłonięciu tablicy z nazwą ulicy im. Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Otwocku

W sobotę, 7 listopada 2015 r., w Otwocku, Zakręcie, Emowie i Wiązownie pod Warszawą odbyły się uroczyste obchody, upamiętniające postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Na zaproszenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika płk. Ryszarda Jerzego Kuklińskiego w Wiązownie i Współtwórców Ogólnopolskiej Konferencji „Pomnik Symboliczny – Pułkownik Kukliński – Zwycięska Misja” w obchodach wziął udział Grzegorz Nieradka, Radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i organizator Obywatelskiej Warty Honorowej dla Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Krakowie.

W wigilię uroczystości poświęconych pułkownikowi Kuklińskiemu, w Otwocku odbyła się projekcja filmu sensacyjnego „Jack Strong” w reżyserii Władysława Pasikowskiego, opowiadającego o dokonaniach Kuklińskiego. Na specjalne zaproszenie Pani Małgorzaty Kupiszewskiej, głównej organizatorki ogólnopolskich obchodów, Grzegorz Nieradka spotkał się z widzami i opowiedział o tym, jak zaczęła się jego przygoda z płk. Ryszardem Kuklińskim. Podkreślił konieczność zadbania o przekazywanie prawdy historycznej w domu i szkole, zwracając uwagę na wielki wkład Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w kształtowanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie pamięci narodowej. Opowiedział również, w jakich okolicznościach zorganizował Obywatelską Wartę Honorową, której owocem było wystosowanie i podpisanie listu do Konsulatu Stanów Zjednoczonych w trosce o należyte zabezpieczenie pomnika Bohatera dwóch Narodów w krakowskim Parku im. dr. Henryka Jordana. Wystąpienie radnego Iwonicza-Zdroju zostało przyjęte w otwockim kinie burzą oklasków.

Następnego dnia, w sobotę o godz. 9.30 od odśpiewania wszystkich czterech zwrotek Polskiego Hymnu Narodowego rozpoczęła się uroczystość nadania nowej ulicy w Otwocku imienia Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Wśród uczestników obecni byli: Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski, Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak, główna organizatorka Małgorzata Kupiszewska, uczniowie szkół mundurowych, przedstawiciele mediów oraz goście z całej Polski.

8

Goście z całej Polski przybyli na uroczystość nadania ulicy w Otwocku imienia Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego 

9

Władze miasta Otwocka, goście z całej Polski i uczniowie szkół mundurowych po uroczystości nadania ulicy imienia Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego 

Po akcie odsłonięcia tablicy z nową nazwą ulicy uczestnicy uroczystości udali się do Zakrętu, gdzie o godz. 10.30 w kościele pw. Św. Pawła Apostoła rozpoczął się koncert w wykonaniu R. Grudnia (organy) i K. Laskowskiego (trąbka). Po koncercie o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana z udziałem J.E. ks. Biskupa Łowickiego (Seniora) Józefa Zawitkowskiego, który wygłosił okolicznościową homilię.

Obraz 059

J.E. ks. Biskup Łowicki Senior Józef Zawitkowski sprawuje Mszę Świętą w intencji śp. Ryszarda Kuklińskiego, jego żony i synów 

Podniosła uroczystość po zakończeniu Eucharystii przeniosła się na plac przykościelny, gdzie dokonano aktu odsłonięcia pomnika z tablicą, poświęconego pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu. Jako pierwszy głos zabrał Roman Barszcz, przyjaciel Ryszarda Kuklińskiego. Swoją obecnością wszystkich zebranych zaszczycił płk. Andrzej Pawlikowski, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który odczytał list od Prezydenta skierowany do Komitetu Organizacyjnego i uczestników uroczystych obchodów. Następnie głos zabrał wiceambasador Stanów Zjednoczonych, Radca Minister John Law. Biskup Senior poświęcił i ucałował pamiątkowy kamień, po czym liczne delegacje, w tym oficjalne Prezydenta RP i Stanów Zjednoczonych, złożyły kwiaty.

Obraz 079

Społeczny Komitet na czele z Małgorzatą Kupiszewską i Romanem Barszczem składa kwiaty pod pomnikiem poświęconym pułkownikowi Kuklińskiemu w Zakręcie 

Obraz 101

Kapłani na czele z ks. Biskupem Józefem Zawitkowskim oddają hołd pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu 

Kolejnym punktem obchodów poświęconych Ryszardowi Kuklińskiemu była wizyta przyjaciół w domu państwa Barszczów w Emowie. W tym prywatnym spotkaniu udział wziął radny Grzegorz Nieradka, któremu Roman Barszcz osobiście podziękował za zorganizowanie Obywatelskiej Warty Honorowej w obronie pułkownika Kuklińskiego w Krakowie. Następnie gospodarz zaprowadził swoich gości do pokoju, w którym mieszkał Ryszard Kukliński i opowiedział o swojej przyjaźni z pułkownikiem, pokazując mnóstwo zdjęć i cennych pamiątek.

17

Grzegorz Nieradka i Roman Barszcz w pokoju Ryszarda Kuklińskiego w domu państwa Barszczów w Emowie pod Warszawą 

13

Grzegorz Nieradka w domu Państwa Barszczów w Emowie pod Warszawą  

Po spotkaniu przy herbacie wszyscy udali się do „Zajazdu u Mikulskich”, gdzie o godz. 15.00 rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona osobie Ryszarda Kuklińskiego pod przewodnictwem wybitnego profesora Jana Żaryna. Wcześniej jednak nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu historycznego dla młodzieży gimnazjalnej powiatu otwockiego, w którym wzięło udział blisko stu uczestników. Przyznano dwa pierwsze miejsca i trzy trzecie miejsca, nagrodę pieniężną ufundował  Przewodniczący rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski i Przewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech Liliana Barejko – Knops. Najlepiej wypadło Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Gliniance. Czworo uczniów ze szkoły uplasowało się w ścisłym finale. Nauczyciel historii Jacek Jan Kołakowski otrzymał od Starosty powiatu otwockiego nagrodę pieniężną. Plakat Wojciecha Korkucia wygrał natomiast  ogólnopolski konkurs „Pułkownik Kukliński zwycięska misja”. Jemu przypadła w udziale nagroda Wójta Gminy Wiązowna.

Obraz 138

Uczniowie klas gimnazjalnych podczas rozdania nagród w konkursie historycznym w Wiązownie pod Warszawą 

Po wręczeniu nagród prof. Jan Żaryn zainaugurował konferencję. Pierwszy wykład pt. „Szpiegostwo i szpiedzy, czyli spiskowe wersje historii” wygłosił prof. Tomasz Panfil. „Homo sovieticus – człowiek zniewolony” to temat wykładu dr. hab. Józefa Brynkusa. Michał Siwiec-Cielebon w referacie „Między zdradą a honorem oficera” wyjaśnił motywy, jakimi kierował się Ryszard Kukliński podejmując się swojej misji. Kolejni prelegenci to płk. Piotr Wroński „Dylematy oficera” oraz Kajetan Rajski „Z ojca na syna, czyli patriotyzm dziedziczny”. Prezes Fundacji „Łączka” Tadeusz Płużański wygłosił wykład zatytułowany „Pułkownik Kukliński – ostatni żołnierz wyklęty”, a zaraz po nim głos zabrał prof. Tadeusz Wolsza ze swoim wykładem „Przebić żelazną kurtynę”. Jako ostatni wystąpił redaktor „wSieci Historia” Tomasz Łysiak. Tematem jego wykładu był „Archetyp żołnierza niezłomnego na drodze do Niepodległości”.

Obraz 172

Wystąpienia podczas konferencji naukowej w Wiązownie pod Warszawą 

Po wykładach ogłoszona została przerwa kawowa, po której odbyła się dyskusja prowadzona przez redaktora Bogdana Rymanowskiego.

26

Radny Grzegorz Nieradka i prof. Jan Żaryn (Senator RP) w przerwie kawowej. W oczekiwaniu na dyskusję

Do dyskusji, oprócz wykładowców, zaproszeni zostali również Małgorzata Kupiszewska, Dorota Czudowska i Grzegorz Nieradka, który przedstawiony został jako strażnik pułkownika Kuklińskiego. Radny opowiedział o tym, jak rozpoczęła się jego przygoda z pułkownikiem Kuklińskim, relacjonując wydarzenia z 2014 roku i przedstawiając okoliczności zorganizowania Obywatelskiej Warty Honorowej w Krakowie w obronie Ryszarda Kuklińskiego. Wystąpienie nagrodzone zostało brawami.

20

Grzegorz Nieradka podczas dyskusji poświęconej osobie Ryszarda Kuklińskiego 

21

Dyskusja po konferencji naukowej poświęcona osobie Ryszarda Kuklińskiego 

100

Głos w dyskusji prowadzonej przez red. Bogdana Rymanowskiego zabiera Grzegorz Nieradka 

Warto dodać, że całość dyskusji transmitowana była na żywo, a dzisiaj można obejrzeć jej przebieg na poniższym filmie.

Na zakończenie obchodów uczestnicy całodniowych uroczystości wysłuchali koncertu patriotycznego w wykonaniu A. Sajdaka, a następnie Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka.

Zdjęcia: Agnieszka Piwar, Krzysztof Wieczorek

img134

Konferencja „Życie z Życia 2015 – przeszczep to nowe życie”

W najbliższy czwartek, 5 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Hotelu i Restauracji „Glorietta” w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się konferencja „Życie z Życia 2015 – przeszczep to nowe życie”. Zaproszenie na konferencję otrzymał Radny Grzegorz Nieradka.

img133

Program Konferencji: 

 1. Otwarcie konferencji – Edward Nowak, Krystyna Murdzek
 2. Przeszczepianie narządów w Polsce i perspektywy rozwoju – prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 3. Przeszczepy rodzinne, krzyżowe, łańcuchowe – mgr Aleksandra Tomaszek – Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 4. Przerwa kawowa
 5. Dlaczego wykonujemy przeszczepy szpiku kostnego? – dr hab. n. med. Andrzej Pluta – Konsultant Wojewódzki ds. Hematologii, Kierownik Oddziału Hematologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie im. Ks. Bronisława Markiewicza
 6. „I TY możesz pomóc – oddaj krew” – mgr Ewa Zawilińska – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 7. Śmierć mózgowa wskazaniem do pobrania narządów. Rozwój świadomego dawstwa narządów od roku 2003 do 2015 – dr Agnieszka Żmijewska
 8. Życie po przeszczepieniu narządów – mgr Krystyna Murdzek – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji
 9. Świadectwa pacjentów po transplantacji narządów i szpiku kostnego (serce, wątroba, nerka, szpik kostny) 
 10. Stanowisko kościoła katolickiego w sprawie przeszczepiania narządów i szpiku kostnego – ks. dr Andrzej Chmura
 11. Oficjalne zakończenie konferencji godz. 17.00 – Jan Juszczak – Starosta Krośnieński
Beata Szydło

Wielkie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości

Wybory parlamentarne 2015 z całą pewnością przejdą do historii Polski jako chwalebna karta w dziejach niepodległej Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy od 1989 roku samodzielną większość w polskim parlamencie stanowić będzie stronnictwo patriotyczne zjednoczone pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości. Autorem owego zjednoczenia i w konsekwencji spektakularnego zwycięstwa jest premier Jarosław Kaczyński, którego przyszłe pokolenia Polaków nazywać będą Patronem Dobrej Zmiany, jaka dokonała się w Polsce. To bowiem prezes Prawa i Sprawiedliwości wskazał kandydata na Prezydenta oraz kandydatkę na Premiera. Zarówno Andrzej Duda jak i Beata Szydło wzorowo wykonali to trudne zadanie. Warto podkreślić swoisty przełom w decyzjach wyborczych Polaków. Po raz pierwszy od 1945 roku w polskim Sejmie nie będzie komunistów. Zdecydowane zwycięstwo prawicy objawiło wielką tęsknotę Polaków za normalnością.

Prawo i Sprawiedliwość 2

Prawo i Sprawiedliwość

img128

Inauguracja X Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Ars Musica w Iwoniczu

Już w najbliższą niedzielę, 18 października 2015 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu zainaugurowany zostanie jubileuszowy X Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Ars Musica. W pierwszym koncercie wystąpi Józef Serafin – organy.

Drugi koncert festiwalowy odbędzie się 25 października 2015 r. również o godz. 15.00. Wykonawcy to Andrzej Chorosiński – organy i Michał Chorosiński – recytacje.

Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Bartosz Jakubczak.

img129