Miesiąc: marzec 2019

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

W środę 20 lutego 2019 roku na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne. Późniejszy termin spowodowany był tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści na czele z Marszałkiem Sejmu RP oraz zaproszeni goście. Prezydent wraz z małżonką powitał uczestników i wzniósł toast za pomyślność w roku podwójnych wyborów.

 fot. Marta Olejnik

Koncert z okazji 100. rocznicy Sejmu Ustawodawczego

Sto lat temu, w wystąpieniu otwierającym Sejm Ustawodawczy, marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości”. Słowa te przypomniał dziś marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas uroczystości związanych z odrodzeniem polskiego parlamentaryzmu. Słowa Piłsudskiego były pierwszymi wypowiedzianymi w polskim parlamencie od września 1831 roku, kiedy zakończył swoje dzieje Sejm Królestwa Polskiego.

Marek Kuchciński mówił, że twórcy naszej niepodległości stanęli przed pytaniem o to, jaka ma być Polska, a Sejm Ustawodawczy miał na to pytanie odpowiedzieć.

– W Sejmie Ustawodawczym zasiadali posłowie o odmiennych poglądach i politycznym doświadczeniu. Posłów łączyło jednak przekonanie, że Rzeczpospolita jest wartością najwyższą. Przekonanie, że warunkiem istnienia demokratycznego państwa jest wolność.  A jej gwarantem – Sejm – mówił marszałek Sejmu, według którego imponujący dorobek Sejmu Ustawodawczego: 571 ustaw, pozwolił na administracyjne ujednolicenie kraju, odbudowę gospodarczą i rozwój życia społecznego.

Przyjęte ustawodawstwo wyróżniało się niezwykle nowoczesnymi rozwiązaniami społecznymi.  Największym dziełem Sejmu Ustawodawczego było uchwalenie konstytucji 17 marca 1921 roku – pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej, wprowadzającej demokrację i sprawiedliwość społeczną oraz dwuizbowy parlament reprezentujący suwerena, czyli naród.

Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego odbyło się 10 lutego 1919 r. w budynku byłego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Obrady otworzył przemówieniem Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Funkcję Marszałka Sejmu Ustawodawczego sprawował Wojciech Trąmpczyński. 17 marca 1921 r. Izba uchwaliła konstytucję RP, zwaną marcową. Posłowie na ostatnie posiedzenie zebrali się 27 listopada 1922 r.

źródło: www.marekkuchcinski.pl

Pożegnanie śp. Jerzego Bożyka

Kraków, Klub Awaria. Tu zawsze mieliśmy swój stolik na scenie: z Jurkiem Bożykiem, Basią Styrską, Danusią Kras… Jurek łączył pokolenia, nigdy nie pozwolił mówić do siebie per pan… Odszedł pianista i jazzman, bard i działacz niepodległościowy, jedna z najbarwniejszych postaci Krakowa. Jurku, odpoczywaj w pokoju... – napisał na portalu społecznościowym Grzegorz Nieradka żegnając śp. Jerzego Bożyka.

Uroczystości pogrzebowe jazzmana i działacza niepodległościowego odbyły się 25 lutego 2019 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Fot. Elżbieta Serafin

qqq

eee

rr

Uroczystości pogrzebowe śp. Premiera Jana Olszewskiego

Polska żegna dziś wielkiego człowieka. To zaszczyt móc towarzyszyć Panu Premierowi Janowi Olszewskiemu w ostatniej drodze… Niech odpoczywa w pokoju – napisał na portalu społecznościowym Grzegorz Nieradka, który w dniu 16 lutego 2019 r. wraz z Ministrem Wiesławem Łyszczkiem – Głównym Inspektorem Pracy i Zastępcą Bogdanem Drzastwą wziął udział w pogrzebie państwowym śp. Premiera Jana Olszewskiego.

Uroczystość rozpoczęła się przed południem w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie od wniesienia trumny z ciałem Jana Olszewskiego. W pogrzebie udział wzięli najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego na czele z Prezydentem RP, Marszałkami Sejmu i Senatu, Premierem oraz Prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Po Mszy Świętej żałobnej ciało premiera zostało przewiezione na Plac Krasińskich. W kondukcie podążało kilka tysięcy uczestników pogrzebu. Po oddaniu hołdu przez Powstańców Warszawskich uczestnicy udali się na Powązki Wojskowe, gdzie nastąpiło ostatnie pożegnanie Premiera Jana Olszewskiego.

222

333

444

555

666

777

Premierowi Wolnej Polski Janowi Olszewskiemu

Nie sposób nie wspomnieć dziś Premiera Jana Olszewskiego (1930-2019). Wybitny Mąż Stanu, który w chwili odwołania utworzonego przez niego pierwszego niekomunistycznego Rządu miał tylko jedno pragnienie: móc popatrzeć ludziom w oczy. To nazwał swoim osiągnięciem, to jest jego testament, który codziennie powinniśmy wypełniać… Niech odpoczywa w pokoju.

W piątek, 15 lutego 2019 roku w przeddzień pogrzebu śp. Premiera Jana Olszewskiego, Grzegorz Nieradka – radny powiatu krośnieńskiego i doradca Głównego Inspektora Pracy złożył wpis do księgi kondolencyjnej wyłożonej w dniach żałoby narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Móc popatrzeć ludziom w oczy”
Premierowi Wolnej Polski, wybitnemu Mężowi Stanu i obrońcy opozycji demokratycznej w czasach komunizmu, z wdzięcznością za pozostawiony testament życia
– Grzegorz Nieradka –