Miesiąc: grudzień 2015

Program drugiego Iwonickiego Orszaku Trzech Króli

Dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywany Świętem Trzech Króli, stanowi bardzo ważny punkt w kalendarzu liturgicznym. Uroczystość zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Tego dnia Kościół na całym świecie wspomina  wydarzenie opisane w Ewangelii wg Św. Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu, nazywani również Królami lub Magami,  wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Mesjaszowi.

Piękną tradycją w przeżywaniu tego wielkiego święta są organizowane w całej Polsce barwne korowody, nazywane Orszakiem Trzech Króli. Organizacja orszaku jest oddolną inicjatywą, w którą włączają się parafie, wspólnoty modlitewne, rodziny, grupy młodzieży i liczne  stowarzyszenia. W nadchodzącym 2016 roku Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami ponad czterystu polskich miejscowości. Wśród nich po raz drugi znajdzie się również Iwonicz.

Ks. Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu i Grzegorz Nieradka, Koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli mają zaszczyt zaprosić wszystkich Parafian do wzięcia udziału w obchodach Święta Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia 2016 roku w Iwoniczu.

Program uroczystości:

godz. 11.00 – Msza Święta z udziałem uczestników Orszaku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu

godz. 12.00 – Modlitwa Anioł Pański i formowanie Orszaku na placu przykościelnym

godz. 12.15 – procesyjny wymarsz ze sztandarami Trzech Króli, przejście z Gminną Orkiestrą Dętą ulicami Iwonicza (Długa, Zadwór, Zagrodniki), śpiew kolęd

godz. 13.15 – spotkanie w Domu Ludowym, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu oraz podopiecznych DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ciepły poczęstunek

14.45 – wręczenie pamiątkowych dyplomów i zakończenie spotkania

Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają korony, śpiewniki i pamiątkowe naklejki. Podczas Orszaku rozdanych zostanie kilkaset gazet misyjnych przygotowanych przez Episkopat Polski.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału! 

PLAKAT A3

Prawo i Sprawiedliwość w Starej Wsi razem z Markiem Kuchcińskim uczciło sukces wyborczy

W sobotę, 5 grudnia br. około godz. 14.00 zakończyło się w Starej Wsi spotkanie członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z województwa podkarpackiego zorganizowane przez Prezesa Zarządu Okręgu nr 22 Marka Kuchcińskiego.

Uroczyste spotkanie podsumowujące dwie zwycięskie kampanie wyborcze (wybory prezydenckie i parlamentarne)  rozpoczęło się od Mszy Świętej sprawowanej w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. Eucharystii sprawowanej w intencji Ojczyzny przewodniczył gospodarz miejsca, rektor-proboszcz O. Jan Gruszka, homilię natomiast wygłosił ks. dr Waldemar Janiga. Po Mszy Świętej odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Dziewczęcego Chóru „SOUL” z Sanoka pod dyrekcją Moniki Brewczak. W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, posłowie i senatorowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz radni sejmiku na czele z Radną Dorotą Chilik czuwającą nad organizacją i właściwym przebiegiem uroczystości oraz Przewodniczącym Jerzym Borczem. 

Druga część uroczystości odbyła się w starowiejskim refektarzu ojców Jezuitów. Zebranych gości przywitał O. Jan Gruszka, Rektor Kolegium Jezuitów w Starej Wsi, który poprosił Radną Sejmiku Województwa Dorotę Chilik o przedstawienie miejsca, bazyliki i prowadzonych inwestycji. Po przybliżeniu zebranym tych informacji Radna wręczyła kwiaty Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu, który rozpoczął swoje wystąpienie od zwrócenia uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian w wielu obszarach państwa polskiego. Podkreślił, że bez uporządkowania choćby spraw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym realizacja programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości nie będzie możliwa. Po przyjętym burzą oklasków przemówieniu nastąpiła ceremonia wręczania upominków przygotowanych przez Gabinet Marszałka kandydatom do Sejmu, którzy nie zdobyli mandatu. Następnie głos zabrał Poseł Piotr Babinetz, po czym nastąpiło uhonorowanie osób zaangażowanych w Korpus Ochrony Wyborów oraz pełnomocników powiatowych i gminnych PiS.

Po tej części uroczystości o głos poproszony został Marszałek Województwa Podkarpackiego, który pogratulował Marszałkowi Sejmu objęcia tak ważnego stanowiska. Opowiedział o planach rozwoju dotyczących województwa i zaprosił na uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie (13 grudnia br.). Wyraził również zadowolenia ze zmiany władzy centralnej licząc na większą skuteczność w sprawach ważnych dla południowo-wschodniej Polski.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poprosił Posła Andrzeja Matusiewicza o wyjaśnienie zebranym tego, co dzieło się w ostatnim czasie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po tym wystąpieniu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Każdy otrzymał również pamiątkowe gadżety z logo Prawa i Sprawiedliwości.

Sejm wybrał 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm przegłosował wybór 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy kandydaci zgłoszeni zostali przez Prawo i Sprawiedliwość.
Sędziami TK zostali Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński, Julia Przyłębską i Piotr Pszczółkowski.
Profesor Henryk Cioch to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem m.in. Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisji Nadzoru Finansowego, a także Narodowej Rady Rozwoju.
Profesor Lech Morawski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat był kierownikiem katedry filozofii i teorii państwa i prawa na UKSW w Warszawie i UMK w Toruniu. W latach 2014-2015 był członkiem Trybunału Stanu.
Doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Mariusz Muszyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Pracował w MSZ, m.in. jako szef działu prawnego w ambasadzie w Berlinie. Od 2011 r. jest członkiem Trybunału Stanu, w roku 2015 został wybrany na jego wiceprzewodniczącego.
Julia Przyłębska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jest też sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wcześniej pracowała w służbie dyplomatycznej, jako konsul i dyplomata – radca ambasady w Ambasadzie RP w Kolonii i Berlinie. Była wtedy koordynatorem rozmów ws. odszkodowań za działania III Rzeszy i przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszości.

Piotr Pszczółkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym odbył aplikację adwokacką. Po katastrofie smoleńskiej pełni obowiązki pełnomocnika kilkudziesięciu osób wykonujących prawa pokrzywdzonych ofiar.